Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Примеры документов обучения по охране труда и ПБ Програма проведення стажування на робочому місці для акумуляторника

Програма проведення стажування на робочому місці для акумуляторника

Програма проведення стажування на робочому місці для акумуляторника

Стажування проводиться під безпосереднім керівництвом досвідчених та кваліфікованих працівників і спеціалістів підприємства,що призначаються наказом по підприємству.

Працівник в процесі стажування повинен вивчити:

- основи електротехніки;

- конструктивну будову і принцип роботи однотипних акумуляторних батарей;

- принципову схему зарядного агрегату;

- правила з'єднання пластин і їх полярність;

- будову апаратів і приладів, які застосовуються під час ремонту та обслуговування акумуляторних батарей;

- види пошкоджень. елементів акумуляторних батарей і способи їх усунення;

- прийоми робіт і технологічну послідовність операцій під час розбирання, збирання і ремонтування елементів акумуляторних батарей;

- основні фізичні і хімічні властивості матеріалів, які застосовуються під час ремонту акумуляторів;

Працівник в процесі стажування, під керівництвом кваліфікованого працівника освоює:

 • Виконує прості і середньої складності роботи з ремонту акумуляторів і акумуляторних батарей різних типів і ємностей.
 • Виявляє пошкодження елементів батарей та усуває їх.
 • Проводить поточний ремонт зарядних агрегатів.
 • Замінює електроліт і здійснює сепарацію в акумуляторних батареях.
 • Заготовляє колодки і прокладки.
 • Відливає свинцеві з'єднувальні штаби і наконечники.
 • Встановлює у посудини підпірне скло і свинцеві прокладки.
 • Встановлює кришки блок-посудин з припаюванням перемичок.
 • Готує електроліт згідно із встановленою рецептурою.
 • Монтує і демонтує елементи акумуляторних батарей з виправленням з'єднувальних деталей.
 • Вилучає шлам із елементів працюючих батарей.
 • Виконує всі роботи, передбачені інструкцією з введення акумуляторів в експлуатацію.
 • Веде облік і технічну документацію з обслуговування і ремонту обладнання та апаратури зарядних станцій.

Крім цього програма стажування включає в себе ознайомлення працівника:

 • З робочим місцем.
 • Прилеглою до робочого місця територією.
 • Наявним обладнанням,пристроями ,інструментом ,що використовується в роботі.
 • Інструкціями з вимог безпеки заводів виготовачів обладнання на якому буде працювати працівник.
 • Основними виробничими факторами,що виникають при цьому технологічному процесі.
 • Небезпечними зонами машин,механізмів на участку.
 • Інструкціями підприємства з охорони праці.
 • Інструкціями підприємства з пожежної бехпеки.
 • Інструкціями підприємства з електробезпеки.
 • Наявними засобами індивідуального та колективного захисту.
 • Вимогами внутрішнього трудового розпорядку.
 • Місцем знаходження та наявними засобами пожежогасіння.
 • Місцем знаходження медичної аптечки.
 • Місцями аварійного вимкнення обладнання від електромережі.
 • Вимогами безпеки при поботі з вантажо-розвантажувальними засобами.

Працівник при стажуванні також повинен :

 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи підготовки робочого місця до роботи.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи в процесі виконання робіт.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи після закінчення основної роботи.
 • Вивчити та засвоїти безпечні прийоми та методи своїх дій при винекненні пожежі та аварійних ситуацій.
 • Вивчити за засвоїти безпечні методи та прийоми звільнення потерпілого від дії електроструму та надання першої медичної

допомоги .

 • Вивчити будову та засвоїти принципи роботи первинних засобів пожежогасіння та навчитись користуватись ними.
 • Практично засвоїти безпечні прийоми та методи праці без порушень вимог охорони праці.

Крім того програма стажування включає в себе вивчення працівником,що проходить стажування по цій профессії.