Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці для пекаря по обслуговуванню розстійно-пічних агрегатів АЦХ

Інструкція з охорони праці для  пекаря по обслуговуванню розстійно-пічних агрегатів АЦХ

1. Загальні  положення

1.1. Інструкція призначена для навчання пекарів методам безпечної роботи і дотриманню вимог по охороні праці. Постійне робоче місце пекаря - грубне відділення.

Режим роботи - безперервний.

Пекарем по обслуговуванню розстійно-пічного агрегату АЦХ виконується така робота :

- регулювання процесу остаточної розстійки тістових заготівель, визначення готовності тістових заготівель до випічки, випічка і вивантаження готової продукції;

- спостереження і контроль за температурним і паровим режимами пекарної камери;

- перевірка якості готової продукції.

Грубне відділення розташоване в приміщенні, що відноситься до пожежонебезпечних, категорія грубного відділення П-ІІа.

1.2. До роботи пекарем допускаються особи, які досягли 18-літнього віку, що пройшли спеціальне навчання, медогляд, визнані придатними по стану здоров'я, інструктажі з питань охорони праці (вступний, первинний на робочому місці), навчання та перевірку знань на 1 кваліфікаційну групу допуску по електробезпеці, інструктаж із пожежної безпеки і навчання прийомам надання першої доікарської допомоги потерпілому та стажування на робочому місці протягом від 2 до 10 змін.  Повторний інструктаж проводиться 1 разів у 3 місяці.

1.3. Пекар повинний:

- знати технологічні процеси виробництва формового хліба; параметри температурного і парового режимів випічки; методи визначення готовності тістових заготівель до випічки і якості готової продукції;

- знати засоби регулювання тривалості випічки, зволоження пекарної камери; устрій, принцип роботи і правила експлуатації устаткування, що обслуговується, державні стандарти на вироблювану готову продукцію;

- додержуватися вимог правил внутрішнього трудового розпорядку ;

- утримувати в порядку і чистоті своє робоче місце, а також дотримувати чистоти в цеху і на території підприємства і передавати  змінному робітнику своє робоче місце, устаткування і пристосування в справному стані;

- не знаходитися на території в нетверезому стані, не вживати спиртні напої та наркотичні речовини;

- курити і приймати їжу тільки в спеціально відведених місцях (зазначити конкретно);

- дотримувати встановленого протипожежного режиму; не користуватися відкритим вогнем.

- знати і виконувати вимоги даної інструкції з охорони праці, правила поводження з машинами, устаткуванням і іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного й індивідуального захисту;

1.4. Небезпечними виробничими чинниками на робочому місці пекаря є :

1.4.1. Обертові і деталі устаткування, що рухаються :

- з‘єднувальні муфти електроприводів і робочих органів устаткування, шківи, кінці валів, що виступають і інші обертові деталі, де можливі захоплення і намотування одягу, волосся;

- зірочки і ланцюги розстійно-пічного агрегату, де в зоні набігання ланцюга створюється небезпечна зона захоплення і зрізу.  Влучення рук у цю зону веде до ампутації.  Ускладнюється ситуація тим, що при безперервному русі конвеєра підвищується небезпека травмування, при спробі зробити будь-які операції в небезпечній зоні або колисках агрегату.

1.4.2.  Підвищена концентрація двоокису вуглецю (вуглекислого газу) і окису вуглецю (чадного газу), що утворюються при шумуванні тіста або порушенні процесу горіння в топці (неповне згорання палива, що може призвести до отруєння).

1.4.3.  Підвищена температура повітря і деталей (колисок) печі, що може виникнути через несправність механізму зволоження або при аварії в топці (вибух газів із руйнацією газоходів).

1.4.4. Підвищена напруга електроструму, що може виникнути при пошкодженні ізоляції на корпусах електродвигунів, технологічного устаткування, електропроводці; при попаданні вологи на пускову апаратуру, при доторканні до відкритих струмоведучих частин або електропроводів під напругою.

1.4.5. Падіння людини на підлозі або інших шляхах переміщення через перебування на них сторонніх предметів або речовин, що викликають ковзання - олії, рідин, тіста і т.п.  і використання несправної або слизької підошву взуття.

1.5. Шкідливими виробничими чинниками на робочому місці пекаря є :

1.5.1. Підвищений вміст  окису і двоокису вуглецю (по нормі – СО2 - 0,05 %, СО- 20 мг/м)

1.5.2. Підвищений рівень шуму (ГДР- 80 дБА, факт - ), що негативно впливає на нервову і серцево-судинну системи.

1.5.3. Підвищена температура, особливо в літній період року (по нормі - 16-27°С, факт -       ).

1.5.4.  Недостатня освітленість робочого місця через несправність або забруднення світильників.

1.6. Для зниження можливості впливу небезпечних і шкідливих виробничих чинників передбачається :

1.6.1. Огородження всіх обертових частин і деталей машин, муфт і ремінних передач, інших небезпечних зон знімати і працювати при відсутність яких забороняється.

1.6.2.  Нормальний вміст повітряного середовища забезпечується наявністю вентиляції.  Горіння палива регулюється автоматикою горіння.  Для попередження руйнації конструкцій печі при можливому вибуху газів передбачені вибухові клапани, що знаходяться (зазначити). Знаходитися в їхній зоні не дозволяється.

1.6.3. Нанесення написів на всіх пускачах для попередження випадкового пуску устаткування, що знаходиться в ремонті, наладці або  очистці.

1.6.4. Для попередження поразки електрострумом усі частини електроустаткування, що можуть виявитися під напругою, оснащені захисним заземленням-зануленням; включати устаткування при обірваних або погано закріплених провідниках ланцюга заземлення не дозволяється. Всі відкриті струмоведучі частини щитів, пускачів закриті запірними устроями, відчиняти який можуть тільки особи електротехнічного персоналу.

1.6.6. Від падіння людини на підлозі й інших шляхах переміщення використане покриття, що не сковзає, і застосування спеціального взуття.

1.6.7.  Зниження температури в робочій зоні забезпечується місцевою повітряною завісою (або вентиляцією).

1.7. При отриманні травми треба негайно звернутися в медпункт і повідомити начальнику зміни або начальнику виробництва про нещасний випадок, що трапився, і причини, що викликали травму. При травмі співробітників надати допомогу, повідомити у медпункт і начальнику зміни.

1.8. Пекар повинний користуватися виданим йому санітарним одягом (пекарський костюм ДЕРЖСТАНДАРТ 12.4.034-85, фартух х/б ДЕРЖСТАНДАРТ 12.4.020-85, ковпак або косинка, тапочки ДЕРЖСТАНДАРТ 12.4.033-84, рукавиці з щільної тканини ), брудний одяг вчасно здавати в прання;

1.9. Недотримання вимог даної інструкції є порушенням правил внутрішнього трудового розпорядку і спричиняє за собою відповідальність у встановленому порядку.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1. Прийом і здавання зміни при безперервній роботі провадиться за 15 хвилин до початку зміни.

2.2. Приступаючи до роботи, надіньте спецодяг і приведіть його в порядок, не допускайте наявності кінців, що звисають.

ПЕРЕВІРТЕ:

2.3. Справність устаткування, що обслуговується і візуально контрольно-вимірювальну і пускову апаратуру.

2.4. Наявність і справність огороджень приводу розстійно-пічного агрегату й інших небезпечних зон.

2.5. Ефективність роботи витяжної вентиляції й установки, що душирує.

2.6. Справність вентилів, запірних устроїв. Відсутність течі і пропускань пару.

2.7. Переконайтеся шляхом огляду в справності провідників, що заземлюють.

2.8. На робочому місці не повинно бути сторонніх предметів, що захаращують проходи і простір навколо устаткування.

2.9. Про всі несправності повідомте начальнику зміни, не приступаючи до роботи.

3. Вимоги безпеки  під  час роботи.

3.1. Не залишайте робоче місце і устаткування, що обслуговується без нагляду, не довіряйте його іншій особі без дозволу начальника зміни.

3.2. Не допускайте використання несправних або деформованих колисок із формами.

3.3. Стежте, щоб використовувані хлібні форми були без нагару щоб уникнути його загоряння в печі.

3.4. Тестові заготівлі, що впали на підлогу, збираються в ємність у спеціально відведеному місці.

3.5. При попаданні у форми здвоєних тістових заготівель або в інших випадках, коли виникає необхідність яких-небудь робіт на конвеєрі розстійно-пічного агрегату , необхідно зупинити привід, повісити табличку “Не включати! Працюють люди” і тільки після цього виконувати операцію. Категорично забороняється виконувати ці роботи на ходу, наздоганяти колиску з формами або проникати усередину пекарної камери. Не допускається також виконувати поворотний або поступальний рух конвеєра печі вручну, підтягуючи його за ланцюги або обертаючи зірочки.  Цю роботу можна виконувати за допомогою ручного приводу (зазначити місце і як саме). При виниклих відмовах або поломках устаткування необхідно звернутися до начальника зміни. Виконувати самому ремонтні роботи не дозволяється.

3.6. Регулювання подачі пару на зволоження робити плавно, не допускаючи великих викидів.

3.7. Контролювати технологічні параметри роботи печі, стежити за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, ходом конвеєра розстійно-пічного агрегату й у випадку виявлених порушень повідомити начальнику зміни.

3.8. Утримуйте робоче місце і устаткування, що обслуговується в чистоті і стежте, щоб підлога завжди була сухою і чистою. При попаданні тістових заготівель, шматків тіста або інших речовин або предметів на підлогу, негайно прибрати їх щоб уникнути падіння.

3.9. При загазованості приміщення, підвищенні температури навколишнього повітря - включіть вентиляцію.

3.10. При наявності стороннього шуму, що раптово виник при роботі устаткування (відрив колиски в розстійно-пічному агрегаті, появі стороннього запаху - при порушенні роботи електродвигуна) негайно повідомте начальнику зміни.  Самостійно усувати виявлені  несправності  забороняється.

4. Вимоги  безпеки  після  закінчення  роботи.

4.1. При передачі зміни проінформувати змінника об відмовах, що мали місце, і неполадках у роботі устаткування.

4.2. При зупинці розстійно-пічного агрегату переконатися в повному вивантаженні продукції, при припиненні подача палива в топку, закрити вентилі подачі пару на зволоження.

5. Вимоги  безпеки  в  аварійних  ситуаціях.

5.1. Аварійною ситуацією є обставини, розвиток яких може призвести до серйозних поломок устаткування, руйнації будівельних конструкцій, пожежам, травмуванню або загибелі людей.

5.1.1. Такими ситуаціями на робочому місці пекаря, що обслуговує розстійно-пічной агрегат можуть бути :

- вибух газу, парів палива в топці, улучення газів у повітря робочої зони. У такій ситуації негайно зупинити конвеєр, включити загальнообмінну вентиляцію і по евакуаційному виходу покинути приміщення;

- поява сторонніх звуків, сильна вібрація устаткування;

- розрив ланцюга конвеєра розстійно-пічного агрегату, зіскок колиски або влучення сторонніх предметів на зуби зірочок;

- поява напруги на устаткуванні - виключити конвеєр,  повідомити начальнику зміни.

5.2. При виникненні осередків загоряння приступити до гасіння первинними засобами пожежогасіння, вимкнувши електроустаткування і повідомивши начальнику зміни.  Гасити електроустаткування тільки вуглекислотними вогнегасниками, що знаходяться (зазначити місце), інші осередки пожежі - пінними (зазначити місце).

5.3. При сильній пожежі, яку неможливо загасити власними силами, покинути приміщення по евакуаційному виході і знаходитися у входу в будівлю.

5.4.  Якщо є потерпілі, надавати їм першу медичну допомогу; при необхідності, викликати “швидку допомогу”.

5.5. При пожежі викликати пожежну частину і приступити до її гасіння наявними засобами пожежогасіння.

5.6.  В усіх випадках виконувати вказівки керівника робіт.

УЗГОДЖЕНО: