Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці при ручному переміщені вантажів

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ  №

ПРИ РУЧНОМУ ПЕРЕМІЩЕНННІ ВАНТАЖІВ

1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці" і встановлює правила виконання робіт і поведінки працівника у виробничих приміщеннях та на робочому місці відповідно до державних, міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці.

1.3. Відповідно до статті 18 Закону України "Про охорону праці" працівник зобов'язаний "знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту, проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди".

1.4. Інструкція є обов'язковим для виконання нормативним документом для робітників, зайнятих ручним переміщенням вантажів.

1.5. До ручного переміщення вантажів допускаються особи, які пройшли медичний огляд, вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж з охорони праці по виконуваній роботі (по основній професії) і ознайомлені з даною інструкцією. Особи молодше за 18 років, можуть бути допущені до вантаження і вивантаження вантажу, граничні норми якого відповідають Граничним нормам підйому і переміщення важких речей неповнолітніми, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров`я від 22.03.96 № 59.

1.6. Вантажно-розвантажувальні роботи варто виконувати, як правило, механізованим способом за допомогою підйомно-транспортного устаткування і засобів малої механізації.

За відсутності засобів механізації допускається переміщати вантажі вручну з дотриманням норм, встановлених чинним законодавством.

1.7. Чоловікам старше 18 років дозволяється переносити вручну вантаж масою не більше 50 кг при рівній і горизонтальній поверхні.

1.10. Жінки, що виконують вручну навантажувально-роз­ван­тажувальні роботи чи перенесення вантажів, можуть переносити:

а) вантажі масою до 10 кг - підйом і переміщення вантажів при чергуванні з іншою роботою (до 2 разів на годину);

б) вантажі масою до 7 кг - підйом і переміщення вантажів постійно протягом робочої зміни. При цьому сумарна маса вантажу, переміщуваного протягом кожної години робочої зміни, не повинна перевищувати:

- з робочої поверхні - 350 кг;

- з підлоги - 175 кг.

1.11. До маси переміщуваного вантажу включається маса та­ри й упаковки.

1.12. Навантаження і розвантаження вантажів масою понад 50 кг, а також піднімання їх на висоту більше 3 м повинні бути механізовані.

1.13. Переносити матеріали на носилках можна у виняткових випадках на відстань не більше 50 м по рівному шляху.

Забороняється переносити матеріали на носилках по сходах і драбинах.

1.14. Переміщати балони з газами дозволяється тільки на спеціально виготовлених для цих цілей носилках і візках. При цьому балони повинні бути закріплені в гніздах.

Балони з пальними газами не можна перевозити і складувати разом з кисневими, а кисневі - з будь-якими жировими речовинами чи оліями.

На балонах повинен бути нанесений напис з назвою газу. Переміщення балонів дозволяється тільки за наявності на них ковпаків, що охороняють вентиль від ушкодження і забруднення.

1.15. Під час навантаження і розвантаження вантажів в ящиках, щоб уникнути поранення рук, цвяхи і кінці залізної обв'язки, що виступають, необхідно загинати.

1.16. Важкі штучні матеріали, а також ящики з устаткуванням слід переміщати на візках (роклах). Направляти візки ногами не допускається.

1.17. Місця для укладання вантажів повинні мати основу, що забезпечує стійкість складованих матеріалів.

1.18. Робоче місце в зоні проведення вантажно-роз­ван­та­жу­вальних робіт і на всьому шляху перенесення вантажів у темний час доби повинно мати достатнє освітлення. Освітленість повинна бути рівномірною, без сліпучої дії світильників на працюючих.

1.19. Потрібно знати, що:

• вантажі по вазі поділяють на 3 категорії:

I категорія - штучні до 80 кг і сипучі;

II категорія - від 80 до 500 кг;

III категорія - понад 500 кг.

• вантажі за ступенем небезпеки поділяють на 7 груп:

1 група - малонебезпечні (овочі, фрукти, консерви, продукти харчування, цегла і т.п.);

2 група - небезпечні, які пилять і гарячі матеріали (цемент, вапно, асфальт і т.п.);

3 група - небезпечні, які горючі матеріали (бензин, нафту, спирт і т.п.);

4 група - небезпечні, які обпалюють (кислоти, луги);

5 група - балони зі стисненим і зрідженим газом;

6 група - небезпечні за своїми габаритами;

7 група - особливо небезпечні (отруйні речовини, отрути і т. п.);

1.20. Під час роботи на працівника можуть впливати небезпечні і шкідливі виробничі чинники:

- рухомі машини і механізми, рухомі частини вантажопідіймальних машин, переміщувані товари, тара, штабелі товарів, що складуються або обрушуються;

- знижена температура поверхонь холодильного обладнання;

- знижена температура повітря робочої зони;

- підвищений рух повітря;

- ураження електричним струмом;

- гострі кромки, задирки і шорсткість на поверхнях інструмента, обладнання, інвентарю, товарів і тари;

- фізичні перевантаження.

1.21. При виявленні недоліків чи небезпеки зобов'язаний повідомити безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Робітник, зайнятий ручним переміщенням вантажів, перед початком роботи повинен:

- одягти спецодяг, засоби індивідуального захисту;

- одержати від керівника інструктаж про безпечні методи і прийоми праці та про послідовність виконання виробничого завдання, розписатися в книзі нарядів.

- оглянути робоче місце, звільнити шляхи переміщення вантажу і місце його укладання від сторонніх предметів;

- перевірити достатність освітлення проходів і місць складування, у разі необхідності слід освітити місця навантаження, розвантаження і переміщення вантажів;

- у холодний час року очистити від снігу, посипати піском покриті льодом нахили та інші ділянки проходів і вантажно-розвантажувальні площадки;

- перевірити наявність і справність інструмента і пристосувань.

2.2. При виявленні ушкодження тари, упаковки товарів або яких-небудь інших недоліків повідомити безпосереднього керівника. Не приступати до роботи без його вказівки.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Виконувати роботу доручену керівником.

3.2. Працювати в справних засобах індивідуального захисту.

3.3. Не допускати сторонніх осіб на своє робоче місце.

3.4. Під час роботи використовувати тідьки справне обладнання та інвентар. Не дозволяється переносити вантажі самому та дозволяти іншим в несправній тарі.

3.5. Під час пересування по складу бути обережним і уважним, не з‘являтися несподівано на поворотах та біля дверей, переконатися у відсутності транспорту, що рухається.

3.6. Не ходити без потреби між штабелями вантажів.

3.7. Переносити вантажі необхідно тільки в рукавицях.

3.8.Піднімати і переміщати вантажі вручну необхідно при дотриманні норм, встановлених чинним законодавством.

Чоловіки старше 18 років можуть переміщати вручну не більше 50 кг, При цьому у вагу вантажу входять вага тари і найпростіших пристосувань, без яких переноску вантажу заборонено. З метою безпеки вантажити і вивантажувати вантажі 4 групи, а також встановлювати їх на транспортний засіб повинні два вантажника.

3.9. Переміщення, вантаження і вивантаження вантажу проводити з урахуванням його категорії і міри небезпеки.

3.10. Переміщення котно-бочкових вантажів вручну по горизонтальній площині повинно проводитися тільки перекочуванням або під ухил. Перенесення таких вантажів на спині не дозволяється.

3.11. Під час перекочування  необхідно вантаж штовхати перед собою. Руки працівників не повинні розміщуватись з боків торців.

3.12. Під час перекочування котно-бочкового вантажу під ухил потрібно весь час притримувати його руками, перебуваючи за ним.

3.13. При укладці вантажу на візки (рокли) необхідно стежити, щоб вантаж лежав стійко, не зміг впасти під час руху.

3.14. При переміщенні вантажу по похилій площині треба стояти збоку.

3.15. Бочки дозволяється вантажити вручну шляхом перекочування за умов, якщо склад знаходиться на одному рівні з підлогою кузова автомобіля.

Якщо склад розташований нижче рівня підлоги автомобіля, навантаження і розвантаження ковзно-бочкових вантажів вручну допускається по латах чи похилах двома робітниками при масі одного місця не більше 80 кг, а при більшій масі ці вантажі необхідно вантажити за допомогою міцних канатів.

3.16. Для роботи на висоті понад 1,3 м (для доступу на полиці верхніх стелажів) необхідно користуватися переносними інвентарними драбинами, що повинні бути випробувані на міцність (металеві - один раз на 12 міс., дерев'яні - кожні 6 міс.) з наконечниками проти сковзання.

3.17. Перед відкриттям бортів вантажних автомобілів варто переконатися в безпечному розташуванні вантажу в кузові. Відкривати борт треба одночасно двом робітникам під контролем водія, при цьому знаходитися слід збоку від борта, що відкривається.

3.18. Автомобіль, що знаходиться під навантаженням чи розвантаженням, повинен бути поставлений на гальма.

3.19. Робітникам, зайнятим на вантажно-роз­ван­та­жу­валь­них роботах, забороняється:

- запускати двигун автомобіля;

- працювати на автомобілях і причепах з несправними підлогами, бортами і запорами кузова;

- зстрибувати з кузова автомобіля або рампи;

- знаходитися і виконувати роботи під піднятим вантажем, на шляхах рушення транспорту;

-  користуватися для ув'язування вантажів мотузку з потертими місцями та вузлами;

- сідати на борти кузова і кабіну, стояти на підніжці автомобіля;

- здійснювати проїзд на підніжці, капоті, даху кабіни, сидячи на борту автомобіля;

- знаходитися в кузові автомобіля під час перевезення довгомірних, займистих, вибухових, горючих, пильних вантажів, хімікатів, балонів зі стиснутим і зрідженим газом, великогабаритних вантажів;

- знаходитися в кузові автомобіля, причепа чи напівпричепа при навантаженні вантажів механізмами;

- знаходитися в кузові автомобіля-самоскида. Під час руху автомобіля забороняється навантажувати, вивантажувати, перекладати вантаж з місця на місце, а також пересаджуватися;

- розвантажувати вантаж в місцях, для цього не пристосованих (на тимчасові перекриття, безпосередньо на труби парово-і газопроводів, електричні кабелі, впритул до огорож і стін різних споруд і пристроїв);

3.20. Переміщення вантажів 1-ї категорії (масою одного місця менше 80 кг, дрібноштучних, що перевозяться навалом) від складу до місця навантаження чи від місця розвантаження до складу може бути організоване вручну, якщо відстань по горизонталі не перевищує 25 м, а для сипких вантажів - 35 м.

3.21. При навантаженні і укладанні вантажів в кузов автомобіля необхідно дотримуватися таких правил:

- під час подачі автомобіля до місця вантаження (вивантаження) відійти в безпечне місце;

- при завантаженні навалом вантаж має бути не вище борту кузова. Розміщувати вантаж слід рівномірно по всій площині кузова;

- штучні вантажі, що підносяться над бортом кузова, необхідно пов`язати міцними канатами (ув`язка вантажів металевими канатами або дротом не допускається). Висота вантажу не повинна перевищувати висоту проїздів під мостами, загальна висота від поверхні дороги до вищої точки вантажу не повинна бути більше за 3,8 м;

- ящики, бочки та інші штучні вантажі слід вантажити таким чином, щоб при різкому гальмуванні, рушанні та на крутих поворотах виключалася можливість зсуву, навалки на борти, потертості вантажу і тари; для цього між окремими місцями вантажу не дозволяється залишати проміжків або між ними треба вставляти дерев'яні прокладки та розпірки відповідної довжини та міцності;

- при встановленні вантажів в такій тарі, що котиться, та бочковій в декілька рядів їх треба накочувати по латах; бочки з рідким вантажем слід встановлювати пробкою догори. Кожний ряд треба укладати на прокладках з дощок з підклинюванням всіх крайніх рядів;

- між окремими одиницями вантажу при навантаженні ящиків, пачок, тюків тощо укладати дерев'яні прокладки і розпірки достатньої міцності, щоб уникнути переміщення вантажу по підлозі кузова автомашини при різкому гальмуванні її, рушанні з місця і на поворотах;

-  під час вивантаження автомобіля-самоскиду не знаходитися в його кузові або на підніжці;

- очищати кузов автомобіля-самоскиду від залишків сипучих або в`язких вантажів скребками або лопатами з довгими рукоятками, знаходячись на землі;

- перед відкриванням бортів автомобіля пересвідчитися в безпечному розташуванні вантажу в кузові;

- відкривати і закривати борти під контролем водія автомобіля одночасно двом працівникам, що знаходяться з боків борта, що відкривається;

- вивантаження вантажів, які дозволяється скидати, проводити на естакаді, яка огороджена з боків запобіжними бруссями;

- вивантажувати штучні довгомірні вантажі (колоди, дошки та інші) за допомогою міцних канатів не менш ніж двом працівникам, застосовуючи при цьому страховку вантажу канатами;

- виконувати всі вказівки водія під час руху автомашини.

3.22. Забороняється:

- перевозити вантажі з кінцями, що виступають за бічні габарити автомобіля;

- загороджувати вантажем двері кабіни водія;

- вантажити довгомірні вантажі вище стійок.

3.23. Навантаження, транспортування і розвантаження ба­лонів зі стиснутими і зрідженими газами необхідно здійснювати тільки на спеціально обладнаних автомобілях. До цих робіт допускаються спеціально навчені робітники, що мають посвідчення.

3.24. Розбирати штабель необхідно зверху вниз уступами. Не допускається висмикувати окремі матеріали із середини штабеля.

3.25. Забороняється спирати складовані матеріали на загородження, стіни споруджуваних будинків.

3.26. Не допускається багатоярусне укладання громіздких вантажів неправильної форми, а також вантажів у неміцній тарі, що може не витримати навантаження верхніх рядів.

3.20. Матеріали, що містять шкідливі чи вибухонебезпечні розчинники, необхідно зберігати в герметично закритій тарі.

3.21. У разі нещасного випадку або раптового захворювання повідомити керівника.

3.22.Порядок повідомлення адміністрації про випадки травмування:

- Про кожний нещасний випадок свідок, працівник, який його виявив, або сам потерпілий повинні терміново повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу і вжити заходів до надання необхідної допомоги.

- Зберегти до початку роботи комісії по розслідуванню обстановку нещасного випадку на робочому місці і стан обладнання такими, якими вони були на момент випадку, якщо це не погрожує життю і здоров'ю навколишніх робітників і не призведе до аварій.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Привести в порядок робоче місце, прибрати його від сміття, сторонніх предметів.

4.2. Інструменти та інвентар, який використовувався при роботі очистити і покласти у відведені місця зберігання.

4.3. Про всі виявлені недоліки в роботі повідомити  безпосереднього керівника  робіт чи іншу посадову особу.

4.4. Спецодяг, засоби індивідуального захисту скласти у відведене для нього місце.

4.5. Вимити руки, лице з милом, при необхідності прийняти душ.

4.6. Розписатися в книзі нарядів про вихід додому.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У процесі виконання вантажно-розвантажувальних робіт виробничі аварії і нещасні випадки можуть відбутися у разі:

- складування вантажів з порушенням вимог технічних умов і стандартів щодо складування для даного виду матеріалу, виробу, недотримання технологічних проїздів і проходів;

- незастосування засобів індивідуального захисту (спецодягу, спецвзуття, рукавиць тощо);

- непогодженості дій робітників при спільному виконанні на­вантажувально-розвантажувальних робіт;

- роботи з несправними інструментами і пристосуваннями;

- перебування робітників попереду вантажу, що скачується чи сковзає по латах або похилах;

- перебування робітників позаду при накочуванні вантажів;

- перебування робітників у кузові автомобіля-самоскида при вивантаженні сипких вантажів;

- паління, виконання робіт з відкритим вогнем чи використання металевого інструмента, що може викликати іскру, при розвантаженні чи складуванні вантажів з пальними речовинами.

5.2. У разі виникнення пожежі, викликати пожежну охорону за тел.101, до її прибуття слід діяти відповідно з інструкцією по пожежній безпеці. Повідомити відповідального за пожежну безпеку підприємства.

5.3. При аварії чи нещасному випадку необхідно сповістити про це керівника робіт, який організує подання першої медичної допомоги потерпілому і прийме рішення про подальші дії працюючих та можливості провадження робіт.

5.4. Якщо обстановка не загрожує життю і здоров'ю оточуючих працівників і розширенням аварії, необхідно її зберегти такою, якою вона була на момент події.

5.5. Якщо є потерпілі, необхідно їм надати першу медичну допомогу, а при необхідності викликати “швидку медичну допомогу”.

5.6. У разі нещасного випадку, надати потерпілому першу медичну допомогу у послідовності:

- припинити дію на організм факторів, що спричинили нещасний випадок, які загрожують здоров'ю чи життю потерпілого (звільнити від дії електричного струму , винести з ураженої зони, загасити полум'я на одязі, що спалахнув) і оцінити його стан;

- визначити характер і важкість травми;

- вжити необхідних заходів щодо рятування потерпілого в порядку першочерговості (відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, накласти пов'язку, тощо);

- викликати швидку медичну допомогу чи лікаря;

- підтримувати основні життєві функції потерпілого до прибуття медичної допомоги.

5.7.Конкретні дії надання першої допомоги постраждалому при різних ураженнях описані в інструкції №  «Про надання першої (долікарської) медичної допомоги при нещасних випадках», яка вивчається робітниками підприємства при проходженні первинного та послідуючих інструктажів з питань охорони праці.

5.8. Виконувати вказівки керівника робіт по ліквідації аварійної ситуації.

РОЗРОБИВ:

Завідувач складу                                                  ________________

УЗГОДЖЕНО:

Заступник директора                                              ______________

Інженер з охорони праці                                         ______________

Начальник  юрвідділу                                              ______________


 

Помощь специалисту