Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки посадових інструкцій Посадова інструкція вальцювальника сировини та напівфабрикатів

Посадова інструкція вальцювальника сировини та напівфабрикатів

Посадова інструкція вальцювальника сировини та напівфабрикатів

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність вальцювальника сировини та напівфабрикатів.

1.2  Вальцювальник сировини та напівфабрикатів відноситься до категорії фахівців.

1.3  Вальцювальник сировини та напівфабрикатів призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

Керівнику відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до вальцювальника сировини та напівфабрикатів:

2.1.

Освіта*

Професійно-технічна освіта.

2.2.

досвід роботи

Не меньш 1 року за суміжною професіею

2.3.

знання

вимоги до сировини, яка вальцюється;

способи встановлення зазору між валками; технологічні вимоги до продукту;

правила експлуатації вальцювальних машин.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

Для вальцювальника сировини та напівфабрикатів 3-го розряду

Вимоги для вальцювальника сировини та напівфабрикатів:

1-го розряду: Професійно-технічна  освіта або  повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2-го розряду: Професійно-технічна освіта. Підвищенні кваліфікації. Стаж роботи за професією вальцювальника сировини та напівфабрикатів 1 розряду - не менше 0.5 року.

 1. Документи, які  регламентують діяльність вальцювальника сировини та напівфабрикатів

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (керівника відділу вирбництва консервованої продукції); Положення про відділ виробництва консервованої продукції, Посадова інструкція вальцювальника сировини та напівфабрикатів, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки вальцювальника сировини та напівфабрикатів

4.1. Веде процес вальцювання для одержання однорідної маси затяжних сортів тіста, пелюсток олійного сім'я, шоколадної і сиркової маси, крупки, начинок і т.ін. на вальцювальних машинах різних конструкцій, які мають до 4-х валків.

4.2. Подає сировину до вальцювальних машин.

4.3. Розподіляє сировину по ширині валу.

4.4. Спостерігає за якістю продукту за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і органолептично.

4.5. Обслуговує вальцювальні або розтираючі машини і устаткування.

 1. Права вальцювальника сировини та напівфабрикатів

Вальцювальник сировини та напівфабрикатів має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших фахівців інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати фахівців усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність вальцювальника сировини та напівфабрикатів

Вальцювальник сировини та напівфабрикатів відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи вальцювальника сировини та напівфабрикатів

Режим роботи вальцювальника сировини та напівфабрикатів визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці вальцювальника сировини та напівфабрикатів визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00