Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Примеры документов обучения по охране труда и ПБ Програма проведення стажування на робочому місці для водія

Програма проведення стажування на робочому місці для водія

Програма проведення стажування на робочому місці для водія

Стажування проводиться під безпосереднім керівництвом досвідчених та кваліфікованих працівників і спеціалістів підприємства,що призначаються наказом по підприємству.

Працівник в процесі стажування повинен вивчити:

- призначення, устрій, принцип дії і роботи агрегатів, механізмів і приладів автомобілів, що обслуговуються;

- правила дорожнього руху і технічної експлуатації автомобілів;

- причини, способи виявлення й усунення несправностей, що виникли в процесі експлуатації автомобіля;

- порядок проведення технічного обслуговування і правила збереження автомобілів у гаражах і на відкритих стоянках;

- правила експлуатації акумуляторних батарей і автомобільних шин;

- правила обкатування нових автомобілів і після капітального ремонту;

- правила перевезення вантажів, у т.ч. швидкопсувних і небезпечних;

- вплив погодних умов на безпеку водіння автомобіля;

- способи запобігання дорожньо-транспортних випадків;

- правила подачі автомобілів під навантаження-розвантаження;

- правила заповнення первинних документів по обліку роботи автомобіля, що обслуговується;

- схему маршруту, що обслуговується, пункти зупинок і призначення;

- правила і норми охорони праці водіїв автомобілів, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту;

Працівник в процесі стажування, під керівництвом кваліфікованого працівника освоює:

 • Проводити підготовчо-заключні роботи перед виїздом на лінію і після повернення на автотранспортне підприємство (перевіряти наявність комплекту інструментів і пристосувань, необхідних для нормальної експлуатації рухомого складу на лінії і т.д.);
 • Проходити у встановленому порядку медичні огляди;
 • Одержати у оператора диспетчерської служби відомості про місцезнаходження найближчих автозаправних станцій по шляху проходження, адреси і найменування пунктів навантаження і розвантаження, прогноз погоди і дорожню обстановку на маршрутах, що обслуговуються;
 • Керувати рухом автомобіля;
 • Брати участь у вантажно-розвантажувальному процесі;
 • Здійснювати заправлення автомобіля паливо-мастильними матеріалами;
 • Оформляти шляхові документи на контрольно-технічному пункті;
 • Дотримувати графік руху і режим робочого часу і часу відпочинку;
 • Здійснювати оперативний зв'язок з диспетчерською, контрольно-технічним пунктом, зонами ТЕ і ТР і т.д.;
 • Використовувати систему підігріву двигуна автомобіля в холодний час року;
 • Усувати виниклі протягом роботи на лінії експлуатаційні несправності автомобіля, а також здійснювати регулювальні роботи в польових умовах при відсутності технічної допомоги;
 • Здійснювати охорону вантажу й автомобіля під час стоянки на кінцевих і проміжних пунктах при здійсненні міжміських перевезень;
 • Викликати представників ДАІ у випадку дорожньо-транспортних випадків.

Крім цього програма стажування включає в себе ознайомлення працівника:

 • З робочим місцем.
 • Прилеглою до робочого місця територією.
 • Наявним обладнанням,пристроями ,інструментом ,що використовується в роботі.
 • Інструкціями з вимог безпеки заводів виготовачів обладнання на якому буде працювати працівник.
 • Основними виробничими факторами,що виникають при цьому технологічному процесі.
 • Небезпечними зонами машин,механізмів на участку.
 • Інструкціями підприємства з охорони праці.
 • Інструкціями підприємства з пожежної бехпеки.
 • Інструкціями підприємства з електробезпеки.
 • Наявними засобами індивідуального та колективного захисту.
 • Вимогами внутрішнього трудового розпорядку.
 • Місцем знаходження та наявними засобами пожежогасіння.
 • Місцем знаходження медичної аптечки.
 • Місцями аварійного вимкнення обладнання від електромережі.
 • Вимогами безпеки при поботі з вантажо-розвантажувальними засобами.

Працівник при стажуванні також повинен :

 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи підготовки робочого місця до роботи.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи в процесі виконання робіт.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи після закінчення основної роботи.
 • Вивчити та засвоїти безпечні прийоми та методи своїх дій при винекненні пожежі та аварійних ситуацій.
 • Вивчити за засвоїти безпечні методи та прийоми звільнення потерпілого від дії електроструму та надання першої медичної

допомоги .

 • Вивчити будову та засвоїти принципи роботи первинних засобів пожежогасіння та навчитись користуватись ними.
 • Практично засвоїти безпечні прийоми та методи праці без порушень вимог охорони праці.

Крім того програма стажування включає в себе вивчення працівником,що проходить стажування по цій профессії