Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки посадових інструкцій Посадова інструкція кондиційника зерна та насіння

Посадова інструкція кондиційника зерна та насіння

Посадова інструкція кондиційника зерна та насіння

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність кондиційника зерна та насіння.

1.2  Кондиційник зерна та насіння відноситься до категорії фахівців.

1.3  Кондиційник зерна та насіння призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

Керівнику відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до кондиційника зерна та насіння:

2.1.

Освіта*

Професійно-технічна освіта.

2.2.

досвід роботи

Не меньш 1 року за суміжною професіею

2.3.

знання

будову кондиціонерів і контрольно-вимірювальних приладів;

режими кондиціонування;

правила регулювання процесу кондиціонування; причини і способи усунення несправностей у роботі устаткування;

різновиди процесів кондиціонування;

способи визначення якості зерна;

вимоги до зерна, що надходить на кондиціонування.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

Для кондиційника зерна та насіння 3-го розряду

Вимоги для кондиційника зерна та насіння:

2-го розряду: Професійно-технічна  освіта або  повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

 1. Документи, які  регламентують діяльність кондиційника зерна та насіння

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (керівника відділу вирбництва макоронних виробів); Положення про відділ виробництва макаронних виробів, Посадова інструкція кондиційника зерна та насіння, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки кондиційника зерна та насіння

4.1. Веде процес обробки теплом зволоженого зерна, перерозподілу вологи в зерні відповідно до установлених норм.

4.2. Подає зволожене зерно пневматичним і механічним транспортом.

4.3. Нагріває зволожене зерно до заданої температури, витримує і охолоджує.

4.4. Регулює за показаннями контрольно-вимірювальних приладів подачу зерна в кондиціонер, температуру теплоносія і нагрівання зерна.

4.5. Визначає за результатами лабораторних аналізів закінчення процесу кондиціонування.

4.6. Транспортує готове зерно.

4.7. Очищує норії, аспіраційні пристрої, батареї і решітки кондиціонерів.

4.8. Усуває несправності в роботі устаткування.

 1. Права кондиційника зерна та насіння

Кондиційник зерна та насіння має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших фахівців інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати фахівців усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність кондиційника зерна та насіння

Кондиційник зерна та насіння відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи кондиційника зерна та насіння

Режим роботи кондиційника зерна та насіння визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці кондиційника зерна та насіння визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00