Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Примеры приказов
1 О создании комиссии по СИЗ
2 О введении в действие положения «О порядке обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»
3 О назначении лица по надзору за надежной и безопасной эксплуатацией зданий и сооружений, инженерных сетей
4 О назначении ответственного за газоснабжение
5 О назначении ответственного за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов и организацию их эксплуатации
6 О назначении ответственного за электрохозяйство
7 О назначении ответственного лица по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией сосудов, работающих под давлением
8 О назначении ответственных лиц за правильную эксплуатацию, хранение и своевременный ремонт закрепленных отдельных помещений
9 О назначении ответственных лиц за содержание в исправном состоянии и безопасное проведение работ грузоподъемными кранами и машинами
10 О назначении ответственных лиц по цеху №1, №4 за исправное состояние, безопасное действие сосудов, работающих под давлением, в том числе баллонов
11 О порядке хранения удостоверений о проверке знаний по вопросам охраны труда на предприятии
12 О результатах стажировки
13 О создании комиссии по общему осмотру зданий и сооружений
14 О создании службы охраны труда
15 О стажировке работника
16 Об организации предварительных (периодических) медицинских осмотров
17 Образец приказа о создании службы охраны труда
18 Приказ о приеме на работу (форма Т-1(2))
19 Приказ о приеме на работу (форма Т-1а)
20 Про визначення місць для паління
21 Про зарахування робітників об’єкту у члени ДПД
22 Про організацію і ведення цивільної оборони на підприємстві
23 Про організацію і проведення медичного огляду працівників Центра творчості
24 Про організацію роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу
25 Про підготовку та проведення командно-штабного тренування з цивільної оборони
26 Про підготовку цивільної оборони на рік
27 Про підсумки підготовки керівного складу, робітників та службовців філії з цивільної оборони за 20__ рік та завдання на 20__ рік
28 Про перелік посад при призначенні на які особи зобов’язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки та порядок його організації
29 Про порядок проходження працівниками спеціального навчання, інструктажів і перевірки знань з питань пожежної безпеки
30 Про призначення відповідальних осіб за протиипожежну безпеку об’єктів
31 Про призначення осіб, відповідальних за експлуатацію, здійснення технічного обслуговування, ремонт та контроль за працездатним станом установок пожежної автоматики
32 Про призначення посадових осіб, відповідальних за стан охорони праці
33 Про призначення посадових осіб, відповідальних за забезпечення пожежної безпеки об'єктів (будинків і споруджень)
34 Про призначення уповноваженого з питань охорони праці
35 Про проведення навчання і перевірку знань працівників з питань охорони праці
36 Про стан роботи з протипожежної безпеки у Центрі творчості дітей та юнацтва
37 Про створення евакуаційної комісії
38 Про створення комісії з питань надзвичайних ситуацій
39 Про створення пожежно – технічної комісії
40 Про створення пожежно-технічної комісії в Центрі творчості дітей та юнацтва
41 Про утворення комісії для прийняття заліків за результатами проходження пожежно-технічного мінімуму та перевірки знань з питань пожежної безпеки