Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція апаратника виробництва бульйонних кубиків

Посадова інструкція апаратника виробництва бульйонних кубиків

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність апаратника виробництва бульйонних кубиків.

1.2  Апаратник виробництва бульйонних кубиків відноситься до категорії  технічних виконавців.

1.3  Апаратник виробництва бульйонних кубиків призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства за поданням керівника відділ виробництва бульйонних кубиків.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

керівнику відділа

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

---

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до апаратника виробництва бульйонних кубиків:

2.1.

Освіта*

Професійно-технічна

2.2.

досвід роботи

Стаж роботи за професією апаратника виробництва бульйонних кубиків 4 розряду - не менше 1 року.

2.3.

знання

будову обслуговуваного устаткування;

фізико-хімічні властивості сировини, режими її оброблення; схеми керування паровими, повітряними і водяними комунікаціями;

правила користування контрольно-вимірювальними приладами;

правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

5-й розряд, підвищення кваліфікації.

* для апаратника виробництва бульйонних кубиків 4- розряду потрібна професійно-технічна освіта або повна чи базова загальна середня освіта та професійна підготовка безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією З розряду - не менше 1 року.

 1. Документи, які  регламентують діяльність апаратника виробництва бульйонних кубиків

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (керівника відділу); Положення про відділ виробництва бульйонних кубиків, Посадова інструкція апаратника виробництва бульйонних кубиків, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки апаратника виробництва бульйонних кубиків

4.1  Веде процес виробництва бульйонних кубиків: варіння, м'яса, виготовлення маси, пресування і штампування бульйонних кубиків.

4.2  Веде процес гідролізу сировини в реакторах для вироблення бульйонних кубиків.

4.3  Нейтралізує, оброблює вугіллям, фільтрує і випаровує бульйони та гідролізат до заданої концентрації. Регулює за контрольно-вимірювальними приладами режими обробки сировини.

4.4  Чистить і миє обслуговуване устаткування.

4.5  Подрібнює м'ясо на вовчку, варить у котлах, регулює подавання пари і температурний режим.

4.6  Складає масу для бульйонних кубиків, сушить у шафі, подрібнює на дробарці.

4.7  Складає масу для штампування: зважує суху масу, сіль, цукор, глютамінат і ароматизований жир.

4.8  Пресує масу. Стежить за виходом бульйонних кубиків з матриці преса.

4.9  Чистить і миє устаткування.

4.10                     Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

 1. Права апаратника виробництва бульйонних кубиків

Апаратник виробництва бульйонних кубиків має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність апаратника виробництва бульйонних кубиків

Апаратник виробництва бульйонних кубиків відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи апаратника виробництва бульйонних кубиків

Режим роботи апаратника виробництва бульйонних кубиків визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці апаратника виробництва бульйонних кубиків визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00