Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Перелік документів евакуаційної комісії об`єкта

ПЕРЕЛІК

документів евакуаційної комісії об`єкта

з/о

Найменування документів

Виконавець

1.

Основні завдання евакуаційної комісії

НШ ЦО

2.

Наказ начальника цивільної оборони об`єкта про створення евакуаційної комісії

НШ ЦО

3.

План організації і проведення евакозаходів

НШ ЦО

4.

Календарний план роботи евакуаційної комісії

Голова комісії

5.

Положення про евакуаційну комісію об`єкта

НШ ЦО

6.

Функціональні обов’язки особового складу евакуаційної комісії об`єкта

Голова комісії

7.

Схема зв’язку евакуаційної комісії з керівництвом об`єкта і евакоорганами району

Начальник зв’язку

8.

Cхеми маршруту евакуації

НШ ЦО

9.

Ордер на зайняття будинків

НШ ЦО

10.

Взаємоузгоджений план приймання, розміщення працівників і членів їх сімей у районі нового місця розташування об`єкта

НШ ЦО

Нач групи зустрічи

11.

Пам`ятка евакуйованим

НШ ЦО

12.

Оповіщення населення (варіант)

НШ ЦО

13.

Штатно-посадовий список членів евакуаційної комісії

Секретар комісії

14.

Розрахунок розквартирування працівників об`єкта і членів їх сімей за новим місцем розташування

Нач групи зустрічи

16.

Облік працівників об`єкта і членів їх сімей, що евакуюються

Нач групи обліку

17.

Схема оповіщення особового складу евакуаційної комісії

Нач. зв’язку

18.

Подвірний список розселення працівників об`єкта та членів їх сімей

Нач групи зустрічи

19.

Списки працівників та членів їх сімей, що підлягають евакуації (у 3-х примірниках за видами транспорту, відділами, підрозділами)

Нач групи обліку

20.

Відомість розподілу приміщень, що виділені для розміщення евакуйованих

Нач групи зустрічи

21.

Структура евакуаційної комісії об`єкта

НШ ЦО

22.

Витяг із плану евакуаційних заходів району (міста)

НШ ЦО

23.

Розміщення евакуаційної комісії

Голова комісії

24.

Донесення про хід евакуації

НШ ЦО

Начальник штабу цивільної оборони об’єкту

Примітки:

1. Якщо район евакуації об`єкта завчасно не визначений, документи, з питань освоєння нового місця її розташування розроблюються як проекти. До них заносяться вихідні дані, а з оголошенням евакуації документи остаточно опрацьовуються, уточнюються і подаються на затвердження.

2. Комплект усіх документів евакуаційної комісії має зберігатися у робочому портфелі голови евакокомісії об`єкта.

У робочих папках начальників груп евакокомісії і її членів мають знаходитись копії документів, розрахунки і довідкові дані, що необхідні для роботи відповідно до покладених на них завдань.