Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки посадових інструкцій Посадова інструкція апаратника гомогенізації

Посадова інструкція апаратника гомогенізації

Посадова інструкція апаратника  гомогенізації

 1. Загальні положення

1.1 Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність апаратника  гомогенізації.

1.2 Апаратник  гомогенізації відноситься до категорії технічних виконавців.

1.3 Апаратник  гомогенізації призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства за поданням керівника відділу.

1.4 Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

керівнику відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

---

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до апаратника  гомогенізації:

2.1.

Освіта*

Повна або базова загальна середня. Здобуття професії безпосередньо на виробництві.

2.2.

досвід роботи

Стаж роботи за професією апаратника гомогенізації (виробництво консервів) 2 розряду — не менше І року.

2.3.

знання

будову і правила регулювання роботи гомогенізаторів; правила гомогенізації відповідно до технологічної інструкції;

правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

3-й розряд, підвищення квалфікації

* Для апаратника гомогенізації  2 розряду потрібна базова загальна середня освіта. Здобуття професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

 1. Документи, які  регламентують діяльність апаратника  гомогенізації

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (керівника відділу); Положення про відділ гомогенізації консервів, Посадова інструкція апаратника  гомогенізації, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки апаратника  гомогенізації

4.1. Веде процес гомогенізації протертих фруктових, овочевих і м'ясних багатокомпонентних продуктів у гомогенізаторах за заданим режимом з метою одержання гомогенізованих консервів для дитячого і дієтичного харчування.

4.2. Додержується встановленого технологічною інструкцією режиму роботи.

4.3. Регулює роботу гомогенізатора залежно від видів сировини і усуває дрібні несправності.

4.4. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

 1. Права апаратника  гомогенізації

Апаратник  гомогенізації має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність апаратника  гомогенізації

Апаратник  гомогенізації відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи апаратника  гомогенізації

Режим роботи апаратника  гомогенізації визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці апаратника  гомогенізації визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1 Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2 Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3 Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00

 

 1. Загальні положення

1.1 Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність апаратника  гомогенізації.

1.2 Апаратник  гомогенізації відноситься до категорії технічних виконавців.

1.3 Апаратник  гомогенізації призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства за поданням керівника відділу.

1.4 Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

керівнику відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

---

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до апаратника  гомогенізації:

2.1.

Освіта*

Повна або базова загальна середня. Здобуття професії безпосередньо на виробництві.

2.2.

досвід роботи

Стаж роботи за професією апаратника гомогенізації (виробництво консервів) 2 розряду — не менше І року.

2.3.

знання

будову і правила регулювання роботи гомогенізаторів; правила гомогенізації відповідно до технологічної інструкції;

правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

3-й розряд, підвищення квалфікації

* Для апаратника гомогенізації  2 розряду потрібна базова загальна середня освіта. Здобуття професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

 1. Документи, які  регламентують діяльність апаратника  гомогенізації

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (керівника відділу); Положення про відділ гомогенізації консервів, Посадова інструкція апаратника  гомогенізації, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки апаратника  гомогенізації

4.1. Веде процес гомогенізації протертих фруктових, овочевих і м'ясних багатокомпонентних продуктів у гомогенізаторах за заданим режимом з метою одержання гомогенізованих консервів для дитячого і дієтичного харчування.

4.2. Додержується встановленого технологічною інструкцією режиму роботи.

4.3. Регулює роботу гомогенізатора залежно від видів сировини і усуває дрібні несправності.

4.4. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

 1. Права апаратника  гомогенізації

Апаратник  гомогенізації має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність апаратника  гомогенізації

Апаратник  гомогенізації відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи апаратника  гомогенізації

Режим роботи апаратника  гомогенізації визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці апаратника  гомогенізації визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1 Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2 Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3 Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу


(підпис)

(прізвище, ініціали)00.00.0000З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00