Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці для вантажника

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ  №

ДЛЯ ВАНТАЖНИКА

1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці".

1.3. За даною інструкцією вантажник інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 6 місяців (повторний інструктаж) .

Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці», в журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, та вантажника.

1.4. За невиконання даної інструкції вантажник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.5. До виконання вантажних робіт допускаються особи, які пройшли медичний огляд, вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж на робочому місці. Особи молодше за 18 років, можуть бути допущені до вантаження і вивантаження вантажу, граничні норми якого відповідають Граничним нормам підйому і переміщення важких речей неповнолітніми, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров`я від 22.03.96 № 59.

Вантажник, що допускається до виконання вантажно-розвантажувальних робіт із застосуванням транспортних і вантажопідіймальних машин; вантажно-розвантажувальних робіт, що виконуються вручну з важкими великогабаритними вантажами; робіт з переміщення зріджених газів в балонах під тиском, вибухонебезпечних, легкозаймистих та інших небезпечних і шкідливих речовин (кислот, лугів тощо), повинен пройти спеціальне навчання безпеки праці і мати посвідчення на право виконання робіт з підвищеною небезпекою.

1.6. Під час роботи вантажник проходить:

- навчання безпеки праці на діючому обладнанні щорічно, а на новому обладнанні - по мірі його надходження на підприємство, але до моменту пуску цього обладнання в експлуатацію;

- перевірку знань з охорони праці (на роботах з підвищеною небезпекою) - щорічно;

- перевірку знань з електробезпеки (при використанні обладнання, працюючого від електричної мережі) - щорічно;

- періодичний медичний огляд:

- який має безпосередній контакт з харчовими продуктами - щорічно;

- на якого впливають небезпечні і шкідливі виробничі чинники - відповідно до “Положення про медичний огляд працівників певних категорій”.

1.7. Вантажник повинен:

1.7.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.7.2. Користуватися виданим спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту.

1.7.3. Не допускати на своє робоче місце сторонніх осіб.

1.7.4. Виконувати тільки ту роботу, за якою він проінструктований, і яка доручена керівником робіт.

1.7.5. Не виконувати вказівок і розпоряджень, які суперечать правилам охорони праці.

1.7.6. Пам`ятати про особисту відповідальність за виконанням правил охорони праці та безпеку товаришів по роботі.

1.7.7. Надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках.

1.7.8. Утримувати в чистоті і порядку своє робоче місце, не захаращувати його.

1.7.9. Співробітничати з роботодавцем у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати можливих заходів щодо усунення будь-якої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров‘ю або людям, які його оточують та навколишньому природному середовищу;

1.7.10.При виявленні недоліків чи небезпеки зобов'язаний повідомити безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

1.8. Вантажник зобов'язаний знати, що:

• вантажі по вазі поділяють на 3 категорії:

I категорія - штучні до 80 кг і сипучі;

II категорія - від 80 до 500 кг;

III категорія - понад 500 кг.

• вантажі за ступенем небезпеки поділяють на 7 груп:

1 група - малонебезпечні (овочі, фрукти, консерви, продукти харчування, цегла і т.п.);

2 група - небезпечні, які пилять і гарячі матеріали (цемент, вапно, асфальт і т.п.);

3 група - небезпечні, які горючі матеріали (бензин, нафту, спирт і т.п.);

4 група - небезпечні, які обпалюють (кислоти, луги);

5 група - балони зі стисненим і зрідженим газом;

6 група - небезпечні за своїми габаритами;

7 група - особливо небезпечні (отруйні речовини, отрути і т. п.);

1.9. Під час роботи на вантажника можуть впливати небезпечні і шкідливі виробничі чинники:

- рухомі машини і механізми, рухомі частини вантажопідіймальних машин, переміщувані товари, тара, штабелі товарів, що складуються або обрушуються;

- знижена температура поверхонь холодильного обладнання;

- знижена температура повітря робочої зони;

- підвищений рух повітря;

- ураження електричним струмом;

- гострі кромки, задирки і шорсткість на поверхнях інструмента, обладнання, інвентарю, товарів і тари;

- фізичні перевантаження.

1.10. Вантажник забезпечуються засобами індивідуального захисту, спецодягом, відповідно до типових норм:

костюм бавовняний на 12 місяців;

рукавиці на 1 місяць;

черевики шкіряні на 12 місяців.

При виконанні зовнішніх робіт узимку, а також у приміщеннях при температурі в них, нижчій за допустиму, додатково видаються:

- куртка бавовняна на утеплювальній прокладці (термін носіння - 36 місяців).

Колективним договором по підприємству може бути передбачена видача спецодягу та інших засобів індивідуального захисту понад встановлені норми.

1.11. Для забезпечення пожежо- і вибухобезпеки забороняється:

- проводити вантаження і вивантаження горючих рідин і інших легкозаймистих речовин під час працюючого двигуна автомобіля;

- кидати і кантувати бочки з горючими рідинами, користуватися стальними ломами для їх перекочування.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1.Одягнути спецодяг, спецвзуття, в залежності від характеру роботи засоби індивідуального захисту (окуляри, респіратор, т.п.).

2.2. Отримати від керівника (завідувача складу) завдання та інструктаж по безпечному виконанню робіт, розписатися в книзі нарядів.

2.3. Підготувати робочу зону для безпечної роботи:

- звільнити шляхи переміщення вантажу і місце його укладання від сторонніх предметів;

- укласти на шляху переміщення вантажу тверде покриття, настили шириною 1,5 м: на м'якій нерівній поверхні землі та в інших аналогічних ситуаціях;

- перевірити достатність освітлення проходів і місць складування, у разі необхідності слід освітити місця навантаження, розвантаження і переміщення вантажів;

- позначити на площадці для укладання вантажів границі штабелів, проходів і проїздів між ними;

- у холодний час року очистити від снігу, посипати піском, чи шлаком покриті льодом нахили та інші ділянки проходів, проїздів і вантажно-розвантажувальні площадки.

2.4 Перевірити зовнішнім оглядом справність вантажозахватних пристроїв і наявність на них клейм, бирок з позначенням номера, дати іспиту і вантажопідйомності.

2.5. Перевірити справність і роботу:

- підйомно-зрівняльних площадок, піднімальних платформ гідравлічних візків і іншого устаткування;

- кінцевих вимикачів, що обмежують рух механізмів; кнопок керування («Пуск», «Стоп») і аварійних вимикачів.

2.6. При виявленні ушкодження тари, упаковки товарів або яких-небудь інших недоліків повідомити безпосереднього керівника. Не приступати до роботи без його вказівки.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Виконувати роботу доручену керівником.

3.2. Працювати в справних засобах індивідуального захисту.

3.3. Не допускати сторонніх осіб на своє робоче місце.

3.4. Під час роботи використовувати тідьки справне обладнання та інвентар. Не дозволяється переносити вантажі самому та дозволяти іншим в несправній тарі.

3.5. Під час пересування по складу бути обережним і уважним, не з‘являтися несподівано на поворотах та біля дверей, переконатися у відсутності транспорту, що рухається.

3.6. Не ходити без потреби між штабелями.

3.7. Переносити вантажі необхідно тільки в рукавицях.

3.8.Піднімати і переміщати вантажі вручну необхідно при дотриманні норм, встановлених чинним законодавством.

Чоловіки старше 18 років можуть переміщати вручну не більше 50 кг, При цьому у вагу вантажу входять вага тари і найпростіших пристосувань, без яких переноску вантажу заборонено. З метою безпеки вантажити і вивантажувати вантажі 4 групи, а також встановлювати їх на транспортний засіб повинні два вантажника.

3.9. Переміщення, вантаження і вивантаження вантажу проводити з урахуванням його категорії і міри небезпеки.

3.10.Переміщення котно-бочкових вантажів вручну по горизонтальній площині повинно проводитися тільки перекочуванням або під ухил. Перенесення таких вантажів на спині не дозволяється.

3.11. Під час перекочування  необхідно вантаж штовхати перед собою. Руки працівників не повинні розміщуватись з боків торців.

3.12. Під час перекочування котно-бочкового вантажу під ухил потрібно весь час притримувати його руками, перебуваючи за ним.

3.13. При укладці вантажу на візки (рокли) необхідно стежити, щоб вантаж лежав стійко, не зміг впасти під час руху.

3.14. При переміщенні вантажу по похилій площині треба стояти збоку.

3.15. Для роботи на висоті (для доступу на полиці верхніх стелажів) необхідно користуватися міцними справними драбинами з наконечниками проти сковзання.

3.16. Вантажникам забороняється:

- запускати двигун автомобіля;

- працювати на автомобілях з несправними підлогами, бортами і запорами кузова;

- зстрибувати з кузова автомобіля або рампи;

- знаходитися і виконувати роботи під піднятим вантажем, на шляхах рушення транспорту;

- користуватися для зв'язування вірьовками з потертими місцями та вузлами;

- сідати на борти кузова і кабіну та на вантажі, які вище бортів, стояти на підніжці вантажного автомобіля;

- знаходитися в кузові автомобіля при перевезенні довгомірних, займистих, вибухових, горючих вантажів, також вантажів, що пилять, хімікатів, балонів із стисненим газом та великогабаритних вантажів;

- знаходитися в кузові вантажного автомобіля, причепа при навантаженні вантажів механізмами;

- знаходитися в кузові самоскиду.

- під час руху автомобіля не можна навантажувати, розвантажувати, перекладати вантаж з місця на місце, а також пересаджуватися;

- розвантажувати вантаж в місцях, для цього не пристосованих (на тимчасові перекриття, безпосередньо на труби парово-і газопроводів, електричні кабелі, впритул до огорож і стін різних споруд і пристроїв);

3.17. При навантаженні і укладанні вантажів в кузов автомобіля необхідно дотримуватися таких правил:

- під час подачі автомобіля до місця вантаження (вивантаження) відійти в безпечне місце;

- при завантаженні навалом вантаж має бути не вище борту кузова. Розміщувати вантаж слід рівномірно по всій площині кузова;

- штучні вантажі, що підносяться над бортом кузова, необхідно пов`язати міцними канатами (ув`язка вантажів металевими канатами або дротом не допускається). Висота вантажу не повинна перевищувати висоту проїздів під мостами, загальна висота від поверхні дороги до вищої точки вантажу не повинна бути більше за 3,8 м;

- ящики, бочки та інші штучні вантажі слід вантажити таким чином, щоб при різкому гальмуванні, рушанні та на крутих поворотах виключалася можливість зсуву, навалки на борти, потертості вантажу і тари; для цього між окремими місцями вантажу не дозволяється залишати проміжків або між ними треба вставляти дерев'яні прокладки та розпірки відповідної довжини та міцності;

- при встановленні вантажів в такій тарі, що котиться, та бочковій в декілька рядів їх треба накочувати по латах; бочки з рідким вантажем слід встановлювати пробкою догори. Кожний ряд треба укладати на прокладках з дощок з підклинюванням всіх крайніх рядів;

- між окремими одиницями вантажу при навантаженні ящиків, пачок, тюків тощо укладати дерев'яні прокладки і розпірки достатньої міцності, щоб уникнути переміщення вантажу по підлозі кузова автомашини при різкому гальмуванні її, рушанні з місця і на поворотах;

- при навантаженні вантажів кранами або іншими підйомно - транспортними механізмами слід використовувати жердини або гаки; знаходитися в кузові автомашини при цьому не дозволяється;

- під час вивантаження автомобіля-самоскиду не знаходитися в його кузові або на підніжці;

- очищати кузов автомобіля-самоскиду від залишків сипучих або в`язких вантажів скребками або лопатами з довгими рукоятками, знаходячись на землі;

- перед відкриванням бортів автомобіля пересвідчитися в безпечному розташуванні вантажу в кузові;

- відкривати і закривати борти під контролем водія автомобіля одночасно двом працівникам, що знаходяться з боків борта, що відкривається;

- вивантаження вантажів, які дозволяється скидати, проводити на естакаді, яка огороджена з боків запобіжними бруссями;

- вивантажувати штучні довгомірні вантажі (колоди, дошки та інші) за допомогою міцних канатів не менш ніж двом працівникам, застосовуючи при цьому страховку вантажу канатами;

- виконувати всі вказівки водія під час руху автомашини.

3.18. При розвантаженні або навантаженні контейнерів за допомогою підйомних механізмів слід користуватися спеціальними переносними драбинами для підйому на контейнер і спуску з нього.

3.19. Супроводжувати в кузові автомашини дозволяється тільки вантажі 1 категорії 1 групи. Місце супроводжуючого має бути близько кабіни. При цьому повинні бути вжиті всі заходи, що виключають можливість переміщення вантажу по кузову. Не слід здійснювати проїзд на підніжці, капоті, даху кабіни, сидячи на борту.

3.20. Під час штабелювання будматеріалів:

- штучний камінь укладати на висоту не більше за 1,5 м (щоб уникнути самообвалення);

- цеглу укладати на рівній поверхні не більш ніж в 25 рядів;

- висота штабеля пиломатеріалів під час рядового укладання не повинна перевищувати половину ширини штабеля, а під час укладання в клітки - повинна бути не більше за ширину штабеля;

- штабелям з піску, гравію, щебеню і інших сипучих матеріалів потрібно додавати природний кут укосу або захищати їх міцними підпірними стінами;

- ящики зі склом укладати в один ряд по висоті. Під час укладення і знімання ящиків зі склом працівники повинні знаходитися з торцевої сторони ящика.

3.21. Дештабелювання вантажів повинно проводитися тільки зверху вниз.

3.23. Для запобігання аварійним ситуаціям:

- знати і застосовувати умовну сигналізацію під час вантаження і вивантаження вантажів підіймально-транспортними механізмами;

- під час завантаження (вивантаження) холодильних камер застосовувати запобіжні засоби, що виключають можливість випадкової ізоляції в них працівників.

3.24. У разі нещасного випадку або раптового захворювання повідомити керівника (завідувача складу).

3.25.Порядок повідомлення адміністрації про випадки травмування:

- Про кожний нещасний випадок свідок, працівник, який його виявив, або сам потерпілий повинні терміново повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу і вжити заходів до надання необхідної допомоги.

- Зберегти до початку роботи комісії по розслідуванню обстановку нещасного випадку на робочому місці і стан обладнання такими, якими вони були на момент випадку, якщо це не погрожує життю і здоров'ю навколишніх робітників і не призведе до аварій.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Привести в порядок робоче місце, прибрати його від сміття, сторонніх предметів.

4.2. Інструменти та інвентар, який використовувався при роботі очистити і покласти у відведені місця зберігання.

4.3. Про всі виявлені недоліки в роботі повідомити  безпосереднього керівника  робіт чи іншу посадову особу.

4.4. Спецодяг, засоби індивідуального захисту скласти у відведене для нього місце.

4.5. Вимити руки, лице з милом, при необхідності прийняти душ.

4.6. Розписатися в книзі нарядів про вихід додому.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виникнення аварійних ситуацій, перешкоджаючих виконанню роботи, потрібно припинити роботу і повідомити про це керівнику.

5.2. Якщо є потерпілі надати їм першу медичну допомогу; при необхідності викликати швидку медичну допомогу.

5.3. У разі виникнення пожежі, викликати пожежну охорону за тел.101, до її прибуття слід діяти відповідно з інструкцією по пожежній безпеці. Повідомити відповідального за пожежну безпеку підприємства.

5.4.У разі нещасного випадку, надати потерпілому першу медичну допомогу у послідовності:

- припинити дію на організм факторів, що спричинили нещасний випадок, які загрожують здоров'ю чи життю потерпілого (звільнити від дії електричного струму , винести з ураженої зони, загасити полум'я на одязі, що спалахнув) і оцінити його стан;

- визначити характер і важкість травми;

- вжити необхідних заходів щодо рятування потерпілого в порядку першочерговості (відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, накласти пов'язку, тощо);

- викликати швидку медичну допомогу чи лікаря;

- підтримувати основні життєві функції потерпілого до прибуття медичної допомоги.

5.5.Конкретні дії надання першої допомоги постраждалому при різних ураженнях описані в інструкції № «Про надання першої (долікарської) медичної допомоги при нещасних випадках», яка вивчається робітниками підприємства при проходженні первинного та послідуючих інструктажів з питань охорони праці.

5.6. У разі виникнення інших аварійних ситуацій слід припинити роботу і повідомити про це керівника робіт.

РОЗРОБИВ:

Завідувач складу                                                  ________________

УЗГОДЖЕНО:

Заступник директора                                              ______________

Інженер з охорони праці                                         ______________

Начальник  юрвідділу


 

Помощь специалисту