Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці при обслуговуванні молодняку великої рогатої худоби, що знаходиться на вирощуванні та відкормі

Інструкція з охорони праці при обслуговуванні молодняку великої рогатої худоби, що знаходиться на вирощуванні та відкормі


1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

1.1. До роботи по обслуговуванню молодняку великої рогатої худоби, що знаходиться на вирощуванні та відкормі, допускаються особи, які:

- не мають медичних протипоказань;

- пройшли виробниче навчання з даної роботи;

- прослухали ввідний і первинний на робочому місці інструктажі з охорони праці.

1.2. Робітники, що обслуговують електрифіковане обладнання, повинні пройти додаткове навчання та інструктаж з електробезпеки.

1.3. До самостійного виконання робіт допускаються особи, що пройшли стажування на протязі двох змін під керівництвом завідуючого фермою, бригадира  або досвідченого робітника і оволоділи навичками безпечного виконання робіт.

1.4. При виконанні робіт, передбачених посадовими інструкціями, необхідно дотримуватись правил внутрішнього розпорядку підприємства. Не допускається присутність в робочій зоні сторонніх осіб, розбиття спиртних напоїв та паління, робота в стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, а також робота в хворобливому або стомленому стані.

1.5.  При обслуговуванні молодняку ВРХ такі виробничі фактори представляють небезпеку для обслуговуючого персоналу:

-  рухомі машини та механізми (кормороздавачі, транспортери);

-  незахищені кожухами або огородженнями рухомі частини машин, механізмів, обладнання;

-  підвищений рівень шуму на робочих місцях;

-  небезпечний рівень напруги в електричній мережі;

-  недостатня освітленість робочих місць;

-  підвищена загазованість та запиленість повітря робочої зони;

-  гаряча вода та пар;

-  підвищена вологість повітря;

-  протяги;

-  слизька підлога;

-  незакриті траншеї, приямки;

-  біологічна небезпека зі сторони тварин, хвороботворних мікроорганізмів;

-  пожежонебезпека;

-  вплив високих та низьких температур.

1.6. Забороняється:

- працювати на несправній машині (обладнанні);

- користуватись несправним інструментом, інвентарем та приспособами;

- при відсутності або несправності засобів індивідуального захисту.

1.7. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту, що видаються працюючим по встановлених норма, повинні відповідати вимогам відповідних стандартів та технічних умов, зберігатись в спеціально відведених місцях з дотриманням правил гігієни зберігання та обслуговування і використовуватись в технічно справному стані в відповідності з призначенням.

1.8. Потрібно знати і виконувати правила пожежовибухобезпеки, правила користування засобами сигналізації та пожежотушіння. Не допускати використання пожежного інвентарю для інших цілей.

1.9. Проходи в приміщеннях, підходи до пожежного інвентарю повинні бути завжди вільними, евакуаційні проходи не повинні загромаджуватись і запиратись на замки.

1.10. В випадку знаходження недоліків, несправностей обладнання, відхилень від норми поведінки тварин необхідно поставити до відома керівника робіт і прийняти міри (за виключенням несправностей електрообладнання) до їх усунення.

1.11. Усувати несправності обладнання необхідно спеціальними інструментами та пристосуваннями (маслянка, шприц, ключ і т.д.).

1.12. Забороняється:

- чистити, обтирати та змащувати частини машин та механізмів, що обертаються або рухаються, під час їх роботи;

- перелазити або просовувати руки за огородження для змащення машин та механізмів під час їх роботи;

- притормажувати та зупиняти вручну частини машин та механізмів, що обертаються або рухаються;

- запускати та працювати на машинах без захисних огороджень або з погано закріпленими огородженнями;

- під час роботи машин одягати, знімати або поправляти привідні паси та усувати пробуксовування рухомих  пасів і стрічок.

1.13.  При обслуговуванні молодняку великої рогатої худоби обслуговуючий персонал повинен дотримуватись правил особистої гігієни:

- утримувати в чистоті робоче місце;

- утримувати в чистоті тваринницькі приміщення, інвентар, обладнання;

- замінювати спеціальний одяг по мірі його забруднення, а санітарний - після участі в зооветзаходах;

- знімати перед прийомом їжі та по закінченні роботи спеціальний (санітарний) одяг і поміщати його на зберігання в відведене місце;

- ретельно мити руки теплою водою з милом;

- порізи та ушити негайно змазувати антисептичними засобами (йод або розчин діамантової зелені), а при необхідності накладувати бинтові пов’язки.

1.14. Не сушити спецодяг, спецвзуття та інші горючі предмети на паропроводах або інших місцях, де можливе займання.

1.15. У разі необхідності користуйтесь справною переносною електролампою напругою 12 В із захисною сіткою.

1.16. Умійте правильно користуватись первинними засобами пожежегасіння.

1.17. Для запобігання можливості виникнення пожежі не користуйтесь відкритим вогнем.

1.18. У разі травмування на виробництві звертайтесь за допомогою в медпункт і повідомте про це адміністрацію цеху (відділу).

1.19. Умійте надавати першу долікарську допомогу (відповідно до інструкції №2) при:

-  кровотечах, переломах;

-  опіках;

-  ураженні електричним струмом;

-  отруєннях;

1.20. За порушення вимог цієї інструкції працівник притягається до дисциплінарно, адміністративної, матеріальної або карної відповідальності згідно з чинним законодавством України.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ  ПЕРЕД  ПОЧАТКОМ  ВИКОНАННЯ   РОБІТ

2.1. Не приступайте до роботи не ознайомившись з безпечними методами праці. Переконайтесь у тому, що робоче місце не захаращено сторонніми предметами, прибране і добре освітлене, на підлозі і на робочих майданчиках немає слизьких ділянок.

2.2. Виконуйте такі вимоги виробничої санітарії:

  • при захворюванні необхідно звернутись в медпункт за допомогою;
  • у приміщенні має бути аптечка з необхідним набором медикаментів для надання першої долікарської допомоги потерпілому;
  • робоче місце та підходи до нього повинні бути добре освітлені (відповідно до санітарних норм і правил).

2.3. Оглянути засоби індивідуального захисту, пересвідчитись в їх справності. Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, щоб не було звисаючих кінців,  волосся приберіть під головний убор.

2.4. Оглянути автопоїлки, пересвідчитись що вони міцно закріплені, не мають гострих частин (незагнутих шплінтів, заусенців і т.п.), які можуть стати причиною травми.

2.5. Оглянути огородження станків та секцій, обладнання, пересвідчитись в їх надійності та технічно справному стані.

2.6. Звернути увагу на попереджувальні написи на станках та секціях, де утримуються тварини зі злим норовом.

2.7. Особисто пересвідчитись що проходи не загромаджені  кормами, інвентарем, транспортними засобами, сторонніми предметами тощо.

2.8. Перевірити ворота та двері. Вони повинні легко відчинятись, в них не повинно бути торчащих гвіздків, шматків дроту, зламаних дощок та інших предметів, що можуть нанести травму. Засови, крючки та інші запірні пристрої воріт та дверей повинні легко відпиратись. НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ворота та двері зав’язувати мотузкою, закручувати дротом, забивати гвіздками.

2.9. Ввімкнути вентиляцію, пересвідчитись в її нормальній роботі.

2.10. Ввімкнути освітлення, пересвідчитись в його нормальній роботі. При недостатній освітленості робочого місця пристроями штучного  освітлення необхідно повідомити чергового електрика для того щоб він замінив ті пристрої освітлення, що вийшли з ладу.

2.11. Перевірити наявність та справність захисних огороджень та приспособів. Пересвідчитись в надійності їх кріплення та роботоздатності.

2.12. Перевірити справність та роботоздатність аварійної сигналізації.

2.13. Перевірити наявність пінних вогнегасників, піску та інших засобів пожежегасіння.

2.14. Перевірити наявність води, мила та рушника в умивальному приміщенні.

2.15. Уважно оглянути вигульний майданчик для тварин та прибрати з нього сторонні предмети.

2.16. Перевірити наявність і пересвідчитись в справності інструментів та інвентарю. Ручки корзин та відер повинні бути цілими, без заусенців та гострих частин. Не допускається до використання тара з виступаючими гвіздками, кінцями дроту та зломами дощок.

2.17. Про всі помічені недоліки повідомте бригадира або іншу відповідальну особу і прийміть усі міри для усунення помічених недоліків (а у випадку несправності електрообладнання - необхідно повідомити  чергового електрика і ні в якому разі не усувати їх самостійно).

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. При переході з одного місця роботи на інше домагайся повторного інструктажу.

3.2. Вивчи, запам`ятай та дотримуйся програми техмінімуму, правил внутрішнього розпорядку, правил з техніки безпеки.

3.3. Виконуй тільки ту роботу, яка входить до твоїх безпосередніх обов`язків, або ту роботу наряд на яку отримано від безпосереднього начальника.

3.4. Вивчи, запам`ятай і дотримуйся  правил безпечного руху по території підприємства.

3.5. Не відволікайся від виконання роботи і не відволікай інших сторонніми розмовами.

3.6. Не перелазь через механізми та інші спорудження. Ходи на майданчиках лише по сходах з огородженнями.

3.7. Користуйся тільки злагодженими допоміжними пристроями та інструментами.

3.8. Слідкуй за чистотою і порядком на своєму робочому місці.

3.9. Сходячи по сходах, оберігайся падіння, тримайся за перила.

3.10. Користуйся рубильником, вимикачем, пусковими кнопками лише в тому випадку, якщо це входить до твоїх обов`язків та при їх злагодженому стані. У випадку незлагодженості або при обірваних дротах негайно повідом керівника та чергового електрика.

3.11. Ручне перенесення вантажів допускається тільки по вільних проходах.

3.12. Про всі помічені недоліки, нещасні випадки негайно повідом свого безпосереднього керівника.

3.13. При прибиранні стін та стелі користуйся лише злагодженими драбинами та східцями. Вимагай при виконанні даних робіт другу людину для страховки.

3.14. Бережись битого скла. Не торкайся та не збирай його голими руками. Надягай при збиранні скла захисні рукавиці.

3.15. При підході до тварин необхідно обов’язково окликнути спокійним, наказовим тоном голосу. Не дозволяється грубо окликати тварин, дражнити їх, бити, різко осаджувати назад та повертати. Грубе поводження з тваринами може викликати захисні різкі рухи та нанесення травми людині.

3.16. Необхідно суворо дотримуватись встановлений режим та розпорядок дня, що сприяє виробітку в тварин спокійного та слухняного характеру.

3.17. При використанні ламп для обігрівання та опромінення тварин дотримуватись режиму експлуатації, не торкатись до нагрівальних елементів, при необхідності входити в зону опромінення лише в захисних окулярах.

3.18. Кормління та напування тварин проводити лише зі сторони кормового проїзду, не заходячи в станок.

3.19. Забороняється роздавати корма, стоячи на рухомих транспортних засобах (підводі, вагонетках, в кормороздатчику, в кузові тракторного причепа, автомобіля тощо).

3.20. Інструмент та приспособи потрібно використовувати лише за їх прямим призначенням.

3.21. При працюючих транспортерах (гнійних, кормороздавальних) забороняється впускати та випускати з приміщення тварин.

3.22. Чистити станки, в яких утримуються тварини, необхідно під час відсутності в них тварин або відокремлюючи під час роботи тварин рухомим щитом.

3.23. В груповий станок в той час, коли там знаходяться тварини (огляд або видалення хворої тварини, ремонт обладнання, огороджень тощо), необхідно входити лише вдвох. Страхуючий робітник повинен мати засоби для відлякування тварин (електростек, електропогонич, палка і т.д.)

3.24. При випусканні та впусканні тварин  двері у приміщеннях, загонах, секціях потрібно відкривати на всю ширину і закріплювати, знаходячись при цьому збоку від дверей у безпечному місці, щоб тварини не змогли нанести травму.

3.25. Звільняючи тюк сіна (соломи) від шпагату або дроту, його потрібно покласти в зручне, стабільне положення. Перерізати шпагат потрібно рухом ножа від себе.

3.26. При перекушуванні дроту на тюку гострогубцями потрібно утримувати дріт з двох кінців від місця перекушування, так як незафіксовані кінці дроту можуть спружинити та нанести травму; звільнений дріт потрібно зібрати і скласти в визначеному місці (ящик, коробок тощо); не допускати попадання шматків дроту в корми, так як це може призвести до травмування рук при прибиранні залишків корму, а також до травмування та загибелі тварин.

3.27. Ніж (гострогубці) для перерізання шпагату (дроту) на тюках корма необхідно зберігати в справному, міцному чохлі-ножнах. Не дозволяється перевіряти  пальцем гостроту леза ножа (гострогубців).

3.28. При приготуванні замінника цільного молока (ЗЦМ) подачу пару необхідно проводити при щільно закритих кришках горловини та люків агрегату. Перед подачею пара пересвідчитись в наявності ущільнювачів між кришкою  та корпусом агрегату по приготуванню ЗЦМ та працездатності приспособів для його легкого відкривання.

3.29. Перед відкриванням кришки агрегату по приготуванню ЗЦМ необхідно закрити паровий вентиль на вході і скинути тиск. Відкривати кришку потрібно обережно, при цьому необхідно стояти з тієї сторони, в яку вона відкривається.

3.30. При використанні для приготування ЗЦМ гарячої води необхідно оберігатись її розбризкування, для чого необхідно слідкувати за щільністю з’єднання патрубків та шлангів, справністю кранів.

3.31. При завантаженні та обслуговуванні верхньої частини агрегату з приготування ЗЦМ потрібно користуватись надійними драбинами або  стійкими під-ставками.

3.32. Наповнюючи поїлки або відра за допомогою заправного пістолета, не допускати розливання ЗЦМ (молока) на підлогу, що може призвести до утворення слизьких місць, забрудненню одягу та взуття.

3.33. При роздаванні грубих, соковитих та комбінованих кормів за допомогою ручного візка необхідно дотримуватись такої послідовності операцій та вимог безпеки:

n  перед завантаженням візок поставити на кормовому майданчику в стійке положення;

n  розміщувати вантажі в кузові візка так, щоб при його русі виключалась можливість їх випадкового зміщення або падіння;

n  при наповненні візка  і кормушок соковитими та рідкими кормами не допускати їх падіння на підлогу, що може призвести до утворення слизьких місць;

n  при переміщенні візка рухати його перед собою на такій відстані від кормушок, дверей і т.п., яка в виключала б можливість травмування рук;

n  під час руху не потрібно робити різких рухів візком, що може привести до її перевертання.

3.34. Перед миттям гарячою водою та миючими або дезинфікуючими  засобами відер, поїлок, автопоїлок, а також перед роботою з вапном надягти засоби індивідуального захисту (захисні окуляри, респіратор «Лепесток», гумові рукавиці).

3.35. Миття та дезинфекцію  відер та зйомних поїлок проводити в місцях, спеціально відведених для цієї мети.

3.36. Під час роботи з дезинфікуючими речовинами потрібно дотримуватись таких правил безпеки:

n не працювати без засобів індивідуального захисту;

n не приймати їжу, воду, не палити;

n не залишати дезинфікуючі речовини поблизу тварин.

3.37. При роботі в респіраторі потрібно робити перерви на кілька хвилин (до 5) через кожні  30 хвилин роботи.

При участі в ветеринарно-санітарних заходах  потрібно пройти інструктаж з охорони  праці та працювати під керівництвом ветеринарного персоналу. Фіксацію тварин здійснювати в фіксаційному станку або одним із запропонованих нижче способів фіксації.

Фіксація великої рогатої худоби

Фіксація великої рогатої худоби

а) фіксація тварини за допомогою носових щипців; б) - носові щипці

Фіксація великої рогатої худоби

в) - фіксація бика-плідника за допомогою кільця та палки-водила; г) - фіксація тварини за допомогою недоуздка; д) - фіксація бика за допомогою мотузки

Фіксація великої рогатої худоби

е) - фіксація тварини за обидва роги;

ж) - фіксація тварини за ріг та носову перегородку.

Способи фіксації тазових та грудних кінцівок великої рогатої худоби

Способи фіксації тазових та грудних кінцівок великої рогатої худоби:

а) - закрутка на голінь, б) - за допомогою палиці; в) - мотузяна петля на обидві кінцівки; г) - за допомогою хвоста; д) - за допомогою мотузки, перекинутої через спину; е) - закрутка не передпліччі; ж) - за допомогою двох палиць.

Способи фіксації тазових та грудних кінцівок великої рогатої худоби

Способи повалу великої рогатої худоби:

а) повал за допомогою кілець; б) повал по Гессу.

Способи повалу великої рогатої худоби

в)  фіксація кінцівок по Гессу;

г) повалення за допомогою путового ременя і ременя з кільцем;

Способи повалу великої рогатої худоби

д) повалення по Мадсену; в) повалення по Лятифону;

ж) повалення кавказьким способом.

3.41. Про всі недоліки в роботі повідомте начальника  зміни, зробіть відповідний запис у змінному журналі.

4. ВИМОГИ  БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

4.1. Не торкайтесь до лежачих, виступаючих з підлоги або звисаючим дротам та кабелям.

4.2. При знаходженні обриву або ненадійності закріплення заземлюючого провідника, оголених дротів, пошкоджених електроустановок повідомити керівника робіт і не вмикати електроустановку в роботу до усунення несправності.

4.3. У випадку припинення подачі електроенергії, при появі сторонніх шумів, вібрації, запаху гарі, аварії і т.д. потрібно вимкнути обладнання (установку) і повідомити керівника робіт.

4.4. При травмуванні працівника потрібно припинити роботу, усунути або нейтралізувати джерело небезпеки і надати першу долікарняну допомогу потерпілому відповідно до “Інструкції з надання першої долікарської допомоги при нещасних випадках”, повідомити в медичний заклад, керівнику робіт або (при його відсутності) вищестоящим посадовим особам.

4.5. У випадку короткого замикання або замикання електричного струму на корпус електроустаткування, що відчувається при доторканні до металевих частин устаткування - терміново вимкніть електроустаткування. Повідомте про це керівника робіт та чергового електрика.

4.6. При виникненні пожежі вимкніть устаткування, повідомте у пожежну частину, адміністрацію, та вживіть заходи для ліквідації пожежі.

4.7. У разі подальшого поширення вогню, який загрожує вашому життю і життю обслуговуючого персоналу, евакуюйтесь самі і допоможіть евакуації персоналу та тварин  відповідно до плану евакуації.

4.8. В випадку загорання одягу його необхідно зірвати та загасити; при охопленні полум’ям значної частини одягу людину необхідно щільно закатати в тканину або ковдру і загасити вогонь.

4.9. При аварії або виникненні пожежі для видалення тварин з станків, секцій,  приміщення потрібно використовувати струмені води, електростеки, елек-тропогоничі, щити. Не стояти в дверях, проходах, на шляху руху тварин.

4.10. При аварії  необхідно негайно вимкнути обладнання, припинити роботу і повідомити керівника робіт. Забороняється самостійно усувати несправності електрообладнання та електропроводки. Ремонт та технічне обслуговування електрообладнання дозволяється лише електротехнічному персоналу з відповідними кваліфікаційними категоріями.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

5.1. Привести в порядок інструмент, приспособи та обладнання.

5.2. Приберіть своє робоче місце.

5.3. Разом із змінним працівником оглянути тварин, стійла, прив’язі. Пересвідчитись в наявності та справності інвентарю, обладнання. Доповісти керівнику робіт про виявлені в процесі роботи і при огляді недоліки, несправності і прийнятих мірах по їх усуненню. Звернути увагу на поведінку тварин під час зміни.

5.4. Здайте зміну в установленому порядку

5.5. Зміна вважається зданою і прийнятою після підпису у виробничому змінному журналі того, хто здає і того,  хто приймає зміну.

5.6. Зняти спеціальний (санітарний) одяг та взуття і здати його на зберігання в встановленому порядку. При необхідності спецодяг здайте на просушку.

5.7. Виконати міри особистої гігієни.

6.Відповідальність за порушення вимог інструкції

Особи, винні за порушення вимог даної інструкції, несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

 

Розробив:

Погодив: