Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція апаратника повітроподілу

Посадова інструкція апаратника повітроподілу

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність апаратника повітроподілу.

1.2  Апаратник повітроподілу відноситься до категорії фахівців.

1.3  Апаратник повітроподілу призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

Керівнику закладу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до апаратника повітроподілу:

2.1.

Освіта*

Професійно-технічна освіта.

2.2.

досвід роботи

Не меньш 1 року за суміжною професіею

2.3.

знання

технологічну схему виробництва газіподібного і рідкого кисню, аргону, азоту і криптону;

будову і реконструкцію різних типів кисневих установок;

способи промивання обладнання та апаратури кисневих установок;

способи забезпечення невибуховості кисневого обладнання в процесі експлуатації.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

Для апаратника повітроподілу 6-го розряду

Вимоги для апаратника повітроподілу:

2-го розряду: Професійно-технічна освіта. Підвищенні кваліфікації. Без вимог до стажу роботи.

3-го розряду: Професійно-технічна освіта. Підвищенні кваліфікації . Стаж роботи за професією апаратника повітроподілу 2 розряду - не менше 1 року.

4-го розряду: Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника пвітроподілу 3 розряду – не менше 1 року.

5-го розряду: Професійно-технічна освіта. Підвищенні кваліфікації . Стаж роботи за професією апаратника пвітроподілу 4 розряду - не менше 1 року.

 1. Документи, які  регламентують діяльність апаратника повітроподілу

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (керівника господарського відділу); Положення про підрозділ, Посадова інструкція апаратника повітроподілу, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки апаратника повітроподілу

4.1. Веде технологічний процес виробництва газоподібного кисню та азоту з відбиранням сирого аргону на кисневих, азотно-кисневих та киснево-аргонних установках (агрегатах) продуктивністю кисню і азоту понад 12000 м3/год, сирого аргону -- понад 140м/год та рідкого кисню і азоту - понад 1000 л/год, а також на установках, які працюють у двох режимах з одночасним одержанням п'яти-семи високочистих продуктів розділення повітря.

4.2. Веде технологічний процес виробництва криптоно-ксенонової суміші.

4.3. Веде продування і перемикання абсорберів ацетилену та фільтрів, контролює роботу електричних або водяних газових лічильників, манометрів і дифманометрів.

4.4. Спостерігає за промиванням, розбиранням і збиранням детандерних фільтрів.

4.5. Контролює наповнення ємностей і балонів рідким киснем.

 1. Права апаратника повітроподілу

Апаратник повітроподілу має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших фахівців інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати фахівців усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність апаратника повітроподілу

Апаратник повітроподілу відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи апаратника повітроподілу

Режим роботи апаратника повітроподілу визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці апаратника повітроподілу визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00