Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Безпека праці пожежно-рятувального особового складу при гасінні пожеж на об'єктах, де використовуються радіоактивні речовини

Безпека праці пожежно-рятувального особового складу при гасінні пожеж на об'єктах, де використовуються радіоактивні речовини

Пiд час гасіння пожежі, ліквідації аварії на об’єкті, де використовуються радіоактивні речовини, джерела радіоактивного (іонізуючого) випромінювання, особовий склад має дотримуватися, вимог «Правил безпеки праці в Державній пожежній охороні МВС України», Бойового статуту пожежної охорони України, «Iнструкцiї особовому складу пожежної охорони про заходи радіаційної безпеки під час гасіння пожеж i проведенні аварійно-рятувальних робіт»-1996р. відомчими нормативними документами з охорони праці, що діють на об’єкті.

Порядок  забезпечення безпечного ведення робіт з гасіння пожежі на об’єкті, що зберігає чи використовує радіоактивні речовини, визначається  узгодженою з адміністрацією цього об'єкта  «Інструкцією про порядок організації i проведення робіт з гасіння пожежі, ліквідації аварій на підприємстві, яке має радіоактивні речовини».

Пiд час гасіння пожежі, ліквідації аварії на об’єкті, де використовуються радіоактивні речовини, на адміністрацію об'єкта покладається забезпечення особового складу пожежної охорони засобами захисту від опромінення, приладами дозиметричного контролю i засобами індивідуальної санітарної обробки людей i дезактивації техніки.

Приступати до гасіння пожежі, ліквідації аварії необхідно тільки після отримання особовим складом засобів захисту, інструктажу з боку адміністрації i наряду-допуску згідно з  Нормами радіаційної безпеки України.

Робота з гасіння пожежі, ліквідації аварій  на об’єкті, який використовує радіоактивні речовини, має виконуватись із залученням мінімально необхідної кількості працівників пожежної охорони (з урахуванням резерву для надання допомоги). Робота виконується тільки в ізолюючих протигазах з масками (використовувати загубники забороняється). КГП, КАРР зобов'язаний через адміністрацію об'єкта організувати інструктаж особового складу, який направляється на виконання робіт, а також забезпечити контроль за часом перебування його в небезпечній зоні i своєчасну заміну в установлені адміністрацією (дозиметричною службою) строки. Бiля входу в небезпечну зону (приміщення, споруду) має бути виставлений пост безпеки, який очолює особа середнього або старшого начскладу.

У випадку роботи особового складу у легких захисних костюмах Л-1 або інших захисних костюмах, з метою уникнення теплових ударів, необхідно враховувати допустимі терміни перебування на об’єкті у цих костюмах залежно від температури оточуючого середовища.

Пожежна техніка, при можливості, повинна встановлюватися з боку непошкоджених стін або споруд, які можуть служити  захисним екраном від іонізуючих випромінювань. Перегрупування сил i засобів виконується з урахуванням радіаційної обстановки. Пункти збору (розміщення) резервних сил i засобів не повинні знаходитись з підвітряного боку від джерел радіоактивного випромінювання.

Зняття ізолюючих протигазів особовим складом виконується тільки після зняття захисних костюмів.

Необхідно організувати   суворий персональний облік випадків опромінення особового складу, де треба відображати: коли, хто i яку дозу опромінення отримав, скільки часу знаходився в зоні зараження.   Допускається опромінення особового складу підрозділів  протягом визначеного нормативного часу і в межах, передбачених санітарними нормами і правилами.

Пiсля ліквідації пожежі, аварії  на об’єкті з наявністю радіоактивних речовин необхідно:- всьому особовому складу, який брав участь у гасінні пожежі, пройти санітарну обробку, вихідний дозиметричний контроль та  медичне обстеження в медичному закладі.  Провести дезактивацію та дозиметричний контроль техніки, протигазів, одягу, взуття, спорядження та майна на спеціальних обмивальних пунктах.


 

Помощь специалисту