Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція завідувача господарством

Посадова інструкція завідувача господарством

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність завідувача господарством.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Завідувач господарством призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Завідувач господарством підпорядковується безпосередньо директору підприємства (директору з кадрових питань та побуту).

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Вища освіта відповідного напрямку підготовки (молодший спеціаліст) та стаж роботи з господарського обслуговування не менше 1 року або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві і стаж роботи з господарського обслуговування не менше 2 років.

1.6. Завідувач господарством повинен знати:

1.6.1. Постанови, розпорядження, накази, нормативні, методичні та інші керівні матеріали щодо організації виконання робіт з господарського обслуговування.

1.6.2. Засоби механізації праці обслуговуючого персоналу.

1.6.3. Правила експлуатації приміщень.

1.6.4. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.6.5. Основи трудового законодавство України.

1.6.6. Правила охорони праці та пожежної безпеки під час виконання робіт з обслуговування та експлуатації виробничих, адміністративних, складських, побутових та інших приміщень.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки завідувача господарством визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Завідувач господарством:

2.2.1. Організовує роботи з господарського обслуговування підприємства.

2.2.2. Забезпечує своєчасне прибирання приміщень відповідно до санітарних норм і правил, а також прилеглих територій.

2.2.3. Організовує архітектурно-художнє оформлення фасадів будівель, прохідних, територій установи.

2.2.4. Організовує виконання робіт з благоустрою і догляду за зеленими насадженнями.

2.2.5. Забезпечує робочий стан системи каналізації, опалення, вентиляції, електромережі тощо.

2.2.6. Вживає заходів щодо усунення несправностей та аварій.

2.2.7. Забезпечує зберігання технічних засобів і господарського інвентарю, його відновлення, поповнення і раціональну експлуатацію.

2.2.8. Забезпечує працівників канцелярським приладдям і предметами господарського вжитку.

2.2.9. Забезпечує виконання вимог охорони праці та пожежної безпеки під час виконання робіт з господарського обслуговування підприємства.

2.2.10. Бере участь у складанні комплексних планів поліпшення умов і безпеки праці підприємства.

2.2.11. Організовує контроль за виконанням планів поліпшення умов і безпеки праці для обслуговуючого персоналу.

2.2.12. Розробляє та своєчасно переглядає інструкції з охорони праці за професіями і видами робіт для обслуговуючого персоналу.

2.2.13. Бере участь у роботі комісії з перевірки знань з питань охорони праці обслуговуючого персоналу; складає перелік питань для перевірки знань з питань охорони праці.

2.2.14. Забезпечує обслуговуючий персонал спецодягом, спецвзуття та іншими засобами індивідуального захисту, контролює їх використання під час виконання робіт.

2.2.15. Забезпечує обслуговуючий персонал миючими засобами, контролює дотримання ними вимог виробничої санітарії та правил особистої гігієни.

2.2.16. Забезпечує утримання території підприємства відповідно до санітарно-гігієнічних вимог, а також своєчасне поливання тротуарів і доріг, посипання їх піском у випадку ожеледі, очистку тротуарів і доріг від снігу і льоду.

2.2.17. Організовує проведення дезінфекції і дезінсекції виробничих і службових приміщень.

2.2.18. Розробляє та контролює виконання графіків перевірок стану системи каналізації, опалення, вентиляції, електромережі тощо.

2.2.19. Видає наряд-допуски на виконання робіт підвищеної небезпеки під час господарського обслуговування підприємства та особисто контролює виконання правил охорони праці та пожежної безпеки під час виконання цих робіт.

2.2.18. Бере участь у роботі комісії з перевірки стану охорони праці на підприємстві за напрямом своєї діяльності.

2.2.20. Приймає участь у розслідуванні нещасних випадків, аварій, у розробці заходів щодо їх попередження за напрямом своєї діяльності.

3. ПРАВА

3.1. Завідувач господарством має право:

а) контролювати виконання заходів з охорони праці, що стосуються утримання та експлуатацій приміщень, будівель, споруд та території підприємства;

б) контролювати виконання комплексних заходів поліпшення умов і безпеки праці;

в) надавати директору підприємства пропозиції щодо притягнення до відповідальності зловмисних порушників правил охорони праці, а також заохочення працівників, які сприяють покращенню стану охорони праці на виробництві.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Несе  відповідальність за виконання покладених    на нього цією інструкцією обов'язків.

4.2. Несе персональну відповідальність за створення безпечних і здорових умов праці на робочих місцях обслуговуючого персоналу, реалізацію комплексних заходів поліпшення умов і безпеки праці за напрямом своєї діяльності.

4.3. За порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх організацій та об'єднань завідувач господарством може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно з законом.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. В своїй роботі підпорядковується директору підприємства.

5.2. Керує обслуговуючим персоналом.

5.3. З питань охорони праці завідувач господарством організовує та контролює виконання приписів та вимог органів державного нагляду за охороною праці, служби охорони праці підприємства за напрямком своєї діяльності.


УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства           ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ _________________

(підпис)  (розшифровка підпису)