Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці для слюсарів по ремонту кранів

Інструкція з охорони праці для слюсарів по ремонту кранів

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. До самостійної роботи слюсарем допускаються особи, які досягли 18 років, пройшли медичний огляд, інструктажі з питань охорони праці (вступний та первинний на робочому місці), спеціальне навчання, перевірку знань та стажування на робочому місці протягом 2-8 змін.

1.2.Постійно дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, правил та інструкцій по т/б, протипожежної безпеки та промислової санітарії.

1.3. Забороняється приступати до роботи в хворобливому стані та стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

1.4. Небезпечні та шкідливі фактори, що приводять до нещасного випадку при обслуговуванні кранів та механізмів:

- падіння людини на забрудненій підлозі, падіння з висоти, падіння предметів на людину;

- підвищена загазованість та запиленість повітря робочої зони;

- недостатнє або надмірне освітлення робочого місця, електричний струм;

- підвищена температура поверхні обладнання крану та механізмів.

1.5. Згідно з Нормами безкоштовного видавання спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристосувань” в залежності від ділянки виробництва та роботи, яку він виконує, слюсарю належить: костюм бавовняний, черевики шкіряні.

1.6. Слюсар зобов’язаний своєчасно проходити протипожежні інструктажі, знати місце знаходження засобів протипожежного захисту та вміти  ними користуватися , слідкувати, щоб в приміщеннях проходи і виходи не були захаращені.

1.7. При одержанні нової роботи вимагати від майстра додаткового інструктажу по т/б.

1.8. Слюсар повинен знати методи та вміти надавати першу (долікарську) допомогу потерпілому при нещасному випадку.

1.9. При нещасному випадку необхідно повідомити керівника та прийняти заходи по наданню потерпілому долікарської допомоги.

1.10. Під час роботи необхідно дотримуватись вимог правил виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.11. Особи, що порушили вимоги інструкції, несуть персональну відповідальність згідно з правилами чинного законодавства.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Одягнути спецодяг, привести його в належний стан: застебнути або обв’язати обшлаги рукавів, заправити одяг так, щоб не було звисаючих кінців. Надіти щільно облягаючий головний убір.

2.2. Перевірити безпеку робочого місця (зони обслуговування):

- справність та достатність освітлення;

- стан поверхні підлоги, площадок та сходів, котрі мають бути чистими, сухими та не слизькими;

- справність площадок обслуговування, перехідних місточків, їх захисних огороджень;

- справність інструментів, пристосувань;

- необхідний матеріал розмістити так, щоб було зручно ним користуватися, а також безпечно.

2.3. При користуванні переносним електричним світильником необхідно перевірити, щоб на лампі була захисна сітка, придатність шнура і ізоляційної гумової трубки. Напруга не повинна  перевищувати 12 В.

2.4. При роботі з талями і лебідками перевірити їх придатність, піднявши вантаж на невелику висоту, впевнитись у надійності гальм, стропів, ланцюгів.

2.5. Якщо роботи проводяться біля електричних проводів і електроустаткування, вимагати відключення електричного струму на час ремонтних робіт, якщо це зробити неможливо, то потрібно, щоб небезпечні місяця були огороджені і при виконанні робіт був присутній майстер з оформленням відповідно наряду-допуску.

2.6. Перед ремонтом обладнання необхідно вимкнути електрострум шляхом зняття запобіжників. На пускових пристосуваннях і вимикачах, які підводять струм, необхідно вивісити плакати, які показують, що механізм знаходиться в ремонті і пуск його забороняється.

2.7. Одержати від працівника, що здає зміну, відомості про обладнання, яке працює та знаходиться в резерві (ремонт).

2.8. При виявленні несправностей та порушення в роботі обладнання доповісти керівнику робіт для вжиття заходів до їх усунення, зробити відповідні записи в журналі передачі зміни.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ  РОБОТИ

3.1. Під час роботи слюсар зобов’язаний:

- слідкувати за технічною справністю і роботою кранів та механізмів згідно з інструкцією по експлуатації.

- за справністю засобів захисту небезпечних рухомих частин обладнання;

3.2. Виконувати тільки ту роботу, яка доручена майстром, або начальником цеху.

3.3. При роботі з електроінструментом обов’язково заземляти його корпус. Забороняється працювати з електроінструментом на відкритих місцях при випаданні опадів.

3.4. Не нарощувати ключів ключами, або трубами, щоб уникнути зриву різьби і одержанню травми.

При  рубці зубилом за допомогою кувалди тримати зубило з допомогою спеціальної державки.

3.5. При заточці інструменту на заточувальному верстаті користуватись захисним екраном. Перевірити чи добре установлений підручник на заточувальному верстаті, підвісити його як можна ближче до круга на відстані 1-3 мм.

3.6. Молотки, кувалди повинні бути міцно насаджені на ручки і закріплені клинами.

3.7. Напильники, ножовки, шабери повинні бути насажені на дерев’яні ручки, на яких закріплені кільця.

3.8. Під час рубки металу зубило необхідно тримати міцно і користуватися захисними окулярами.

Металевий пил і стружку прибирати щіткою.

3.9. Строповку вантажів виконувати перевіреним вантажозахватним пристосуванням.

3.10. Слідкувати, щоб всі доступні частини, які обертаються були огороджені.

3.11. Періодично перевіряти настил на галереї крану.

3.12. Слідкувати, щоб не текло мастило з підшипників і редукторів.

3.13. Ремонтувати кран тільки з ремонтних площадок. Перед початком робіт на крані необхідно відключити головний рубильник  в кабіні крану, повісити плакат “Не вмикати, працюють люди”.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Провести прибирання робочого місця і обслуговуючого обладнання.

4.2. Доповісти керівнику робіт про всі неполадки і зробити відповідні записи в журналі передачі зміни.

4.3. Зняти спецодяг, прийняти душ і залишити  територію підприємства в час згідно установленого розпорядку.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. При виникненні аварії або аварійної ситуації (травмуванні) слюсар повинен негайно зупинити всі ремонтні роботи, доповісти керівнику робіт та вжити заходи по ліквідації причин виникнення аварії, при необхідності звернутися в медпункт.

5.2. У разі виникнення пожежі (ознак горіння) необхідно повідомити пожежну охорону, керівника робіт та вжити заходів до евакуації людей, гасіння пожежі наявними на місці засобами пожежогасіння.

5.3. При можливості максимально прикласти свої знання і зусилля на ліквідацію аварії.

Розробив