Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція завідувача ательє по ремонту (виготовленню) взуття

Посадова інструкція завідувача ательє по ремонту (виготовленню) взуття

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність завідувача ательє по ремонту (виготовленню) взуття.

1.2  Завідувач ательє по ремонту (виготовленню) взуття відноситься до категорії керівників.

1.3  Завідувач ательє по ремонту (виготовленню) взуття призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством. порядку наказом власника підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

власнику (ам) підприємства

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

‑‑‑

1.4.3

Віддає розпорядження

‑‑‑

1.4.4

Працівника заміщає

заступник завідувача ательє по ремонту (виготовленню) взуття

1.4.5

Працівник заміщає

‑‑‑

 1. Кваліфікаційні вимоги до завідувача ательє по ремонту (виготовленню) взуття:

2.1.

Освіта*

вища професійна

2.2.

Досвід роботи

не менш 3 років

2.3.

Знання

постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи вищих органів з питань побутового обслуговування населення;

законодавство про захист прав споживачів;

правила побутового обслуговування населення;

стандарти, обов'язковим вимогам яких повинні відповідати побутові послуги по ремонту взуття;

організацію матеріально-технічного забезпечення

ательє;

виробничі потужності і кадрові ресурси ательє;

технологію надання побутових послуг населенню по ремонту (виготовленню) взуття;

кон'юнктуру ринку побутових послуг по ремонту (виготовленню) взуття;

перспективи технічного й економічного розвитку ательє;

основи планування, стратегічне й оперативне планування;

основи економіки, організації виробництва, праці і

керування;

методику претензійної роботи;

основи трудового законодавства;

порядок укладення і виконання цивільно-правових договорів;

стандарти діловодства (класифікацію документів, порядок оформлення, реєстрації, проходження, збереження й ін.);

порядок складання й узгодження бізнес-планів виробничо-господарської і фінансово-економічної діяльності ательє;

правила і норми охорони праці і техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту;

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

---

 1. Документи, які регламентують діяльність завідувача ательє по ремонту (виготовленню) взуття

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут ательє по ремонту (виготовленню) взуття; Положення про ательє по ремонту (виготовленню) взуття, Посадова інструкція завідувача ательє по ремонту (виготовленню) взуття, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки завідувача ательє по ремонту (виготовленню) взуття

Завідувач ательє виконує наступні обов'язки:

4.1.  Організує, планує і координує діяльність ательє, спрямовану на надання побутових послуг по ремонту (виготовленню) взуття.

4.2.  Забезпечує ательє необхідним і справним устаткуванням, придбанням в необхідних кількостях видаткових матеріалів.

4.3.  Розробляє політику ательє по наданню гарантій на виконаний ремонт взуття з урахуванням матеріально-технічного забезпечення ательє і рівня професіоналізму персоналу й ін.

4.4.  Визначає цінову політику надання послуг по ремонту (виготовленню) взуття.

4.5.  Бере участь у рекламних заходах.

4.6.  Здійснює контроль за раціональною витратою матеріальних, технічних і трудових ресурсів, скороченням витрат і підвищенням ефективності побутового обслуговування населення по ремонту (виготовленню) взуття.

4.7.  Забезпечує своєчасність виконання замовлень на ремонт (виготовлення) взуття.

4.8.  Контролює культуру обслуговування замовників працівниками ательє.

4.9.  Здійснює контроль якості й ефективності послуг, що надаються, по ремонту (виготовленню) взуття.

4.10.  Контролює забезпечення схоронності прийнятих від замовників виробів (матеріалів).

4.11.  Забезпечує умови для комфортного чекання замовниками замовлення, приміряння.

4.12.  Розробляє і впроваджує заходи щодо поліпшення діяльності ательє, збільшення обсягу і переліку побутових послуг, що надаються, підвищення їх якості.

4.13.  Координує підбор і розміщення працівників ательє.

4.14. Організує раціональне використання праці працівників ательє.

4.15. Здійснює контроль за дотриманням працівниками ательє правил і норм охорони праці, техніки безпеки.

4.16. Організує навчання і підвищення кваліфікації працівників ательє.

4.17.  Приймає рішення по претензіям замовників, бере участь у розв’язанні конфліктних ситуацій.

4.18.  Персонально курирує послуги по виготовленню ексклюзивного взуття на замовлення для різних цілей (риболовля, кінний спорт і т.д.), взуття по ескізам споживачів, моделям з альбомів, журналів і зразкам.

4.19.  Контролює і координує виконання побажань замовників по частковій зміні замовлень у процесі виконання.

4.20. Організує випуск ортопедичного взуття з урахуванням індивідуальних запитів замовників.

4.21.  Організує надання додаткових побутових послуг по:

—  закупівлі необхідних замовнику матеріалів;

—  доставці готових виробів на дім замовникам і ін.

4.22. Забезпечує організацію відповідного обліку товарно-матеріальних цінностей.

4.23.  Забезпечує правильне і своєчасне представлення керівнику організації звітності про результати діяльності ательє.

4.24.  Виконує подібні по змісту обов'язки.

 1. Права завідувача ательє по ремонту (виготовленню) взуття

Завідувач ательє по ремонту (виготовленню) взуття має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність завідувача ательє по ремонту (виготовленню) взуття

Завідувач ательє по ремонту (виготовленню) взуття несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи завідувача ательє по ремонту (виготовленню) взуття

Режим роботи завідувача ательє по ремонту (виготовленню) взуття визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці завідувача ательє по ремонту (виготовленню) взуття

Умови оплати праці завідувача ательє по ремонту (виготовленню) взуття визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора ательє.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


 

Помощь специалисту