Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція апаратника гомогенізації

Посадова інструкція апаратника  гомогенізації

 1. Загальні положення

1.1 Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність апаратника  гомогенізації.

1.2 Апаратник  гомогенізації відноситься до категорії технічних виконавців.

1.3 Апаратник  гомогенізації призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства за поданням керівника відділу.

1.4 Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

керівнику відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

---

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до апаратника  гомогенізації:

2.1.

Освіта*

Повна або базова загальна середня. Здобуття професії безпосередньо на виробництві.

2.2.

досвід роботи

Стаж роботи за професією апаратника гомогенізації (виробництво консервів) 2 розряду — не менше І року.

2.3.

знання

будову і правила регулювання роботи гомогенізаторів; правила гомогенізації відповідно до технологічної інструкції;

правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

3-й розряд, підвищення квалфікації

* Для апаратника гомогенізації  2 розряду потрібна базова загальна середня освіта. Здобуття професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

 1. Документи, які  регламентують діяльність апаратника  гомогенізації

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (керівника відділу); Положення про відділ гомогенізації консервів, Посадова інструкція апаратника  гомогенізації, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки апаратника  гомогенізації

4.1. Веде процес гомогенізації протертих фруктових, овочевих і м'ясних багатокомпонентних продуктів у гомогенізаторах за заданим режимом з метою одержання гомогенізованих консервів для дитячого і дієтичного харчування.

4.2. Додержується встановленого технологічною інструкцією режиму роботи.

4.3. Регулює роботу гомогенізатора залежно від видів сировини і усуває дрібні несправності.

4.4. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

 1. Права апаратника  гомогенізації

Апаратник  гомогенізації має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність апаратника  гомогенізації

Апаратник  гомогенізації відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи апаратника  гомогенізації

Режим роботи апаратника  гомогенізації визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці апаратника  гомогенізації визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1 Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2 Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3 Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00

 

 1. Загальні положення

1.1 Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність апаратника  гомогенізації.

1.2 Апаратник  гомогенізації відноситься до категорії технічних виконавців.

1.3 Апаратник  гомогенізації призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства за поданням керівника відділу.

1.4 Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

керівнику відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

---

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до апаратника  гомогенізації:

2.1.

Освіта*

Повна або базова загальна середня. Здобуття професії безпосередньо на виробництві.

2.2.

досвід роботи

Стаж роботи за професією апаратника гомогенізації (виробництво консервів) 2 розряду — не менше І року.

2.3.

знання

будову і правила регулювання роботи гомогенізаторів; правила гомогенізації відповідно до технологічної інструкції;

правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

3-й розряд, підвищення квалфікації

* Для апаратника гомогенізації  2 розряду потрібна базова загальна середня освіта. Здобуття професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

 1. Документи, які  регламентують діяльність апаратника  гомогенізації

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (керівника відділу); Положення про відділ гомогенізації консервів, Посадова інструкція апаратника  гомогенізації, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки апаратника  гомогенізації

4.1. Веде процес гомогенізації протертих фруктових, овочевих і м'ясних багатокомпонентних продуктів у гомогенізаторах за заданим режимом з метою одержання гомогенізованих консервів для дитячого і дієтичного харчування.

4.2. Додержується встановленого технологічною інструкцією режиму роботи.

4.3. Регулює роботу гомогенізатора залежно від видів сировини і усуває дрібні несправності.

4.4. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

 1. Права апаратника  гомогенізації

Апаратник  гомогенізації має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність апаратника  гомогенізації

Апаратник  гомогенізації відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи апаратника  гомогенізації

Режим роботи апаратника  гомогенізації визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці апаратника  гомогенізації визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1 Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2 Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3 Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу


(підпис)

(прізвище, ініціали)00.00.0000З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00