Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці при проведенні земляних робіт на території автомобільної газонаповнювальної компресорної станції (АГНКС)

Приватне підприємство

«_____________________»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом директора

ПП «__________________»

№ __ від «__» ______201_ р.

Інструкція з охорони праці №

при проведенні земляних робіт на території автомобільної газонаповнювальної компресорної станції (АГНКС)

1. Виробництво земляних робіт тільки при наявності письмового дозволу, підписаного начальником станції, на території якої буде проводитися робота, погодженого з організацією, у віданні якої знаходиться АГНКС. Представниками пожежної охорони та організації, що експлуатує кабель. До дозволу повинна бути додана викопіровка з генплану з зазначенням трас і глибини залягання всіх комунікацій в радіусі 10 метрів від місця проведення робіт.

2. У видаваних дозволів повинні бути зазначені вимоги організації робіт, прізвища і посади, відповідальних за підготовку і проведення робіт.

3. Для проведення земляних робіт призначається відповідальна особа, ознайомлені з дозволами на виконання робіт і планом розташування комунікацій у районі проведення робіт.

4. Нові траси всіх комунікацій розбиваються в натурі і закріплюються в присутності відповідального за виконання робіт особи-виконавця.

5. З огляду на безпосередню близкість на АГНКС існуючих комунікацій, земляні роботи повинні проводитися обов’язково під наглядом відповідальної особи, а в безпосередній близькості від кабельних мереж або окремих кабелів, що знаходяться під напругою, в присутності представника організації, що експлуатує цей кабель.

6.  При наближенні до лінії діючих підземних комунікацій, електрокабелів і т.д. забороняється користуватися ударними інструментами: ломами, клинами і т.п. У цьому випадку роботи проводяться обережно, землекопних лопатами (без різких ударів). При виявленні непередбачених раніше підземних споруд – роботу негайно припинити до з’ясування та отримання дозволу на продовження робіт.

7. У разі появи газів, роботи повинні бути негайно припинені і робітники виведені з небезпечних місць до знешкодження останніх і з’ясування причин появи газу.

8. Риття канав і траншей малої глибини при відсутності ґрунтових вид може здійснюватися з вертикальними стінками без кріплення на глибину:

- в запасних, піщаних і ґравелистих ґрунтах не більше 1 м;

- у супіщаних, суглинних ґрунтах на глибину 1,25 м;

- в глинистих ґрунтах на глибину 1,5м;

-  в особливо щільних ґрунтах, що вимагають для розробки застосування ломів, кирок, клинів – 2 м.

9. У зимовий  час уривка ґрунту, за винятком сухого піщаного, на глибину промерзання дозволяється без кріплення, при подальшому ж поглибленні необхідно встановлювати кріплення. Розробку сухих і піщаних ґрунтів слід виконувати, незалежно від їх промерзання, з кріпленням або укосами.

10. Розробка ґрунту підкопування забороняється. При випадковому освіту козирків (залежать)  ґрунту, козирки повинні бути завалені.

11. Розробку сухих, сипучих ґрунтів незалежно від шару їх промерзання слід проводити з кріпленням або укосами.

12. Знаходження людей між землерийної машиною і транспортними засобами забороняється. Забороняється виробництво робіт і перебування ближче, ніж на 5 м. від радіуса руху стріли.

13. При земляних роботах вручну працівники повинні знаходитися один від одного на відстані не менш ніж 2 метри.

14. Грунт, викинутий із траншеї, слід розміщувати на відстані не менше 0,5 м від брівок.

15. Для кріплення траншей і канав слід застосовувати інвентарні деталі – кріплення, при їх відсутності дозволяється кріплення ґрунтів природної вологості і підвищеної вологості – дошками товщиною не менше 4 см.

16. При кріпленні дошками необхідно дотримуватись наступних умов:

- стійки кріплення встановлювати не рідше ніж через 1,5 м;

- розпірки кріплень розміщувати по вертикалі на відстані не більше 1 мю Під розпірки ставити бобишки;

- випускати верхні дошки кріплень над брівками виїмок не менше ніж на 15 см;

- посилити кріплення (розпірки), на які спираються полиці, службовці для перекидання ґрунту і захищати ці полки бортовими дошками заввишки не менше 15 см.

17. Розробку кріплень канав, траншей слід виконувати знизу по мірі зворотної засипки ґрунту. Кількість одночасно видаляються дошок по висоті не повинна перевищувати 3, а в сипучих або нестійких ґрунтах – однієї.

18. Розробку кріплень в ґрунтах насипних, насичених водою, виробляти слід частково, а в місцях, де розробка може викликати пошкодження споруд, кріплення повністю залишати в землі.

19. Канави і траншеї поблизу автотранспорту повинні бути міцно огороджено і на огородженнях вивішені відповідні попереджувальні знаки.

20. При виробництві розкопок проїзної частини на території АГНКС повинні залишати проїзди завширшки не менше 3 м або влаштовуються містки через траншеї такої ж ширини для зручності руху пожежних машин.

Розробив:

Майстер АГНКС

Узгоджено:

Інженер  з  охорони  праці