Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Календарний план роботи евакуаційної комісії

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

роботи евакуаційної комісії

з/о

Найменування заходів

Час виконання

Виконавці

При-мітка

1. Під час повсякденної діяльності

1.

Розроблення документів евакокомісії.

15.11. 20__

НШ ЦО, голова ЕК

2.

Комплектування евакокомісії особовим складом, розроблення для них функціональних обов’язків.

05.11. 20__

НШ ЦО, голова ЕК

3.

Визначення кількості працівників та членів їх сімей, що підлягають евакуації, складання списків на евакуацію.

01.11. 20__

Група обліку евакуйованих

4.

Складання переліків майна, що підлягає евакуації, планування питань транспортного забезпечення вивезення матеріальних цінностей об`єкта, організації навантаження і розвантаження транспортних засобів.

25.11. 20__

Голова ЕК, група вивезення майна

5.

Організація взаємодії з районною евакокомісією.

Регулярно

Голова ЕК

6.

Установлення і підтримання зв’язку із керівництвом автотранспортних підпри-ємств, які забезпечують евакуацію працівників об`єкта  та членів їх сімей.

Регулярно

Голова ЕК, представники ЕК на пунк-тах посадки

7.

Уточнення питань транспортного забезпечення евакуаційних заходів.

10.11. 20__

Голова ЕК

8.

Уточнення місцезнаходження ЗЕП.

01.11.20__

Голова ЕК

9.

Проведення рекогносцирування: пунктів посадки;маршрутів руху.

20.11. 20__

Голова ЕК, члени евакокомісії

10.

Визначення і підготовка приміщень для роботи евакокомісії.

10.11. 20__

Голова ЕК, члени евакокомісії

11.

Коригування документів евакокомісії.

2 рази на рік

Голова ЕК, члени евакокомісії

12.

Проведення занять і тренувань з членами евакокомісії.

Згідно з розкладом занять

Голова ЕК

13.

Виготовлення необхідних покажчиків, табличок і нарукавних пов’язок для членів евакокомісії.

01.12. 20__

Голова ЕК, члени евакокомісії

14

Підтримання взаємодії з органами виконавчої влади у позаміській зоні

Завчасно

Голова ЕК, члени евакокомісії

15

Оформлення актів освоєння позаміської зони

1 раз у 5 років

Голова ЕК

2. У разі загрози виникнення надзвичайної ситуації

1.

Отримання завдання від начальника ЦО щодо підготовки евакозаходів.

ч+1.30

Голова ЕК

2.

Оповіщення, збір і постановка завдань членам евакокомісії.

ч+1.30

Голова ЕК

3.

Коригування штатно-посадового списку особового складу евакокомісії.

ч+1.50

Секретар ЕК

4.

Доукомплектування евакокомісії особовим складом (у разі необхідності) і інструктування осіб, що знову призначені до її складу.

ч+2.00

Заступник голови ЕК

 

 
5.

Підготовка до роботи документів, приміщень і робочих місць, що виділені для роботи евакокомісії.

ч+3.00

Голова ЕК, члени евакокомісії

6.

Установлення і підтримка зв`язку з евакоприймальною комісією

ч+2.30

Голова ЕК

7.

Перевірка готовності системи зв'язку і оповіщення.

ч+2.40

Начальник групи зв`язку

8.

Отримання членами евакокомісії засобів індивідуального захисту.

ч+3.00

Заступник голови ЕК

9.

Установлення зв`язку з районною евакокомісією і збірними евакопунктами.

ч+3.00

Начальник групи зв`язку

10.

Організація цілодобового чергування.

ч+3.00

Заступник

голови ЕК

11.

Уточнення списків працівників та членів їх сімей, що підлягають евакуації.

ч+4.00

Група обліку

12.

Уточнення переліків майна, що підлягає евакуації.

ч+4.00

Група вивезення майна

13.

Отримання у транспортній службі району спеціальних перепусток на транспортні засоби і їх заповнення.

ч+4-5.00

Нач. групи супровод-ження

14.

Доповідь начальнику цивільної оборони об`єкта і начальнику ЗЕП про готовність до проведення евакозаходів.

ч+4.00

Голова ЕК

3. Під час проведення евакозаходів

1.

Розгортання роботи евакокомісії.

ч+1.30

Голова ЕК

2.

Оповіщення працівників об`єкта та членів їх сімей про початок евакуації.

ч+1.40

Група збору і відправлення евакуйованих

3.

Відправлення групи  забезпечення зустрічі та розміщення евакуйованих разом з оперативною групою в район нового місця розташування об`єкта.

ч+2.00

Заступник голови ЕК

4.

Уточнення з ЗЕП часу відправлення, номерів ешелону, вагонів, автомобільних і пішохідних колон.

ч+2.00

Секретар ЕК

5.

Направлення представників:

на ЗЕП № __ ;

на станції (пункти) посадки.

ч+2.00

Заступник голови ЕК

6.

Видача перепусток на транспорт об`єкта.

ч+4.00-5.00

Начальник групи супроводження

7.

Здійснення обліку і реєстрації евакуйованих.

з ч+4.00 до закінчення евако-заходів

Група обліку

8.

Уточнення розподілу людей за транспортом (вагонами, автобусами).

ч+4.00

Група обліку

9.

Формування колон і відправлення їх на пункт (станцію) посадки та на вихідний пункт руху пішохідних колон.

з ч+3.00 до закінчення евако-

заходів

Група збору і відправлення евакуйованих

10.

Організація супроводження евакуйованих на маршрутах руху від ЗЕП до місць посадки на транспорт.

з ч+3.00 до закінчення посадки

Група супроводження

11.

Призначення та інструкту-вання начальників пішохід-них і автомобільних колон.

ч+3.30

Начальник групи супро-водження

12.

Приймання транспортних засобів (автомобілів) від адміністрації автопідпри-ємств

ч+3.50

Представ.ева- кокомісії на (пунктах) по-садки, началь-ники АК

13.

Забезпечення посадки на транспортні засоби.

з ч+4.00

Група супроводження

14.

Організація супроводження евакуйованих на маршрутах руху від місць посадки на транспорт до пункту призначення.

з ч+4.00 до прибуття до пункту призна-чення

Група супроводження

15.

Супроводження і організація охорони вантажів об`єкта при їх перевезенні.

з ч+4.00 до закінчення евако-заходів

Група вивезення майна

16.

Забезпечення зустрічі та розміщення евакуйованих у районі нового місця розташування об`єкта.

з ч+6.00 до закінчення евако-заходів

Група забезпечення зустрічі та розміщення

17.

Збирання і узагальнення даних про хід евакуації.

Постійно

Група обліку

18.

Підготовка донесень про хід евакуації.

з ч+4.00

Група обліку

Голова евакуаційної комісії