Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Безпека праці пожежно-рятувального особового складу при гасінні пожеж (ліквідації аварій) на об’єктах на яких є отруйні речовини

Безпека праці пожежно-рятувального особового складу при гасінні пожеж (ліквідації аварій) на об’єктах на яких є отруйні речовини

При  гасінні  пожеж  у  інфекційних  відділеннях лікарень необхідно виконувати рекомендації  адміністрації  об'єкта щодо захисту від можливого зараження. Після  ліквідації пожежі весь особовий склад, який брав участь безпосередньо  в  гасінні підлягає медичному огляду і санітарній обробці,  обробці  підлягають  також спорядження і пожежно-рятувальне обладнання.

Забороняється застосовувати пінні  вогнегасники  для  гасіння палаючих приладів і обладнання,  які  знаходяться під напругою,  а також речовин і матеріалів, взаємодія  яких з піною може призвести до закипання, вибуху, викидання,  посиленню горіння.

Застосування брометилових вогнегасних  установок  (як переносних,  так і стаціонарних) усередині приміщень  допускається тільки в ізолюючих протигазах. Перед  застосуванням  вуглекислотного (брометилового,  порошкового)  вогнегасника,  раструб (розпилювач) має бути спрямований у бік вогню.  Забороняється  братися  незахищеною рукою за раструб працюючого вуглекислотного вогнегасника.

Під час гасіння пожежі  на складі   отрутохімікатів  (хімреактивів,  мінеральних  добрив)  керівник гасіння пожежі зобов'язаний з'ясувати  у адміністрації  об'єкта характер речовин  (матеріалів), що  зберігаються  і місця (секції) їх зберігання,  намітити заходи щодо забезпечення  безпеки  особового складу,  який залучено до роботи на пожежі. При цьому:

а) всі працюючі мають  бути  забезпечені індивідуальними засобами захисту органів дихання та зору;

б) наступ на вогонь треба вести з навітряної сторони;

в) залучення працівників об`єкту  і  громадян до розбирання і евакуації  отрутохімікатів  і добрив проводити тільки  за  узгодженням з адміністрацією об'єкта,  яка  зобов'язана  забезпечувати їх необхідними захисними  засобами і ознайомити з інструкцією про засоби безпеки при проведенні робіт.

При гасінні пожежі  у  будівлях  і  приміщеннях  з  наявністю хімічно активних  речовин  необхідно   вияснити   у   адміністрації об'єкту  їх  характер, при цьому забороняється використовувати вогнегасні речовини, які  вступають  в реакцію з цими речовинами, викликаючи при цьому вибух, спалах і т.ін.

Після закінчення  робіт  особовий  склад,  який брав участь у бойових діях проходить  санітарну  обробку,  здійснює дегазацію бойової техніки і проходить профілактичний медичний огляд.

Для забезпечення  безпечного  проведення робіт з  гасіння  пожежі на об'єкті, що зберігає  чи  використовує радіаційні речовини, начальник  гарнізону  пожежної  охорони   зобов'язаний  спільно  з  адміністрацією цього об'єкта  розробити  інструкцію про порядок організації  і проведення  робіт  з  гасіння  пожежі  в  будівлях  і приміщеннях, які  мають радіаційні речовини. Порядок її зберігання і використання  визначається в установленому порядку.  З  керівним складом гарнізону проводять заняття по вивченню цієї інструкції.

В інструкції мають бути відображені такі головні питання:

а) можливість  і   умови  проведення  тих  чи  інших  робіт з гасіння пожеж  (евакуації  майна  та  інше)  до  прибуття адміністрації об'єкта;

б) організація  і  засоби  забезпечення дозиметричного контролю.

в) заходи і порядок  захисту  особового складу пожежної охорони від можливого радіаційного ураження;

г) допустимий час  перебування особового складу в приміщеннях з радіаційними  речовинами  за нормальних умов і  з  урахуванням  можливих  змін рівня  радіації у випадку пожежі чи аварії;

д) засоби  і способи  ліквідації  можливих  пожеж  в  окремих приміщеннях та будівлях;

е) порядок  і засоби санітарної обробки  особового  складу  й дезактивації техніки та одягу після гасіння пожежі.

Під час  гасіння  пожежі   на  об'єкті,  де  використовуються радіаційні речовини,  забезпечення  особового  складу пожежної охорони засобами захисту від  випромінювання,  приладами  дозиметричного контролю і засобами  індивідуальної санітарної обробки  людей і дезактивації техніки покласти на адміністрацію об'єкта.

Робота  з  гасіння  пожежі, ліквідації аварій  на  об'єкті,  який   використовує радіаційні  речовини, повинна виконуватись з залученням мінімально необхідної  кількості робітників пожежної охорони  (з  урахуванням резерву  для  надання допомоги). Робота виконується тільки в ізолюючих  протигазах  з масками (використовувати загубники забороняється). Керівник  гасіння  пожежі (керівник аварійно-рятувальних робіт)  зобов'язаний  через  адміністрацію об'єкта організовувати інструктаж особового складу, спрямований на виконання робіт, а  також  забезпечити контроль за часом знаходження  його  в  небезпечній  зоні і своєчасну заміну в установлені адміністрацією  (дозиметричною службою)  строки.  Коло входу в  небезпечну  зону  (приміщення,  споруду)  виставляється пост безпеки, який очолює особа середнього або старшого начскладу.

При роботі  особового складу  у  легких захисних костюмах Л-1, щоб  уникнути  теплових  ударів  необхідно  враховувати  допустимі терміни  перебування у костюмах залежно від температури оточуючого середовища. Пожежна  техніка,  по можливості,  повинна установлюватись  з боку непошкоджених  стін, або споруд, які служать захисним екраном  від іонізуючих  випромінювань.  Перегрупування сил і  засобів  має виконуватись  з  урахуванням радіаційної обстановки.  Пункти збору (розміщення) резервних  сил і засобів не повинні  розміщуватись  з підвітряного боку від джерел радіаційного випромінювання.

Дезактивація  пожежної техніки, озброєння і майна проводиться на спеціальних обмивальних пунктах. В інструкції  по  експлуатації  машин,  що  працюють  в  зоні радіаційного   зараження,   має   бути   розділ    про  порядок  і періодичність проведення обслуговування машини  залежно від  рівня радіаційного зараження, будови агрегатів.

На основі  довідок  дозиметричних служб об'єкта,  в кожній пожежній  частині  повинен  вестись  суворий  персональний  облік випадків опромінювання особового складу,  в якому треба  відображати коли, хто і яку дозу опромінювання отримав.

Допускається опромінювання особового складу підрозділів протягом визначеного  нормативного часу і в межах, передбачених санітарними нормами..

Після  ліквідації пожежі на об'єкті,  де є радіаційні  речовини весь  особовий  склад  повинен пройти диспансеризацію у спеціалізованому медичному закладі.

Гасіння пожежі  на  об'єкті чи у будівлі, де знаходяться установки (посудини)  під  тиском проводиться  після  отримання  інформації  від  обслуговуючого  персоналу про види установок (посудин), їх зміст і  найбезпечніші способи роботи.

Під час  гасіння  пожеж необхідно:

а) вжити  заходів для запобігання  нагрівання  цих  установок (посудин) до небезпечних меж;

б) вимагати  від  адміністрації об'єкта вжити,  по можливості, заходи  для  зниження  тиску  в  установках (посудинах) до безпечних меж;

в) організувати охорону приміщення  і вивести  з  нього  всіх осіб, які  не  пов'язані  з  гасінням  пожежі.

При гасінні  пожежі  в  будівлях  і  приміщеннях  з наявністю хімічно активних  речовин,  необхідно  з'ясувати з  адміністрацією об'єкта їх характер і не  допускати  застосування  засобів  пожежогасіння, які вступають  в  реакцію з тими речовинами, які спричиняють вибух, спалах і т.ін.