Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Безпека праці пожежно-рятувального особового складу при гасіння пожеж при наявності вибухових речовин та посудин під високим тиском

Безпека праці пожежно-рятувального особового складу при гасіння пожеж при наявності вибухових речовин та посудин під високим тиском

Порядок гасіння пожеж на об’єктах з наявністю вибухових речовин (далі - ВР) заздалегідь має визначатися спеціально розробленою начальником гарнізону (загону) та адміністрацією об'єкта інструкцією взаємодії з урахуванням цих Правил i відомчих керівних документів.

Пiд час гасіння пожеж на складах та підприємствах з наявністю  ВР керівник гасіння пожежі зобов'язаний:

- залучити адміністрацію об’єкта для визначення найменувань вибухових речовин, що зберігаються на складі, i безпечних шляхів евакуації;

- визначити вогнегасну речовину, яка не зможе ініціювати вибух;

- не допускати скупчення особового складу в небезпечних зонах;

- передбачити захист особового складу i пожежної техніки від можливого ураження ударною (вибуховою) хвилею. Використовувати сховища, а також військову техніку (танки, бронемашини тощо) для прокладання рукавних ліній i захисту позицій ствольникiв;

- забезпечити додержання особовим складом заходів безпеки під час евакуації, розбирання, розкриття конструкцій для запобігання можливому вибуху ВР від механічної дії;

- для гасіння використовувати розпилену воду або піну, запобігаючи використанню компактних струменів води;

- у ході розвiдки пожежі та її гасіння підтримувати постійний зв'язок з інженерно-технічним персоналом об’єкта (цеху, будівлі), приймаючи рішення про прийоми i способи гасіння з урахуванням їх рекомендацій;

- вводити особовий склад у будівлю лише після консультації з адміністрацією об’єкта (цеху, будівлі);

- визначити сигнал відходу особового складу в разі загрози вибуху.

Гасіння матеріалів у штабелях, що знаходяться у вагоні, на рампі, складі, виробничому приміщенні і т. ін., не допускається.   При переході горіння на штабель з матеріалом або горінні штабелю необхідно негайно відійти на безпечну відстань або в укриття.

Гасіння безпосередньо самої спецпродукції у виробничих приміщеннях, на складах під час вантажно-розвантажувальних робіт і транспортуванні повинно здійснюватись тільки за допомогою систем автоматичного пожежогасіння.

Під час виникнення пожеж, не пов'язаних з початковим загоранням спецматеріалів, підрозділи пожежної охорони здійснюють гасіння пожеж, охолодження обладнання із спецпродукцією, зрошування відкритої спецпродукції із застосуванням первинних, стаціонарних і пересувних засобів гасіння тільки до спалахування спецпродукції.

Гасіння пожежі на об’єкті чи у будівлі, де знаходяться установки (посудини) під високим тиском, проводиться після отримання інформації від адміністрації об'єкта або мешканців будинку про види установок (посудин), їх вміст i заходи безпеки при гасінні. Пiд час гасіння таких пожеж необхідно:

- вжити заходів для запобігання нагріванню установок (посудин) до небезпечних меж, не допускаючи, при можливості, різкого охолодження стінок;

- зажадати від адміністрації об'єкта вжити, при можливості, заходів для зниження тиску в установках (посудинах) до безпечних меж.


 

Помощь специалисту