Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Основні завдання евакуаційної комісії об`єкта

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

евакуаційної комісії об`єкта

1. Під час повсякденної діяльності

Разом зі штабом цивільної оборони об`єкта розробити план евакуації працівників, членів їх сімей, документів та майна у район нового місця розташування об`єкта і організувати здійснення евакозаходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Закріпити наказом начальника цивільної оборони об`єкта особовий склад евакуаційної комісії.

Розробити документацію і функціональні обов’язки членів евакуаційної комісії.

Скласти та регулярно коригувати (не рідше двох разів на рік) списки на евакуацію працівників та членів їх сімей.

Організувати облік інвалідів, хворих, людей похилого віку, вагітних та жінок з малолітніми дітьми (віком до 10 років), яким у разі евакуації необхідно надати транспортні засоби до місць.

Скласти та регулярно коригувати (не рідше двох разів на рік) перелік документів та майна, що підлягають вивезенню, а також визначити черговість евакуації підрозділів і майна об`єкта.

Вирішити питання транспортного забезпечення евакуації працівників та членів їх сімей, а також вивезення майна об`єкта.

Організувати зв’язок і взаємодію з районною евакуаційною комісією, збірними евакуаційними пунктами № 13

Відпрацювати і затвердити у місцевому органі державної влади району, який намічений для нового місця розташування об`єкта у разі її евакуації (якщо це заплановано завчасно), взаємоузгоджений план розміщення евакуйованих.

Відповідно до взаємоузгодженого плану розміщення евакуйованих у районі нового місця розташування об`єкта розробити і здійснити заходи щодо освоєння району евакуації, встановити і підтримувати ділові зв’язки з місцевими організаціями.

Організувати планову підготовку особового складу евакуаційної комісії: голови, його заступника і секретаря евакокомісії на курсах цивільної оборони, останніх - у системі підготовки органів управління цивільної оборони об`єкта (група голови евакуаційної комісії).

План організації і проведення евакуаційних заходів довести до кожного працівника об`єкта під час вивчення “Програми підготовки з цивільної оборони”, а також створити окремий розділ на стенді цивільної оборони об`єкта.

 

2. У разі загрози виникнення надзвичайної ситуації

Доукомплектувати евакокомісію особовим складом (у разі необхідності).

Організувати цілодобове чергування керівного складу евакуаційної комісії.

Перевірити готовність системи зв’язку і оповіщення для забезпечення здійснення евакуаційних заходів згідно із схемою зв’язку.

Уточнити план організації і проведення евакуаційних заходів, відкоригувати календарний план роботи евакокомісії, списки працівників і членів їх сімей, а також перелік майна, що підлягають евакуації.

Організувати отримання засобів індивідуального захисту для членів евакуаційної комісії.

 

3. Під час проведення  евакозаходів

Привести у готовність та розгорнути для роботи евакуаційну комісію.

Ввести в дію план організації і проведення евакуаційних заходів.

Організувати практичну роботу членів евакуаційної комісії і оповістити працівників об`єкта та членів їх сімей про початок евакуації.

Забезпечити збір працівників об`єкта та членів їх сімей на об’єктовому або районному збірному евакуаційному пункті (ЗЕП) за 2 години до відправлення транспорту і пішохідних колон, провести уточнення списків евакуйованих, внести до них зміни або доповнення відповідно до фактичної наявності людей.

Направити представників евакокомісії на районні ЗЕП з уточненими списками на евакуацію і на станції (пункти) посадки на транспорт.

Відправити групу забезпечення зустрічі та розміщення евакуйованих разом з оперативною групою в район нового місця розташування об`єкта.

Провести інструктування старших вагонів, начальників автомобільних і пішохідних колон.

Перевірити наявність у евакуйованих засобів індивідуального захисту, запасів продуктів харчування і води.

При взаємодії із службами цивільної оборони району організувати всебічне забезпечення і захист евакуйованих, що знаходяться на пунктах збору, станціях посадки і висадки.

Організувати супроводження евакуйованих на маршрутах руху від місць посадки на транспорт до пункту призначення.

Організувати навантаження, вивезення і розвантаження у пункті призначення вантажів з майном об`єкта.

Забезпечити зустріч та розміщення евакуйованих у районі нового місця розташування об`єкта.

Про хід і завершення евакуаційних заходів доповідати начальнику цивільної оборони об`єкта, на ЗЕП і в штаб цивільної оборони міста.

Начальник штабу цивільної оборони об`єкта