Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці для робітника, зайнятого вивантаженням бітуму

ІНСТРУКЦІЯ

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ   № __________

ДЛЯ  РОБІТНИКА,  ЗАЙНЯТОГО  ВИВАНТАЖЕННЯМ

БІТУМУ  (ГУДРОНУ,  ДЬОГТЮ)

1. Загальні положення

1.1. До вивантаження бітуму допускаються особи не молодше 18 років, які визнані медичною комісією придатними до даної роботи.

1.2. Робітник, зайнятий вивантаженням бітуму (гудрону, дьогтю), якого приймають на роботу, повинен пройти вступний інструктаж з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, прийомів і способів надання долікарської допомоги потерпілим та повинен бути ознайомлений під розпис з умовами праці, правилами і пільгами щодо роботи в шкідливих та небезпечних умовах праці, про правила поведінки при виникненні аварій.

1.3. До початку роботи безпосередньо на робочому місці робітник, зайнятий вивантаженням бітуму, повинен пройти первинний інструктаж з безпечних прийомів виконання робіт.

Про проведення вступного інструктажу та інструктажу на робочому місці робляться відповідні записи в Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці і Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці. При цьому обов’язкові підписи як того, кого інструктували, так і того, хто інструктував.

1.4. Робітник, зайнятий на роботах по вивантаженню бітуму (гудрону, дьогтю), після первинного інструктажу на робочому місці має протягом 2–15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи) пройти стажування під керівництвом досвідченого кваліфікованого робітника, який призначається наказом (розпорядженням) по підприємству.

1.5. Повторний інструктаж з правил і прийомів безпечного ведення роботи і охорони праці робітник, зайнятий вивантаженням бітуму (гудрону, дьогтю), повинен проходити:

– періодично, не рідше одного разу на квартал;

– при незадовільних знаннях з охорони праці не пізніше місячного строку;

– у зв’язку з допущеним випадком травматизму або порушенням вимог охорони праці, що не призвело до травми.

1.6. Працювати робітник повинен у спецодязі і спецвзутті, що передбачені Типовими галузевими нормами: костюмі брезентовому, напівчоботах шкіряних нафтомастилозахисних та в рукавицях брезентових.

Спецодяг і спецвзуття повинні бути справним і відповідати зросту та розміру робітника.

1.7. Робітник, зайнятий вивантаженням, повинен знати та додержуватися технології робіт, послідовності операцій та узгодженості дій робітників, що гарантує безпеку виконання операцій.

1.8. Вивантажувати бітум треба під керівництвом відповідальної особи, яку призначає наказом адміністрація.

1.9. Забороняється присутність сторонніх осіб у зоні вивантаження бітуму.

1.10. Вивантажувати бітум повинні не менш як три робітники (тракторист або моторист, стропальник і робітник) механізованим способом.

1.11. Щоб уникнути опіків, забороняється торкатись руками відкритих ділянок паропроводів і бітумопроводів.

1.12. Робітники повинні приймати їжу та відпочивати у спеціальних приміщеннях, а в холодну пору року - в пунктах обігрівання, обладнаних в знімних дорожньо-побутових кузовах, пересувних побутових вагончиках та ін.

1.13. Побутові приміщення мають бути забезпечені питною водою, умивальником для миття рук і аптечкою з комплектом необхідних медикаментів для надання долікарської допомоги.

1.14. Палити дозволяється тільки у спеціально відведеному і позначеному місці. Місця для паління мають бути віддалені від місць зберігання легкозаймистих та горючих рідин.

1.15. Кам’яновугільні дьогті – в’язка рідина чорного кольору із специфічним запахом.

1.16. Токсичні властивості дьогтю обумовлені вмістом в ньому різних рідких вуглеводів з канцерогенними властивостями. Основними його компонентами є нафталін, парафінові вуглеводні, бензол, толуол, ксилол.

1.17. Гранично допустимі концентрації (ГДК) у повітрі робочої зони:

– нафталін – 20 мг/м3 – уражає нервову систему, шлунково-кишковий тракт, нирки, слизові оболонки верхніх дихальних шляхів, очей;

– ксилол – 50 мг/м3 – подразнює слизові оболонки очей, носа та горла. Викликає запаморочення, серцебиття, лихоманку, можливі нудота, блювота;

– бензол – 15,5 мг/м3 – діє на центральну нервову систему (наркотично, зокрема, судорожні дії). Рідкий бензол подразнює шкіру;

– толуол ­– 50 мг/м3 – в високих концентраціях впливає наркотично.

1.18. Пари та аерозолі дьогтів викликають подразнення шкіри та слизових оболонок органів дихання та очей. При сильному отруєнні можуть виникати головні болі і блювання. Перша допомога при такому отруєнні – виведення робітника на свіже повітря.

1.19. При випадковому попаданні дьогтю на шкіру рук або інші частини тіла його необхідно видалити за допомогою ватного тампона, змоченого вазеліновим маслом або скипидаром, а потім обмити шкіру теплою водою з милом.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Необхідно впорядкувати спецодяг (застебнути поли, рукава, волосся прибрати під головний убір і т.д.) і, при потребі, одержати додаткові засоби індивідуального захисту.

2.2. Необхідно перевірити справність інструменту, механізмів і засобів індивідуального захисту.

2.3. Про всі помічені несправності слід повідомити механіка (майстра). Забороняється працювати несправним інструментом.

2.4. В зимовий період перед початком роботи майданчик для вивантаженням необхідно очистити від снігу і посипати піском.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Робітник повинен точно виконувати вказівки керівника робіт.

3.2. Під час вивантаження бітуму, дьогтю, що прибувають залізницею, необхідно:

– під колеса вагонів підкладати спеціальні башмаки, забороняється підкладання під колеса інших випадкових упорів;

– перевірити справність парової оболонки, вентилів і па­трубків цистерн і бункерних піввагонів, надійність приєднання шланга до патрубків (без пропуску пари). Перевірку вести тільки при закритому вентилі на паропроводі;

– перевірити приєднання підвідних шлангів, по яких подається пара до цистерн або бункерів піввагонів для підігрівання в’яжучих матеріалів. З’єднання повинне бути надійним і не допускати пропуску пари.

3.3. Під час розвантаження цистерн під випускний отвір необхідно підставляти і надійно закріплювати лоток для бітуму.

3.4. Для підігрівання бітуму, дьогтю необхідно використовувати пару з паропроводів бітумної бази. В разі застосування пересувного пароутворювача його може обслуговувати тільки машиніст пароутворювача.

3.5. Приєднання шланга для подачі пари до патрубків слід здійснювати при закритому вентилі на паропроводі. Робота без запірних вентилів на трубах-шлангах забороняється.

3.6. Під час зливання бітуму насосами паропроводи повинні бути надійно приєднані. Місця зливання бітуму необхідно обгородити.

3.7. Одночасно з розігріванням бітуму, дьогтю в цистерні в холодну пору перед відкриттям зливного клапана необхідно старанно розігріти його ззовні парою, щоб не допустити поломки клапана при його відкритті.

3.8. Розігрівати бітум, дьоготь у цистерні слід доти, поки нижня частина цистерни на обох її торцях не стане теплою (на дотик); в іншому разі передчасне відкриття зливного клапана і зливання розігрітого бітуму, дьогтю з центральної частини цистерни значно затримає розігрівання бітуму, дьогтю, що залишився біля торців цистерни.

3.9. В зимовий час після закінчення робіт трубопроводи необхідно продути сухою парою або повітрям, щоб уникнути конденсації пари і замерзання в них води.

3.10. Вивантажувати бітум з бункерних піввагонів необхідно так:

– перевірити міцність кріплення бункерів гаками з обох боків;

– продути паропровідні шланги парою, під’єднати їх до патрубків сорочок бункерів, включити пару і вести підігрів 1–2 год.;

– по закінченні підігрівання виключити пару, від’єднати паропровідні шланги і продути їх парою;

– щоб зачепити трос за бункер, одному робітнику треба вийти на раму піввагона з того боку, де буде вестись вивантаження, і стати поруч з бункером, який перекидатиметься, поза смугою перекидання; другому – також з боку, де проводиться вивантаження, на розвантажувальній площадці проти того, що стоїть на рамі піввагона, поза смугою перекидання бункера; третій робітник має подати під піввагон кінець троса робітнику, що стоїть на розвантажувальній площадці, для передачі тому, що стоїть на рамі піввагона, який і зачепить кінець троса за спеціальну цапфу на бункері за допомогою гака, що є на кінці троса, після чого зійде з піввагона з іншими робітниками, які чіпляли трос, відійде до лебідки або трактора;

– за командою “звільнити тримача” робітник з того боку, де проводитиметься вивантаження, звільняє контровку (при її наявності) на тримачах, важільним ключем відкручує ходові гвинти тримачів і знімає гаки їх зачепів, потім переходить у бік, протилежний вивантаженню, і виконує ті самі операції з ходовими гвинтами і тримачами;

­– після цього до міцно закріпленої лебідки або виділеного для розвантаження трактора, розміщеного за 15 м від розвантажувального піввагона, з боку, протилежного вивантаженню, прикріпити трос до трактора петлею або на лебідку так, щоб на барабані було не менше двох витків;

­– переконавшись у відсутності людей поблизу піввагона, відповідальний за вивантаження повинен дати команду “натягай трос!”, за якою приводиться в дію лебід­ка або трактор, в результаті трос натягується і перекидає бункер.

В такій же послідовності мають розвантажуватись усі інші бункери піввагона.

3.11. По закінченні розвантаження піввагона тим же тросом і за допомогою тієї ж лебідки або трактора бункер треба встановити в транспортне положення в такій послідовності:

– одному робітнику треба вийти на раму піввагона з боку, протилежного вивантаженню, стати поруч з бункером, який мають піднімати, поданий знизу трос закріпити за допомогою гака на цапфі бункера з боку лебідки або трактора, зійти з піввагона і відійти на безпечну відстань;

­– якщо бункер набуває вертикального положення, відповідальний за вивантаження повинен дати команду “стій!”, за якою обертання лебідки або рух трактора припиняються, робітник, який звільняв рамки тримачів, з боку вивантаження надіває гаки і закріплює їх з боку, протилежного вивантаженню, виходить на раму піввагона і переносить трос на інший бункер.

3.12. Влітку, коли бітум у бункерах не остигає до твердого стану і не вивалюється глибою з бункера, необхідно розігрівати всю масу бітуму до текучого стану, а потім зливати по широкому лотку.

3.13. Об’єм лотка має бути такий, який може забезпечити прийняття всієї маси розігрітого в бункері бітуму без переповнення, бо регулювати зливання при перекиданні бункера неможливо, а при недостатній місткості лотка бітум або дьоготь переливається через борти вагонної рами на залізничні колії.

3.14. Рух людей і ведення будь-яких робіт на розвантажувальній площадці дозволяється тільки тоді, коли тримачі всіх бункерів з обох боків піввагона будуть надійно закріплені.

3.15. У разі зміни метеорологічних умов (вітер >10 м/сек, туман, снігопад та ін.), які впливають на техніку безпеки, розвантажувальні роботи мають бути припинені.

3.16. Трос, що застосовується для перекидання, повинен бути довжиною не менше 25 м і діаметром 15–18 мм без обривів окремих струн. Робота з тросом виконується тільки в рукавицях.

3.17. Підхід до бункерів дозволяється тільки з боку, протилежного вивантаженню.

3.18. Щоб уникнути перекидання піввагонів, забороняється тримати одночасно перекинутими два чи більше бункерів.

3.19. Забороняється перекочувати вагони при перекинутих або незакріплених бункерах.

3.20. Під час виконання робіт з вивантаження бітуму, дьогтю не можна забруднювати залізничне полотно в’яжучими матеріалами.

3.21. Забороняється перебування робітників на бункерах при їх перекиданні або під час переміщення вагона.

3.22. Під час робіт з використанням штучного освітлення необхідно користуватись ліхтарями у вибухобезпечному виконанні.

Освітлення повинно бути не менше 50 лк.

3.23. Під час навантаження і вивантаження бітуму, дьогтю в бочках вжити заходів, щоб не допустити розкочування вантажу і можливих травм.

3.24. Бочки з бітумом укладають в місцях, захищених від сонячного проміння, у два ряди на торець або горизонтально одна на одну. В останньому випадку, щоб уникнути розкочування, вони мають бути заклинені інвентарними упорами.

3.25. На невеликі відстані, 15–20 м, бочки дозволяється перекочувати, тобто штовхати їх руками.

3.26. Вивантажувати бочки (мішки) вагою до 50 кг вручну повинні два робітника, понад 50 кг – механізованим способом. Підштовхувати бочку руками забороняється. Робітники не повинні перебувати позаду бочки, а тільки збоку.


4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після вивантаження бітуму, дьогтю за сигналом відповідальної особи слід встановити у вертикальне положення бункер, закріпити його, закрити кришки бункерів, перекрити кран на паропроводі і відключити шланги від патрубків парової оболонки.

4.2. В зимовий час після закінчення робіт трубопроводи необхідно продути сухою парою або повітрям, щоб уникнути конденсації пари та замерзання в них води.

4.3. Впорядкувати робоче місце і механізми, очистити їх від бітуму, гудрону, дьогтю.

4.4. Після закінчення розвантаження робітник повинен вичистити спецодяг, спецвзуття та засоби індивідуального захисту і скласти все у відведеному місці.

4.5. Руки, забруднені бітумом чи дьогтем, робітник повинен протерти гасом, а після цього вимити гарячою водою з милом. Вимити лице або прийняти душ.


5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При непередбачених маневрах локомотива припинити вивантаження і вийти з небезпечної зони.

5.2. В разі загоряння невеликої кількості гудрону, дьогтю або бітуму вогнище пожежі необхідно гасити піском, вуглекислотними і порошковими вогнегасниками, тонкорозпорошеною водою, парою.

5.3. В разі, коли швидка ліквідація пожежі власними силами неможлива, негайно слід викликати спеціальну пожежну команду і повідомити адміністрацію.

5.4. При нещасному випадку робітник повинен вміти надати першу медичну допомогу, при необхідності, викликати швидку медичну допомогу і повідомити адміністрацію.

5.5. При обриві паропроводу необхідно запірним вентилем перекрити пару та вивести людей з небезпечної зони.

________________________  ________________  _________________

(посада керівника підрозділу    (особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

/організації/ - розробника

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)

служби охорони

праці підприємства                ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт                      ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Головний технолог                ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)