Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці для підсобного робітника

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №

ДЛЯ ПІДСОБНОГО РОБІТНИКА

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці (далі - інструкція) розроблена згідно з вимогами Закону України "Про охорону праці" і встановлює правила виконання робіт і поведінки працівника на території підприємства, у виробничих приміщеннях та на робочому місці відповідно до державних, міжгалузевих і галузевих нормативних актів з охорону праці.

1.2. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи, відділи ТОВ «_______».

1.3. Відповідно до статті 14 Закону України "Про охорону праці" працівник зобов'язаний:

- дбати про особисту безпеку і здоров΄я, а також про безпеку і здоров΄я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;

- знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуваннями та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди.

1.4. Інструкція є обов'язковим для виконання нормативним документом для підсобних робітників, які здійснюють на виробничих дільницях та будівельних майданчиках, складах, базах, коморах тощо такі види підсобних і допоміжних робіт:

- вантаження, вивантаження, переміщення вручну або на візках, штабелювання різних видів вантажів;

- очищення території, шляхів, під'їзних шляхів;

- прибирання відділів, будівельних майданчиків та санітарно-побутових приміщень;

- миття підлог, вікон, тари, деталей та виробів;

- виконання інших робіт відповідно до Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника .

1.5. До виконання робіт, які проводяться підсобним робітником, допускаються особи, які:

- досягли 18-річного віку;

- пройшли медичний огляд та не мають медичних протипоказань;

- пройшли навчання, інструктаж з питань охорони праці, в тому числі при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, подання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків.

1.6. Підсобний робітник зобов'язаний:

- вміти користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

- дотримуватися зобов'язань з охорони праці, передбачених колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, в тому числі:

- своєчасно починати та закінчувати роботу, дотримуватися часу технологічних та обідньої перерв;

- не виконувати роботи, які не передбачені змінним завданням;

- не знаходитися на роботі у позаробочий час без відповідного дозволу керівника.

1.7. В процесі роботи на підсобного робітника можливий вплив небезпечних і шкідливих виробничих чинників:

- рухомих машин та механізмів;

- рухомих частин технологічного обладнання, виробів, матеріалів, що пересуваються;

- напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може відбутися через тіло людини;

- підвищеної загазованості повітря робочої зони;

- підвищеної або зниженої температура повітря робочої зони;

- підвищеної або зниженої температури поверхні обладнання, матеріалів;

- гострих кромок, задирок та шорсткості на поверхні інструментів та обладнання;

- недостатнього освітлення робочої зони;

- розміщення робочого місця на значній висоті відносно поверхні землі;

- фізичного перевантаження.

1.8. На роботах з шкідливими та небезпечними умовами праці, підсобному робітнику видається безкоштовно за установленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту:

- костюм чоловічий;

- взуття шкіряне;

- фартух бавовняний.

За встановленими нормами також безкоштовно видається мило.

1.9. Під час виконання своїх обов'язків підсобний робітник повинен дотримуватися вимог санітарних норм та особистої гігієни:

- приступати до роботи тільки у засобах індивідуального захисту;

- прийняти та утримувати протягом зміни робоче місце в чистоті та порядку;

- зберігати і приймати їжу тільки у відведених місцях;

- після роботи вимити забруднені частини тіла.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1.  Перевірити та одягти спецодяг, засоби індивідуального захисту.

2.2. Отримати від керівника завдання та інструктаж по безпечному виконанню робіт, розписатися в книзі нарядів.

2.3. Ознайомитися з умовами, характером та обсягом робіт, що будуть виконуватися.

2.4. При виявлених несправностях інструменту, обладнання та засобів колективного захисту сповістити керівника робіт (відповідального за проведення даної роботи) та не приступати до роботи до усунення виявлених несправностей.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Працювати тільки на справному обладнанні (якщо застосовується).

3.2. Дотримуватися:

- чистоти і порядку на місці проведення робіт;

- обережності при роботі зі склом;

- обережності при перенесенні тари;

- обережності при перенесенні кислот і лугів (обов'язкова наявність обрешетованої тари).

3.3. Паління дозволяється тільки у спеціально відведених місцях.

3.4. Для підіймання  на висоту  користуватися лише стандартними стрем’янками, драбинами. Використання нестандартних засобів підмощування забороняється.

3.5. При виявленні під час роботи несправностей на робочому місці, в обладнанні та засобах колективного захисту зупинити роботу, вимкнути обладнання, прилади. Повідомити про це керівника робіт та без його вказівки роботу не відновлювати.

3.6. Порядок повідомлення адміністрації про нещасний випадок:

- про кожний нещасний випадок свідок, працівник, який його виявив або сам потерпілий повинні терміново повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу і вжити заходів до подання необхідної допомоги;

- зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку на робочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент події (якщо це не загрожує життю та здоров'ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків у ситуації, що склалася.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи підсобний робітник зобов'язаний прибрати місце проведення робіт.

4.2. Інвентар, спецодяг і засоби індивідуального захисту опорядити і помістити у відведене для них місце.

4.3. При виявленні недоліків у роботі обладнання та засобах колективного захисту повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу.

4.4. Розписатися в книзі нарядів про вихід додому.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. До аварійних ситуацій відносяться:

- розгерметизація технологічного обладнання та тари з викидом продукту, його пари у виробниче та зовнішнє середовище;

- загоряння технологічного обладнання, продукту та ЗІЗ;

- відключення електропостачання, яке живить засоби колективного захисту, обривання і коротке замикання електрокомунікацій, електрообладнання.

5.2. У випадку виникнення аварійної ситуації слід припинити роботу, доповісти про те, що трапилося, керівнику робіт або іншій посадовій особі.

5.3. У випадку виникнення пожежі негайно розпочати гасіння осередку наявним засобами пожежегасіння і повідомити за телефоном "101" у пожежну охорону.

5.4. Порядок подання першої медичної допомоги у випадку травмування (отруєння):

- підсобний робітник повинен вжити заходів до подання необхідної допомоги потерпілому при нещасних випадках до прибуття лікаря;

- послідовність подання першої допомоги:

- усунути вплив на організм небезпечних та шкідливих чинників, які загрожують здоров'ю та життю постраждалого (звільнити від впливу електричного струму, винести із зараженої атмосфери, погасити одяг, що горить тощо);

- визначити характер та тяжкість травми, найбільшу загрозу для життя постраждалого та послідовність заходів щодо його врятування;

- виконати необхідні заходи щодо врятування постраждалого за порядком терміновості (відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, іммобілізувати місце перелому, накласти пов'язку тощо);

- підтримувати основні життєві функції постраждалого до прибуття медичного працівника;

- викликати швидку медичну допомогу або лікаря, або вжити заходи для транспортування постраждалого у найближчий лікарський заклад.

Допомога постраждалому, яка подається не медичними працівниками, не повинна замінювати допомогу з боку медичного персоналу та повинна подаватися лише до прибуття лікаря.

5.5. Конкретні дії надання першої допомоги постраждалому при різних ураженнях описані в інструкції № «Про надання першої ( долікарської) медичної допомоги при нещасних випадках», яка вивчається робітниками підприємства при проходженні первинного та послідуючих інструктажів з питань охорони праці.

5.6. Виконувати вказівки керівника робіт по ліквідації аварійної ситуації.

РОЗРОБИВ:

Завідувач господарством

УЗГОДЖЕНО:

Інженер з охорони праці

Начальник юрвідділу


 

Помощь специалисту