Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки посадових інструкцій Посадова інструкція варника харчової сировини та продуктів

Посадова інструкція варника харчової сировини та продуктів

Посадова інструкція варника харчової сировини та продуктів

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність варника харчової сировини та продуктів.

1.2  Варник харчової сировини та продуктів відноситься до категорії фахівців.

1.3  Варник харчової сировини та продуктів призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

Керівнику відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до варника харчової сировини та продуктів:

2.1.

Освіта*

Професійно-технічна освіта.

2.2.

досвід роботи

Не меньш 1 року за суміжною професіею

2.3.

знання

види та властивості сировини, напівфабрикатів; технологію процесу варіння різних видів сировини; вимоги до якості готової продукції;

будову і правила експлуатації обслуговуваного устаткування.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

Для варника харчової сировини та продуктів 4-го розряду

Вимоги для варника харчової сировини та продуктів:

2-го розряду: Професійно-технічна  освіта або  повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-го розряду: Професійно-технічна освіта. Підвищенні кваліфікації. Стаж роботи за професією варника харчової сировини та продуктів 2 розряду - не менше 1 року.

 1. Документи, які  регламентують діяльність варника харчової сировини та продуктів

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (керівника відділу вирбництва консервованої продукції); Положення про відділ виробництва консервованої продукції, Посадова інструкція варника харчової сировини та продуктів, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки варника харчової сировини та продуктів

4.1. Веде процес варіння сировини і продуктів в автоклавах, вакуум-апаратах, автоматизованих варних агрегатах із паровим підігрівом.

4.2. Завантажує і вивантажує апарати.

4.3. Подрібнює, дозує сировину.

4.4. Готує розчини, перевіряє міцність.

4.5. Контролює процес варіння або уварювання за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, аналізів лабораторії і візуально.

4.6. Регулює режим варіння.

4.7. Керує процесом варіння з пульту, оснащеного електронним і пневматичним регулятором, дистанційним управлінням.

4.8. Спостерігає за процесом протирання пюре на машині, охолодження, консервування розчином сірчистого ангідриду.

4.9. Веде технічну документацію.

 1. Права варника харчової сировини та продуктів

Варник харчової сировини та продуктів має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших фахівців інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати фахівців усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність варника харчової сировини та продуктів

Варник харчової сировини та продуктів відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи варника харчової сировини та продуктів

Режим роботи варника харчової сировини та продуктів визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці варника харчової сировини та продуктів визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


 

Помощь специалисту