Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці по організації та проведенню контролю загазованості повітряного середовища на автомобільній газонаповнювальній компресорній станції (АГНКС)

Приватне підприємство

«_____________»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом директора

ПП «______________»

№ __ від «__» ______201_ р.

Інструкція з охорони праці  №  __

по організації та проведенню контролю загазованості повітряного середовища на автомобільній газонаповнювальній компресорній станції (АГНКС)

1. Загальні положення

 

1.1. Роботи по контролю повітря робочої зони на вміст шкідливих и вибухонебезпечних речовин відносяться до періодично повторюваних газонебезпечних робіт, які є невід’ємною частиною технологічного процесу і виконується без оформлення наряду-допуску і запису в журналі газонебезпечних робіт.

1.2. До самостійної роботи по контролю повітря робочої зони на вміст шкідливих и вибухонебезпечних речовин допускаються працівники АГНКС не молодше 18 років, які прийшли інструктаж, мають відповідні посвідчення, пройшли медичний огляд і придатні за станом здоров’я.

1.3. Граничнодопустима концентрація (ГДК) природного газу в повітрі робочої зони дорівнює 300 мг/м3.

1.4. Граничнодопустимі вибухонебезпечні концентрації (ГДВК): ніжній – 5%, верхній 15% по об’єму.

1.5. Наявність газу в робочі зоні споруд, що розташовані на території АГНКС повинно визначатися переносним газоаналізатором (СТХ-17) один раз  на добу, а в колодязях та інших підземних спорудах, що розташовані на території АГНКС один раз на два дні і безпосередньо перед виконанням робіт у колодязях.

 

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

 

2.1. До початку роботи по контролю повітря робочої зони на вміст шкідливих та вибухонебезпечних речовин потрібно вивчити інструкцію по експлуатації газоаналізатора.

2.2. Перевірити термін придатності газоаналізатора, який перевіряється один раз на рік. Ознайомитись з записами в Журналі, зробленими раніше.

 

3.  Вимоги безпеки під час роботи

 

3.1. Під час проведення робіт по контролю повітря робочої зони обачно поводитися з газоаналізатором, не допускати ударів, заміри виконувати згідно інструкції по експлуатації. Результати замірів записати в журнал «Контроль робочої зони».

3.2. Заміри загазованості повітря проводити:

- колодцях, підвальних приміщеннях – не вище 0,3м від полу нижньої відмітки колодязя або підвального приміщення;

- технічній території та службових приміщеннях – 1,5 м від рівню полу.

 

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

 

4.1. По закінченні робіт газоаналізатор необхідно виключити.

4.2. Зберігати газоаналізатор необхідно у закритому приміщенні при температурі від 0 до 350С та відносної вологи не більш – 80% при температурі навколишнього повітря 250С. В приміщені для зберігання не повинно бути пилу, кислот, лугів, а також пару та газів, я викликають корозію.

4.3. Газоаналізатор підлягає обов’язковій державній повірці не рідше одного раза у рік.

4.4. При профілактичному огляді перевірити целістність захисного кожуху і сіток в блоці ЧЕ та монолітність залитих компаундом блоків. Будь-які порушення не допускаються.

4.5. При заміні джерела живлення на нові елементи живлення установити кожух: на акумулятори НКГЦ – 1.8 – 1 з боку «+», на елементи з боку «-».

 

5. Вимоги безпеки під час аварійної ситуації

 

5.1. Порядок дій персоналу при надходженні сигналів «ПОРОГ 2»:

- припинити заправку автотранспорту та привести відключення компресорної установки;

- перекрити надходження газу на блоці вхідних кранів шаровим краном (КШ-1), а в разі виявлення наднормових концентрацій на мережі газопроводу або ГРУ – перекрити вхідну задвижку на межі врізки газопроводу. У разі технічної неможливості виконати вказану роботу, повідомити про це аварійну службу газу по телефону. Негайно проінформувати начальника АГНКС.

- вивести автотранспорт з зони заправки;

- до з’ясування та усунення причин загазованості в встановленому порядку експлуатація АГНКС забороняється;

- після усунення виявленої неполадки зробити повторний замір довзривобезпечних концентрацій горючих газів;

- подача газу на БВК та експлуатація АГНКС здійснюється з дозволу начальника АГНКС при концентраціях метана нижче порогового.

 

 

Розробив:

Майстер АГНКС

 

Узгоджено:

Інженер  з  охорони  праці