Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Примеры документов обучения по охране труда и ПБ Програма проведення стажування на робочому місці для сушильника перопухової сировин

Програма проведення стажування на робочому місці для сушильника перопухової сировин

Програма проведення стажування на робочому місці для сушильника перопухової сировин

Стажування проводиться під безпосереднім керівництвом досвідчених та кваліфікованих працівників і спеціалістів підприємства,що призначаються наказом по підприємству.

Працівник в процесі стажування повинен вивчити:

будову і принцип роботи сушарок і допоміжного устаткування

види пера і його товарні властивості

технологію процесу сушіння пера й пуху

способи визначення закінчення процесу сушіння пера й пуху.

Працівник в процесі стажування, під керівництвом кваліфікованого працівника освоює:

Ведення процесу сушіння пера в сушарках різних типів.

Зневоднювання, прополіскування й віджим пера на центрифугах.

Підношення й завантаження пера в сушарку.

Контроль і регулювання за показниками контрольно-вимірювальних приладів температурного режиму сушіння пера, якості сушіння, роботи вентиляційних установок сушарки й забезпечення виходу пера стандартної вологості, без ушкоджень стрижня й м'якої частини пера й пуху.

Визначення органолептически моменту закінчення сушіння залежно від виду й товарної якості перопухової сировини.

Розкладка пера на конвеєрній стрічці (сітці) рівним шаром, очищення пера від сторонніх домішок і великого пера.

Вивантаження сухого пера за допомогою вентилятора в збірник.

Затарювання в мішки просушеного пера вручну й укладання наповнених мішків у штабель

Крім цього програма стажування включає в себе ознайомлення працівника:

 • З робочим місцем.
 • Прилеглою до робочого місця територією.
 • Наявним обладнанням,пристроями ,інструментом ,що використовується в роботі.
 • Інструкціями з вимог безпеки заводів виготовачів обладнання на якому буде працювати працівник.
 • Основними виробничими факторами,що виникають при цьому технологічному процесі.
 • Небезпечними зонами машин,механізмів на участку.
 • Інструкціями підприємства з охорони праці.
 • Інструкціями підприємства з пожежної безпеки.
 • Інструкціями підприємства з електробезпеки.
 • Наявними засобами індивідуального та колективного захисту.
 • Вимогами внутрішнього трудового розпорядку.
 • Місцем знаходження та наявними засобами пожежогасіння.
 • Місцем знаходження медичної аптечки.
 • Місцями аварійного вимкнення обладнання від електромережі.
 • Вимогами безпеки при роботі з вантажо-розвантажувальними засобами.

Працівник при стажуванні також повинен :

 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи підготовки робочого місця до роботи.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи в процесі виконання робіт.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи після закінчення основної роботи.
 • Вивчити та засвоїти безпечні прийоми та методи своїх дій при винекненні пожежі та аварійних ситуацій.
 • Вивчити за засвоїти безпечні методи та прийоми звільнення потерпілого від дії електроструму та надання першої медичної допомоги .
 • Вивчити будову та засвоїти принципи роботи первинних засобів пожежогасіння та навчитись користуватись ними.
 • Практично засвоїти безпечні прийоми та методи праці без порушень вимог охорони праці.
 • Крім того програма стажування включає в себе вивчення працівником,що проходить стажування по цій профессії