Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція робітника бюро побутових послуг

Посадова інструкція робітника бюро побутових послуг

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність робітника бюро побутових послуг.

1.2  Робітник бюро побутових послуг відноситься до категорії технічних виконавців.

1.3  Робітник бюро побутових послуг призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

завідувачеві виробництвом

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

‑‑‑

1.4.3

Віддає розпорядження

‑‑‑

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена у встановленому порядку

1.4.5

Працівник заміщає

‑‑‑

 1. Кваліфікаційні вимоги до робітника бюро побутових послуг:

2.1.

Освіта*

початкова професійна

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

перелік побутових послуг, що надаються, і прейскурант на них;

адреси і режим роботи магазинів і організацій, що надають побутові послуги;

порядок розміщення рекламних оголошень, реклами;

устрій і правила користування приладами, призначеними для виміру фізичних даних людини, і правила регулювання їх;

раціональні маршрути проїзду по місту для виконання доручень замовника;

порядок повідомлення керівника про всі недоліки, виявлені під час роботи;

правила внутрішнього трудового розпорядку;

правила охорони праці, виробничої санітарії й особистої гігієни;

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

---

 1. Документи, які регламентують діяльність робітника бюро побутових послуг

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (завідувача виробництвом); Положення про бюро побутових послуг, Посадова інструкція робітника бюро побутових послуг, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки робітника бюро побутових послуг

.1.  Робітник бюро побутових послуг перед початком робочого дня:

—  проходить у встановленому порядку періодичні медичні огляди;

—  проходить інструктаж з охорони праці;

4.2.  У процесі роботи робітник бюро побутових послуг:

—  дотримує вимоги особистої гігієни і виробничої санітарії;

—  негайно доводить до відома безпосереднього керівника про всі недоліки, виявлені під час роботи;

—  одержує необхідні документацію і матеріальні кошти;

—  забезпечує культурне обслуговування замовників;

4.3. Протягом робочого дня робітник бюро побутових послуг:

—  надає побутові послуги по замовленнях населення на:

•  покупку продуктів, промислових товарів, лік і т.п.;

• доставку товарів додому;

•  здачу білизни, одягу, взуття в ремонт, прання, чищення і доставку їх замовнику;

• розміщення рекламних оголошень;

•  вимір фізичних даних людини (зважування на медичних вагах, вимір росту, сили рук силоміром і ін.);

—  приймає гроші від замовників за зроблені послуги;

—  регулює вимірювальні прилади;

—  веде звіт по виконаних замовленнях;

—  виконує окремі родинні по змісту доручення свого безпосереднього керівника;

4.4. Робітник бюро побутових послуг наприкінці робочого дня:

—  складає встановлену звітність про виконані замовлення;

—  здає гроші матеріально-відповідальній особі;

 1. Права робітника бюро побутових послуг

Робітник бюро побутових послуг має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність робітника бюро побутових послуг

Робітник бюро побутових послуг несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи робітника бюро побутових послуг

Режим роботи робітника бюро побутових послуг визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці робітника бюро побутових послуг визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3  Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00