Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки інструкцій з охорони праці Інструкція з охорони праці під час післязбиральної доробки зерна

Інструкція з охорони праці під час післязбиральної доробки зерна

ІНСТРУКЦІЯ

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ   № __________

ПІД ЧАС ПІСЛЯЗБИРАЛЬНОЇ ДОРОБКИ ЗЕРНА

1. Загальні положення

1.1. До роботи машиністом (оператором) зерноочисно-сушильних комплексів і пересувних зерносушарок допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли навчання з обслуговування і безпечної експлуатації цих агрегатів та попереднє навчання й перевірку знань із питань охорони праці і мають про це відповідне посвідчення.

Машиністи (оператори) з обслуговування електрифікованих комплексів, агрегатів та машин повинні мати відповідну кваліфікаційну групу з електробезпеки.

До ручних робіт на токах (підгрібання зерна до завантажувальних транспортерів машин, перелопачування буртів зерна, очищення приямків норій, затарювання зерна, завантаження у транспортні засоби тощо) допускаються особи, які навчені безпечним способам виконання робіт і пройшли інструктаж з охорони праці.

1.2. Узгоджуйте з безпосереднім керівником чітке визначення меж вашої робочої зони. Не допускайте знаходження сторонніх осіб у робочій зоні.

1.3. До роботи приступайте у спецодязі, упевнившись, що він не має пошкоджень, елементів, які звисають, не прилягають і можуть бути захоплені деталями, що рухаються й обертаються.

Якщо під час роботи виділяється багато пилу, захищайте органи дихання респіратором типу “Лепесток”, а органи зору – окулярами захисними ПО-2.

1.4. Не приступайте до роботи у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані.

1.5. Куріть тільки у спеціально відведених і обладнаних для цих цілей місцях.

1.6. Не працюйте несправним інструментом і пристосуваннями, не використовуйте їх не за призначенням, а також не користуйтесь сторонніми предметами.

1.7. Перед вживанням їжі вимийте руки з милом, витріть їх чистим рушником або висушіть повітрям.

1.8. Не відпочивайте на буртах зерна.

2. Вимоги безпеки перед початком робіт

2.1. Для машиністів (операторів) зерноочисних

і сортувальних машин і зернонавантажувачів

2.1.1. Отримайте від керівника робіт завдання.

2.1.2. Одягніть спецодяг та засоби індивідуального захисту (не переодягайтесь поблизу обертових або рухомих деталей і механізмів машин і обладнання).

2.1.3. Проведіть технічне обслуговування згідно з інструкцією заводу-виготовлювача.

2.1.4. Пересувні машини й обладнання встановіть на току так, щоб вітер відносив пил із робочої зони.

2.1.5. Перевірте наявність і справність захисних огороджень приводів робочих органів, наявність захисних (запобіжних) решіток на завальних ямах та приймальних бункерах.

2.1.6. Забезпечте захист струмопідвідних проводів і кабелів до електрифікованих машин і установок від механічних пошкоджень або підвісьте їх на висоту, недоступну для пошкодження машинами та торкання людьми.

2.1.7 Перевірте надійність кріплення й наявність заземлення електрообладнання машин і пультів керування ними. Не приступайте до роботи на машинах з відчиненими дверцятами пультів керування, знятих кришках магнітних пускачів та іншої електроапаратури.

2.1.8. Перед включенням зерноочисної машини переконайтесь, що нікому із присутніх біля машини не загрожує небезпека від рухомих частин і механізмів.

2.1.9. Випробуйте роботу машини на холостому ходу, виявлені недоліки усуньте.

2.1.10. Під час готування машин до роботи на пульті керування вивісьте плакат “Не включати! Працюють люди!”

2.2. Для машиністів (операторів) зерноочисних агрегатів

і зерноочисно-сушильних комплексів

2.2.1. Переконайтесь, що у приміщенні пульту керування агрегатом, комплексом є:

– запас запобіжників і сигнальних ламп;

– набір інструментів;

– покажчик напруги;

– комплект захисних засобів;

– аптечка;

– інструкція з охорони праці.

2.2.2. Переконайтесь у відсутності зерна у приямках но­рій. У випадку його виявлення повідомте керівника робіт і з допомогою виділених допоміжних працівників приберіть його.

2.2.3. Огляньте робочі органи машин і при виявленні недоліків усуньте їх.

2.2.4. Перевірте затяжку болтових з’єднань, при необхідності затягніть їх.

2.2.5. Перевірте натяг ківшової стрічки норії, ланцюгових і пасових передач, а також правильність центрування ківшової стрічки на барабанах.

2.2.6. Огляньте струмопровідні кабелі (проводи) і переконайтесь, що ізоляція не пошкоджена. У випадку виявлення пошкодження ізоляції викличте електрика.

2.2.7. Перевірте справність перил стаціонарних драбин і площадок.

2.2.8. Переконайтесь у тому, що люк у підлозі для доступу в бункер – накопичувач зерна замкнений на замок.

2.2.9. Переконайтесь, що є в наявності й справності ева­куаційна й переносна драбини.

2.3. Для машиністів (операторів) пересувних зерносушарок

2.3.1. Пересувну зерносушарку встановлюйте на віддалі не менше 20 м від зерноскладу.

2.3.2. Огляньте робоче місце. Майданчик повинен бути рівним, чистим, без вибоїн і розсипаного зерна, підходи до машини повинні бути вільними.

2.3.3. Огляньте струмопідвідний кабель до сушильної ма­шини. Він повинен бути захищений від механічних пошкоджень або надійно підвішений на стійких опорах на недоступній для людей і транспортних засобів висоті.

2.3.4. Перевірте заземлення. Переконайтесь у тому, що заземлюючі проводи не обірвані і забезпечений надійний контакт їх з корпусом машини.

2.3.5. Перевірте систему подавання палива до форсунки. Переконайтесь у герметичності з’єднань паливопроводів.

2.3.6. Огляньте топку. На ній не повинно бути сторонніх предметів. Переконайтесь в тому, що теплоізоляція справна, у внутрішній порожнині на ходу немає підтікання палива, оглядові отвори оснащені самозакриваючими кришками, мембрани вибухових клапанів – заводського виготовлення (є клеймо).

2.3.7. Огляньте контрольно-вимірювальну апаратуру і переконайтесь у її справності. При виявленні несправностей апаратури повідомте про це відповідальну особу.

2.3.8. Перевірте справність системи запалювання й приладу контролю факела.

2.3.9. Не експлуатуйте сушарку без обладнання топки засобами контролю температури теплоносія й наявності факела в топці. Невиконання цих умов може призвести до вибуху.

2.3.10. Переконайтесь у наявності захисних екранів (сіток), що огороджують повітроводи теплоносія, відкриті місця зерносушарок, а також місця, які призначені для ремонтно-обслуговуючих робіт.

2.3.11. Перевірте наявність первинних засобів пожежогасіння.

2.3.12. Перевірте роботу сушильної машини на холостому ходу. Включіть привід тільки після того, як переконаєтесь, що включення машини нікому не загрожує. Перевірте, чи нема сторонніх шумів, вібрації й запаху горілого. При виявленні несправностей зупиніть машину і сповістіть керівника робіт. Перевірте наявність спеціальних гаків для відкривання оглядових отворів.

2.4. Для робітників, які виконують ручні роботи

під час доробки зерна

2.4.1. Перевірте справність ручного інструменту (дерев’яних лопат, вил, граблів, пристосувань для очищення робочих органів машин тощо). Держаки ручного інструменту повинні бути виготовлені із сухого дерева твердих і в’язких порід (клен, дуб, в’яз, горобина тощо). Поверхня держака повинна бути гладкою, без тріщин, сучків, задирок із поздовжнім розміщенням волокон на всій довжині.

2.4.2. Роботу проводьте згідно з одержаним завданням і технологією. Не працюйте в бункерах і завальних ямах без дозволу керівника робіт і організації контролю (страхування).

2.4.3. Перевірте справність пристроїв для закривання бортів на кузові транспортного засобу.

2.4.4. Перевірте наявність і справність драбин-стрем’янок. Щаблі повинні бути без тріщин, сухі. Нижні кінці переносних драбин повинні мати пристрої, які виключають можливість самовільно змінювати відстань між опорами.

2.4.5. Переконайтесь, що в робочій зоні відсутні сторонні предмети й сміття.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Для машиністів (операторів) зерноочисних

і сортувальних машин і зернонавантажувачів

3.1.1. Перед включенням машин переконайтесь, що поблизу машин відсутні люди, і подайте звуковий сигнал.

3.1.2. Не працюйте зі знятими огородженнями пасових і ланцюгових передач трієрних циліндрів та інших обертових частин зерноочисних машин, муфт, блоків натяжних пристроїв, місць набігання полотен транспортерів на барабани, опорних роликів і роликів нижньої гілки стрічки в зонах робочих місць, а також рухомих частин машин і механізмів, що знаходяться в місцях, вільних для доступу.

3.1.3. Усувайте пошкодження, проводьте очищення машини від зерна й домішок, мащення й регулювання тільки при виключеному рубильнику, відключеному штепсельному з’єд­нанні і зупиненій машині.

3.1.4. Під час обслуговування й очищення вузлів машин і електрообладнання, що знаходяться високо, користуйтесь розсувною або переносною драбиною з опорними наконечниками, що виключають можливість сковзання її по підлозі (землі, площадці тощо).

3.1.5. При переміщенні самопересувних машин не допускайте натягу живильного кабелю, а також наїзд на нього.

3.1.6. Під час зміни місця роботи зерноочисних і сортувальних машин, навантажувачів зерна та іншого пересувного обладнання від’єднуйте від силової шафи живильний кабель.

3.1.7. Очищайте решета спеціальною щіткою.

Регулювання щіток проводьте тільки після зупинки машини.

3.1.8. При обслуговуванні решітних станів зерноочисних машин не ставайте на раму щіткового механізму.

3.1.9. Під час роботи зерноочисних машин зерно й відходи прибирайте зі скатних дощок і лотків спеціальними скребками з довгими ручками.

3.1.10. Не чистіть руками осадові камери аспіраційних улаштувань через оглядові люки. Цю роботу виконуйте після повної зупинки машини.

3.1.11. Не допускайте накопичення пилу, відходів соломи, зернових решток та іншого сміття біля машин, в робочій зоні.

3.2. Для машиністів (операторів) під час обслуговування

транспортерів для переміщення зерна

3.2.1. Під час роботи транспортера не ставайте на раму машини, не відкривайте кришки люків кожуха.

3.2.2. Для очищення шнеку, що забився зерном, зупиніть машину і відкрийте кришки кожуха

3.2.3. Переміщуйте транспортери на території току із швидкістю не більше 5 км/год, уникаючи їх перекидання. Не знаходьтеся у цей час поруч із транспортером.

3.2.4. При переміщенні транспортерів їхні поворотні скребкові частини встановлюйте паралельно ходовим колесам.

3.2.5. Під час переміщення транспортерів вручну не ставайте збоку.

3.3. Для машиністів (операторів) зерноочисних агрегатів,

зерносушильних комплексів і пересувних зерносушарок

3.3.1. Перед початком роботи зерносушарки переконайтесь в тому, що її пуск нікому не загрожує, подайте попереджувальний сигнал.

3.3.2. В передпусковий момент пуску сушарок, які працюють на рідкому паливі, продуйте топку повітрям і слідкуйте за тим, щоб не було подачі палива до моменту запалювання свічок. Не допускайте розпалювання топки факелом. Недотримання цих вимог може призвести до вибуху.

3.3.3. Для розпалювання топок зерносушарок, які працюють на твердому паливі, застосовуйте дерев’яні стружки, тріски, солому, папір. Не застосовуйте легкозаймисті рідини. Запас твердого палива у приміщенні сушильного пункту не повинен перевищувати добової потреби.

3.3.4. Не залишайте без нагляду працююче обладнання зерносушильного пункту.

3.3.5. Під час роботи сушарки здійснюйте контроль за температурою зерна шляхом відбору проб через кожні дві години. При нагріванні зерна вище допустимих значень температури знизьте температуру теплоносія.

3.3.6. Очищайте машини, обладнання, майданчики, робочі приміщення від пилу, зернових відходів і соломи не менше двох разів за зміну. Сміття й відходи відносьте у спеціально відведене місце, безпечне в пожежному відношенні.

3.3.7. Ремонт зерносушарок проводьте тільки після їх повної зупинки й охолодження нагрітих частин до температури не вище 450 С.

3.3.8. Під час знаходження працівника в зерносушильному апараті або в нижньому бункері щільно закрийте засувки для впускання й випускання зерна.

З метою попередження випадкового відкривання засувок або включення вентилятора на пускових улаштуваннях електродвигунів і на засувках вивісьте попереджувальні написи: “Не відкривати, працюють люди!”, “Не включати, в сушильному відділенні працюють люди!”

3.3.9. При обслуговуванні топки, що працює на твердому паливі, для видалення шлаку з колосникової решітки користуйтесь різаками та іншими пристосуваннями, що забезпечують безпеку цих робіт. Шлак вигрібайте в металевий ящик із кришкою і після охолодження вивозьте із приміщення.

3.3.10. Для запобігання опікам не заливайте водою видалений з топки шлак. Під час обслуговування топки працюйте в захисних окулярах і рукавицях.

3.3.11. При технічному обслуговуванні зерносушарок усуньте тріщини й нещільності, щоб виключити можливість проникання топкових газів у виробничі приміщення.

3.3.12. Під час відкривання оглядових отворів знаходьтеся від них на віддалі витягнутої руки. Відкривання кришок оглядових отворів здійснюйте спеціальними гаками.

3.3.13. Не включайте машину в роботу, якщо зняті захисні обладнання, несправні контрольно-вимірювальні прилади.

3.3.14. Не залишайте працюючу машину без нагляду.

3.4. Для працівників, які виконують ручні роботи

під час доробки зерна

3.4.1. Виконуйте вказівки тільки керівника робіт.

3.4.2. Не підгрібайте руками зерно до завантажувальних транспортерів зерноочисних і сортувальних машин, робочих органів навантажувачів, транспортерів тощо. Для роботи використовуйте тільки інструмент (лопати, граблі, совки).

3.4.3. Не переступайте через неогороджені ланцюги скребкових завантажувальних транспортерів машин.

3.4.4. Не спускайтеся в бункери-накопичувачі, завальні ями (приймальні бункери) для розрівнювання зерна або зернових відходів, а також для відпочинку в них.

3.4.5. Очищення приямків заглиблених норій з метою запобігання отруєнню газами, що накопичуються в них, проводьте бригадою не менше 2 осіб під наглядом керівника робіт із використанням ЗІЗ, страхувального пояса і шнура.

3.4.6. Не виходьте на бурт зерна висотою більше 1,5 м і не переміщайтесь по ньому з метою запобігання попаданню в сипуче середовище.

3.4.7. Для обвалювання склепінь зерна використовуйте спеціальні скребки з ручками такої довжини, щоб знаходитись на безпечній віддалі від призми обвалення насипу і виключити можливість бути засипаним зерном.

3.4.8. При в’їзді автомашин у склад для завантаження або розвантаження не знаходьтеся у дверному прорізі і поблизу машин.

3.4.9. Ручне завантаження запакованого зерна здійснюйте у транспортні засоби із заглушеним двигуном, які поставлені на ручне гальмо.

3.4.10. Відкривайте й закривайте борти транспортного засобу вдвох, при цьому знаходьтеся збоку бортів.

3.4.11. При завантаженні мішків знаходьтеся збоку вантажу, що подається, при цьому один або два працівники (залежно від ваги вантажу) повинні знаходитися в кузові транспортного засобу і приймати вантаж.

3.4.12. Слідкуйте, щоб мішки не перевищували рівня бортів.

3.4.13. При переїздах автомобіля не знаходьтеся у кузові, не сидіть на мішках і бортах кузова, не переїжджайте на підніжках і на даху кабіни, не сідайте і не сплигуйте на ходу.

3.4.14. Для піднімання у кузов транспортного засобу або спускання із нього користуйтесь розсувною драбиною.

3.4.15. Розрівнюйте зерно в кузові шляхом переміщення транспортного засобу.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Відключіть двигуни машин агрегату, комплексу в зворотній послідовності їхнього включення.

4.2. Очистіть машини, обладнання, майданчики, робочі приміщення від пилу, зернових відходів і солом’яних решток, сміття віднесіть у спеціально відведене місце.

4.3. Топки, що працюють на рідкому паливі, зупиніть шляхом перекриття подачі палива, а на твердому – згідно з вимогами п. 3.3.11 цієї інструкції.

4.4. Приберіть робоче місце. Очистіть інструмент, інвентар, пристрої і покладіть у відведене місце. Приведіть у порядок спецодяг і засоби індивідуального захисту і здайте їх на зберігання.

4.5. Помийте руки й обличчя теплою водою з милом.

4.6. При здачі зміни повідомте змінника про технічний стан обладнання і розкажіть про особливості роботи.

4.7. Повідомте керівника про всі помічені недоліки у процесі роботи і вжиті заходи до їх усунення.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При зриві факела в топці терміново зупиніть подачу палива, усуньте несправність і після продувки топки повітрям протягом 10–15 хв. приступайте до повторного розпалювання.

5.2. Зупиніть машину при електроударі, з’явленні стороннього шуму, вібрації, запаху горілого, іскор і полум’я з випускного отвору вентилятора сушильної камери і загорянні зерна в сушильній камері. Зупинку машини починайте з припинення подавання палива до форсунки.

5.3. При появі напруги на корпусі машини терміново від­ключіть загальний рубильник. Викличте чергового електромонтера. Усі пошкодження електроприводів, пульту управління, силової й освітлювальної мереж повинен усувати тільки електромонтер.

5.4. При враженні працівника електричним струмом як можна швидше звільніть потерпілого від його дії (тривалість дії струму визначає тяжкість травмування), для цього негайно відключіть рубильник чи інший пристрій.

5.5. При неможливості швидкого відключення електроустановки вжийте заходів щодо звільнення потерпілого від струмоведучих частин, користуючись мотузкою, палицею, дошкою чи іншими сухими діелектричними предметами, або відтягніть потерпілого за одежу (якщо вона суха і відстає від тіла), наприклад за поли піджака, за комір, при цьому уникайте дотику з оточуючими металевими предметами й частинами тіла потерпілого, не покритими одягом.

5.6. Якщо потерпілий торкається проводу, який лежить на землі, то перш ніж підійти до нього положіть собі під ноги суху дошку, згорток сухої одежі або суху, що не проводить електричний струм, підставку і відокремте провід від потерпілого за допомогою сухої палиці, дошки. При цьому рекомендується діяти по можливості однією рукою.

5.7. У разі, якщо потерпілий судорожно стискає в руці один струмоведучий елемент (наприклад провід), відокремте потерпілого від землі (просуньте під нього суху дошку, від­тягніть ноги від землі мотузкою або за одежу).

5.8. Якщо нема можливості відокремити потерпілого від струмоведучих частин чи вимкнути електроустановку від джерела живлення, перерубайте провід сокирою із сухим дерев’яним держаком або перекусіть їх інструментом з ізольованими ручками. Перерубуйте й перекушуйте кожний про­від окремо. Можна скористатися і неізольованим інструментом, тільки необхідно обгорнути його ручки сухою вовняною або прогумованою тканиною.

5.9. При зриві факела в топці терміново зупиніть подачу палива, усуньте несправність і після продувки топки повітрям протягом 10–15 хв. приступайте до повторного розпалювання.

5.10. В разі виникнення пожежі на стаціонарних об’єктах викличте пожежну команду, повідомте керівництво і приступіть до ліквідації осередку загоряння згідно з вимогами інструкції про заходи з пожежної безпеки.

5.11. При виникненні пожежі на електроустановках у першу чергу необхідно повідомити про це пожежну охорону, відповідального за електрогосподарство, керівника робіт.

5.12. При виникненні пожежі в самій електроустановці чи поблизу неї, в першу чергу до прибуття пожежників вимкніть електроустановки з мережі. Якщо це неможливо, спробуйте перерізати проводи (послідовно по одному) інструментом з ізольованими ручками.

5.13. У випадку загоряння зерна погасіть топку, виключіть вентилятори і вивантажувальні пристрої, закрийте випускні заслінки і, не зупиняючи подачі вологого зерна, відкрийте люки дифузорів, виявивши осередок загоряння, через вікно короба спробуйте витягнути його із шахти. Якщо осередок загоряння усунути не вдається, включіть розвантаження на максимальну продуктивність, а осередки загоряння зерна гасіть водою й усувайте з основного потоку зерна. Після розвантаження всього зерна ретельно очистіть стінки камери й поверхню коробів від нагару.

5.14. При загорянні одежі постарайтесь зняти її або накрийте палаючу ділянку щільною матерією, при можливості занурте у воду.

________________________  ________________  _________________

(посада керівника підрозділу    (особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

/організації/ - розробника

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)

служби охорони

праці підприємства                ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт                      ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Головний технолог                ______________  _______________


 

Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или авторизируйтесь пожалуйста на сайте.