Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці при роботі з речовинами, що можуть самоспалахувати чи викликати вибух

Інструкція з охорони праці при роботі з речовинами, що можуть самоспалахувати чи викликати вибух


1.Загальні вимоги безпеки

1.1. До виконання робіт допускаються працівники які пройшли медичне обстеження пройшли вступний інструктаж ,інструктаж на робочому місці з вивченням безпечних методів та прийомів виконання цих робіт та засвоїли ці прийоми роботи і були допущені до  виконання робіт самостійно.

1.2. Всі працівники підлягають щорічній перевірці знань з охорони праці з складанням заліків.

1.3. Всі працівники підлягають навчанню та перевірці знань на першу кваліфікаційну групу з електробезпеки.

1.4. Не слід виконувати розпорядження адміністрації якщо воно суперечить вимогам безпеки  праці  і може призвести до нещасного випадку.

1.5. На випадок травмування вжити всіх заходів по наданню потерпілому першої медичної допомоги, та повідомити про це керівника робіт

1.6. Працівники повинні бути ознайомлені :

 • З будовою обслуговуваних машин;
 • З призначенням захисних огороджень ,пристроїв для забезпечення безпеки при їх експлуатації;
 • З небезпечними виробничими факторами ;
 • З безпечними методами виконання робіт;
 • Способами надання першої медичної допомоги;
 • З правилами користування засобами індивідуального та колективного захисту;
 • З правилами користування засобами пожежегасіння;
 • Правилами особистої гігієни;

1.7. Не допускати роботи на несправному агрегаті,машині,приладі.

1.8. Не працювати несправним інструментом та пристроями які не відповідають вимогам безпеки.

1.9. Працівник зобов,язаний ,помітивши порушення правил з техніки безпеки іншим працівником чи небезпеку для оточуючих, попередити цього працівника та керівника робіт про необхідність дотримання вимог охорони праці.

1.10. Працівник повинен бути уважним  під час роботи ,не займатись по- сторонніми ділами та не відволікати розмовами інших.

1.11. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та вказівки технічного персоналу підприємства .керівника робіт.

1.12. В якості переносних електроламп використовувати світильники заводського виготовлення з напругою ,що не повинна перевищувати 12 вольт.

1.13. Забороняється загромождати та закривати проходи до пожінвентаря та пожкранів.

1.14. На території забороняється куріння та кидання недопалків в невідведених для цього місцях.

1.15.Про недоліки та несправності на робочому місці негайно повідомляти керівника робіт ,і до їх усунення не приступати до роботи.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Привести в належний стан спецодяг;

2.2. Підготувати робоче місце до безпечної роботи, прибрати непотрібні в роботі предмети, звільнити проходи.

2.3. Робоче місце повинно бути забезпечено справним інструментом та пристроями.

2.4. Робоче місце повинно бути забезпечене  справними  засобами захисту.

2.5. Вимагати від керівника робіт проведення інструктажу на робочому місці при новій роботі та переведенні на іншу роботу.

2.6. Перевірити справність та надійність заземлення механізмів та верстатів.

2.7. При виявленні несправностей обладнання ,пристроїв, інструменту ,при виникненні пожежі ,порушенні норм безпеки, аварії,  негайно повідомити про це керівника робіт.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Необхідно виконувати тільки ту роботу ,що поручена вам керівником робіт.

3.2. Не вмішуватись в роботу інших ,якщо це не доручено адміністрацією.

3.3. Бути уважним  в роботі ,не відволікати  від роботи розмовами  інших та не дозволяти це робити іншим.

3.4. Не працювати без належного освітлення.

3.5.Не допускати присутності в робочій зоні присутності  посторонніх осіб.

3.6. При всіх роботах що повязані з небезпекою  пошкодження стекляного посуду чи приборів,а також з використанням вакууму чи підвищеного тиску необхідно  одягати окуляри,екрани з сітки чи з товстого органічного скла,щитки і т.д. Всі ці роботи виконувати в витяжних шафах.

3.7.Не допускати нагрівань,розтирань,товкти чи просто змішувати горючі речовини з речовинами,що виділяють кисень.

3.8.При роботі з металевим натрієм чи калієм необхідно одягати захисні окуляри  і резинові рукавиці.Різати метали потрібно на склі,не можна брати їх руками,допускати попадання їх на води.Дуже малі кусочки натрія і калія потрібно прибирати  обливаючи їх спиртом,а великі збирати в банку з керосином.

3.9. Для запобігання вибуху не можна допускати випадкового  торкання металевого натрія чи калія з хлороформом,бромоформом,чотирьоххлористим углеродом і т.д.

3.10. При попаданні на металевий натрій,калій води і його спалахуванні негайно одягти окуляри і розпочати тушіння піском.

3.11. Посуд,прилади,системи,що використовують для отримання вакууму чи тиску,повинні бути іспитані на міцність і герметичність.,про що повинна бути відмітка.(клеймо,відмітка).

3.12. Іспит скляної вакеуум-посуди проводити слідуючим способом: помістити її в деревяний чи металевий ящик,прикрити одіялом і створити на протязі 15-20 хвилин необхідний  вакуум.Аналогічним способом необхідно перевіряти міцність і герметичність під тиском.

3.13.Сосуди Дьюара,скляні і кварцеві сосуди з двійними стінками,а також колби Бунзера,працюючі під вакуумом виткористовувати з чехлами та сітками.

3.14.Відкривати запаяні скляні сосуди(ампули) з різними речовинами можна тільки при температурі нижче температури кипіння цих речовин,не виймаючи з захисних оболочок,при роботі місцевої вентиляції і в захисних окулярах.

3.15.При роботі з киплячими маслами та парафіном не можна допускати попадання в них води.

3.16.При виготовленні окислюючих сумішей необхідно розмільчати солі кожну окремо в чистому посуді

3.17.При розподіленні нітропродуктів перегонкою,для запобігання вибуху від перегрівання,термометр необхідно тримати в рідині а не в парах.

3.18.При роботі з вибуховими речовинами неохідно :

 • Зберігати їх дотримуючись всих мір обережності згідно спеціальної інструкції.
 • Невелику кількість вибухонебезпечних речовин можна зберігати в товстостінних скляних банках,що закриваються щільно корковими та резиновими пробками.
 • Перед початком роботи ознайомитися з фізико-технічними характеристиками вибухових речовин.
 • Роботи виконувати тільки в витяжній шафі,в сосудах з металу і сосудах що заключені в запобіжні чехли дотримуючись всих мір захисту.
 • Для роботи необхідно використовувати найменьші частки вибухових речовин.
 • Дотримуватись обережності при сушінні вибухових речовин.
 • Уберігати хімічні речовини від всякого роду забруднень.
 • Не залишати на тривалий час розчини деяких комплексних солей.

3.19. Забороняється:

 • Викидати обрізки металевого натрію і калію в мусорні ящики,відра і т.д. а також в каналізацію
 • Приміняти відкритий вогонь при роботі з легкоспалахуючими речовинами чи виділяючими гази і пари,створюючі повітрянебезпечні суміші.

4. Вимоги безпеки по закінчення роботи

4.1.Вимкнути обладнання та верстат ,пристрій від електронапруги .

4.2.Прибрати робоче місце.

4.3. Після роботи  ретельно промити руки і лице без мила а потім з милом.

4.4. Повідомити керівника робіт про всі несправності що виникали в процесі роботи.

5. Вимоги безпеки у аварійних ситуаціях

5.1 Надання долікарської допомоги.

5.2. Якщо потерпілий  не втратив свідомість та продовжує дихати та в нього нормально працює серце ,необхідно вкласти його , розтебнути одяг, та надати повний спокій до прибуття медичної допомоги.

5.3.При відсутності у потерпілого  дихання та пульсу необхідно проводити йому штучне дихання та закритий масаж серця. Під час долі карської допомоги необхідно слідкувати за зіницями очей ,широкі зіниці вказують на різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані необхідно оживлення розпочинати негайно.

5.4. Якщо в потерпілого відсутнє дихання ,пульс то оживлення необхідно робити в такому порядку :

 • Покласти потерпілого на спину і під його локті підкласти валік  з звернутого одягу.
 • Присісти з лівої сторони від потерпілого, свою ліву руку піднести під        потилицю та відкинути голову потерпілого назад.
 • Відкрити потерпілому рот ,звільнити його від слизу при допомозі марлі чи носового платка і зробивши 2-3 вдоха  вдувати через марлю чи платок повітря з свого рота в рот потерпілого.
 • Звільнити рот та ніс потерпілого по закінченню вдування, щоб не заважати вільному видоху. Після видоху надаючий допомогу знову повинен зробити 2-3 глибоких  штучних    вдохів  потерпілому.Частота штучного дихання не повинна перевищювати 12-16 разів в хвилину

5.5.При появі перших слабких вдохів у потерпілого самостійного дихання, деякий час необхідно продовжувати штучний вдох в момет початку самостійного вдоха потерпілого.

5.6.При відновленні у потерпілого самостійного дихання  ,деякий час необхідно продовжувати робити штучне дихання до повного приведення потерпілого в свідомість чи до прибуття лікаря.

5.7. Зовнішній(прямий)масаж серця необхідно проводити шляхом ритмічного зжаття серця через передню стінку грудної клітки при надавлюванні на відносно подвижну нижню частину грудини з частотою 60-70 разів на хвилину,це забезпечує достатній кровообіг в організмі при відсутності роботи серця.

5.8. Оживлення не можна  зупиняти навіть якщо потерпілий не подає ознак життя.Тільки лікар може вирішити чи помер потерпілий.

5.9.При наданні допомоги потерпілому не можна допускати охолодження тіла, залишати його на сирій землі, на кам’яному, бетонному чи металевому полу. Під потерпілого необхідно підстелити щось тепле та при можливості зігрівати його.

5.10. Необхідно вивчити прийоми надання першої допомоги при ураженні електрострумом та вміти їх надавати.

5.11. При задусі та  отравленні необхідно поперед всього  не допускати дальнійшу дію газу на потерпілого, швидко вивести чи винести його з загазованого приміщення на чисте повітря  чи провітрюєме приміщення.

5.12. До приходу лікаря у випадках гострого отруєння чи задухи газом необхідно освободити потерпілого  від стискуючого одягу.

5.13. Якщо потерпілий втратив свідомість ,його необхідно вкласти на рівне місце дати понюхати нашатирний спирт ,коли він прийде до свідомості надати йому спокій.

5.14. Якщо потерпілий в свідомості ,дати йому міцний чай  чи кофе. Якщо тіло холодне, зігріти грілками чи розтиранням .Слідкувати щоб потерпілий не заснув.

5.15. Необхідно вміти надавати першу медичну допомогу при опіках тому ,що всякий опік-це рана в яку легко потрапляє інфекція .Для попередження цього на опік накладається стерильна пов’язка.

5.16. Не можна знімати з обпеченого місця одяг та  обдирати прилипший натільний одяг

5.17. При тяжких обширних  опіках ,при котрих може наступити шок,  необхідно загорнути потерпілого в чисту просиню,  вкласти та забезпечити максимальний спокій та до прибуття лікаря давати потерпілому  пити солодкий чай чи кофе.

5.18. При опіку очей електричною дугою необхідно робити холодні примочки розчином борної кислоти.

5.19. При обмороженні необхідно відігріти потерпілому обморожену частину тіла до +37 градусів шляхом розтирання теплою суконкою чи теплою рукавичкою до покрасніння  кожного покрову ,потім змазати обморожену частину тіла несолоним жиром чи вазеліном.

5.20. Надавати першу медичну допомогу при переломах та вивихах в першу чергу потрібно придати потерпілому удобне положення, що запобігає пошкодженню частини тіла .Це може бути досягнено  при допомозі накладення шин.

5.21. При відсутності шин використовувати  любі підручні засоби-доски ,палки ,шматки картону,фанери і т.д. Шини необхідно прикріплювати до кінцівок бинтом ,ременем чи вірьовкою.

5.22. Для попередження засорення рани при відкритому переломі ,поверхню кожного покриву навколо рани слід змазати йодною настойкою ,накласти стерильну пов’язку та відправити потерпілого до лікарняного закладу.

5.23. Надаючий першу медичну допомогу при пораненнях повинен чисто вимити руки з милом, чи протерти пальці йодною настойкою.

5.24. На можна очищати рану від грязі ,пилу ,землі крові ,та промивати водою ,це може зробити тільки лікар .Пам,ятай ,що кожне поранення небезпечно можливою втратою крові, та зараженням рани.

5.25. Для надання допомоги необхідно відкрити індивідуальний стерильний перев,язувальний пакет ,покласти стерильний матеріал на рану та зав’язати бинтом.

5.26. У випадку відсутності індивідуального пакета перев’язати рану  бинтом. ,марлею, чи чистою тряпкою.Поверхню кожного покриву змазати йодною настойкою.

5.27. Кровотечу необхідно зупиняти при допомозі давлючої пов’язки,   для цього рану закривають стерильним матеріалом та щільно забинтовують.

5.28. При сильній кровотечі необхідно здавлювати кровоносні судини при допомозі жгута ,при цьому необхідно пам’ятати ,що жгут більш 1,5-2 години не можна тримати.

5.29. Оберігатись електропроводів що можуть звисати з стіни(підлоги.)

5.30.При виявленні обриву чи ненадійного кріплення заземлюючого провода, пошкоджених електроустановок,оголених проводів,повідомити керівнику робіт і не включати електроустановки в роботу до усунення несправності.

Категорично забороняється усувати несправності електрообладнання чи електропроводки самому,ремонт та технічне обслуговування електрообладнання дозволяється проводити електротехнічному персоналу.

5.31.При виникненні пожежі зняти вогнегасник та привести його в робочий стан та направити на   місце загорання.

5.32. При припиненні подачі електроенергії,при появі сторонніх шумів вібрації,диму,аваріїї і т.д.негайно відключити  обладнання і повідомити керівника робіт.

5.33. При виникненні пожежі негайно повідомити про це керівника робіт чи іншу адміністративну особу підприємства,подати сигнал тревоги і приступити до гасіння пожежі.

5.34. При гасінні пожежі в першу чергу необхідно гасити вогнище з допомогою вогнегасника,направляючи струмінь під кутом 10-45 градусів, гасити з одного краю вогнища переміщюючись до іншого.

5.35. Електрообладнання що загорілось,слід негайно відключати і гасити піском,порошковим та вуглекислотним вогнегасником.

5.36.При загоранні одягу його необхідно зірвати та погасити..При загоранні значної частини одягу людину загортають у ковдру чи іншу тканину (але не з головою) і гасять полум’я.

Розробив

Погодив


 

Помощь специалисту