Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Примеры документов обучения по охране труда и ПБ Програма проведення стажування на робочому місці для водія навантажувача

Програма проведення стажування на робочому місці для водія навантажувача

Програма проведення стажування на робочому місці для водія навантажувача

Стажування проводиться під безпосереднім керівництвом досвідчених та кваліфікованих працівників і спеціалістів підприємства,що призначаються наказом по підприємству.

Працівник в процесі стажування повинен вивчити:

- основні знання про будову обслуговуваних навантажувачів і вантажно-розвантажувальних механізмів та їх агрегатів;

- інструкцію з їх експлуатації, монтажу, пуску, регулювання і обкатування;

- характеристику масел і мастильних матеріалів;

- причини несправностей і методи їх усунення.

Повинен знати:

Працівник в процесі стажування, під керівництвом кваліфікованого працівника освоює:

 • Працівник повинен пам,ятати,що порушення технологічного процесу :
 • Працівник повинен вивчати вимоги охорони праці,що стосуються його трудової діяльності.
 • Працівник повинен  виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці при роботі з
 • засобами виробництва.
 • Використовувати в роботі засоби індивідуального та колективного захисту згідно з вимогами нормативних актів про охорону праці.
 • Дотримуватись зобов'язань з охорони праці згідно колективного договору та правил внутрішнього трудового розпорядку.
 • Проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди.
 • Проходити навчання та атестацію з охорони праці.
 • Взаємодіяти з керівником підприємства в питаннях організації безпечних умов праці.
 • Виконувати тільки ту роботу яка йому поручена.

Крім цього програма стажування включає в себе ознайомлення працівника:

 • З робочим місцем.
 • Прилеглою до робочого місця територією.
 • Наявним обладнанням,пристроями ,інструментом ,що використовується в роботі.
 • Інструкціями з вимог безпеки заводів виготовачів обладнання на якому буде працювати працівник.
 • Основними виробничими факторами,що виникають при цьому технологічному процесі.
 • Небезпечними зонами машин,механізмів на участку.
 • Інструкціями підприємства з охорони праці.
 • Інструкціями підприємства з пожежної бехпеки.
 • Інструкціями підприємства з електробезпеки.
 • Наявними засобами індивідуального та колективного захисту.
 • Вимогами внутрішнього трудового розпорядку.
 • Місцем знаходження та наявними засобами пожежогасіння.
 • Місцем знаходження медичної аптечки.
 • Місцями аварійного вимкнення обладнання від електромережі.
 • Вимогами безпеки при поботі з вантажо-розвантажувальними засобами.

Працівник при стажуванні також повинен :

 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи підготовки робочого місця до роботи.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи в процесі виконання робіт.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи після закінчення основної роботи.
 • Вивчити та засвоїти безпечні прийоми та методи своїх дій при винекненні пожежі та аварійних ситуацій.
 • Вивчити за засвоїти безпечні методи та прийоми звільнення потерпілого від дії електроструму та надання першої медичної

допомоги .

 • Вивчити будову та засвоїти принципи роботи первинних засобів пожежогасіння та навчитись користуватись ними.
 • Практично засвоїти безпечні прийоми та методи праці без порушень вимог охорони праці.

Крім того програма стажування включає в себе вивчення працівником,що проходить стажування по цій профессії