Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки посадових інструкцій Посадова інструкція завідувача пункту кореспондентського

Посадова інструкція завідувача пункту кореспондентського

Посадова інструкція завідувача пункту кореспондентського

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність завідувача пункту кореспондентського.

1.2  Завідувач пункту кореспондентського відноситься до категорії керівників.

1.3  Завідувач пункту кореспондентського призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора телерадіокомпанії за поданням головного редактора.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

головному редактору

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

Робітникам телерадіокомпанії

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора телерадіокомпанії, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до  завідувача пункту кореспондентського:

2.1.

Освіта

Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст).

2.2.

досвід роботи

Стаж журналістської роботи - не менше 5 років.

2.3.

знання

чинне законодавство, накази, розпорядження, інші нормативні матеріали, що стосуються діяльності корпункту;

інформацію щодо найважливіших громадсько-політичних подій, досягнень та проблем в господарському, науковому та культурному житті країни і за кордоном; технічні засоби та технологію створення газети (журналу, теле-, радіопередач); літературне редагування;

основи авторського і трудового права;

економіку, організацію праці та управління;

правила з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

 1. Документи, які  регламентують діяльність завідувача пункту кореспондентського .

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут телерадіокомпанії, Накази і розпорядження директора телерадіокомпанії; Положення про телерадіокомпанію, Посадова інструкція завідувача пункту кореспондентського, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки завідувача пункту кореспондентського

4.1.                       Керує діяльністю кореспондентського пункту, зокрема складанням проектів перспективних і поточних виробничо-фінансових планів корпункту, відповідає за їх виконання.

4.2.                       Підтримує постійний зв'язок з органами державного й господарського управління, місцевого самоврядування, громадськими організаціями та творчими спілками, прес-центрами, інформаційними агентствами, засобами масової інформації.

4.3.                       Розподіляє завдання між кореспондентами, узагальнює досвід їх роботи, готує власні матеріали.

4.4.                       Організовує роботу щодо залучення та розширення кола кваліфікованих авторів, проводить роботу з авторським активом.

4.5.                       Забезпечує правильне й раціональне використання спеціальної техніки, транспорту, інших матеріально-технічних засобів, які виділяються корпункту.

4.6.                       Узагальнює результати роботи з листами читачів (телеглядачів, радіослухачів), готує рекомендації щодо їх використання в публікаціях (передачах).

4.7.                       Контролює дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку та правил з охорони праці.

4.8.                       Вносить пропозиції щодо зарахування на роботу, звільнення, заохочення, накладання дисциплінарних стягнень на порушників трудової й виробничої дисципліни.

 1. Права завідувача пункту кореспондентського

Завідувач пункту кореспондентського має право:

 1. Відповідальність завідувача пункту кореспондентського

Завідувач пункту кореспондентського відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи завідувача пункту кореспондентського

Режим роботи завідувача пункту кореспондентського  визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці завідувача пункту кореспондентського

Умови оплати праці завідувача пункту кореспондентського  визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Телерадіокомпанії, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора телерадіокомпанії.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00