Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці при садці цегли-сирцю на пічні вагонетки

Інструкція з охорони праці при садці цегли-сирцю на пічні вагонетки

1. Загальні положення.

1.1. До роботи робітникув по садці цегли-сирцю допускаються особи, що досягли 18-літнього віку, пройшли виробниче навчання, пройшли медичне обстеження та не мають медичних протипоказань, вступний, первинний на робочому місці інструктаж по охороні праці,  одержали 1 кваліфікаційну групу по електробезпеці, перевірку знань у постійно-діючій комісії з питань охорони праці.

Допуск до самостійної роботи здійснюється керівником виробничої дільниці після стажування під спостерігачем майстра, для придбання навичок безпечного ведення виробничих процесів протягом 2-15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи).

1.2. Небезпечні фактори:

-          наїзд вагонетки;

-          падіння робітника з вагонетки;

-     при падінні цегли;

1.3.  Робітник присадці цегли-сирцю  зобов’язаний:

-          додержуватися зобов’язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

-          проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

-          вміти користуватися засобами індивідуального захисту;

-          вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках;

-          знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці та даної інструкції, правила виробничої санітарії, правила поводження з вагонетками, устаткуванням і іншими засобами виробництва;

-     не знаходитися на території в нетверезому стані, не вживати спиртні напої та наркотичні речовини;

Робітник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я, або людей, які його оточують, і навколишнього середовища.

1.4. Робітник повинен користуватися виданим йому спецодягом та ЗІЗ.

1.5. За порушення даної інструкції, робітник притягується до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної та кримінальної відповідальності згідно з законодавством України.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1. Приступаючи до роботи, надіньте спецодяг і приведіть його в порядок, не допускайте наявності кінців, що звисають.

2.2. Не використовуйте несправні вагонетки для танспортування продукції.

2.3. Оглянути поверхню вагонетки, вона повинна бути чистою і рівною, кругом вагонетки не повинно бути сторонніх предметів (цілої і битої цегли і других предметів).

2.4. При виявленні несправностей обладнання та пристосувань, не приступайте до роботи, повідомте свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу. Не виконуйте самостійний ремонт.

3. Вимоги безпеки під час роботи.

3.1. Щоб запобігти травмуванню і виникненню травмонебезпечних ситуацій, треба додержуватися таких вимог:

-          не залишайте робоче місце і не допускайте присутності на ньому сторонніх осіб, без дозволу керівника;

-          працюйте на справному устаткуванні, при виявленні несправностей повідомте безпосереднього керівника робіт;

-          не виконуйте роботи, які не входять у ваші обов’язки.

3.2. Підчас роботи користуйтеся спеціальними трапами або площадками, не застосовувати при завантаженні-розвантаженні випадкових предметів.

3.3. Садку на вагонетку проводити згідно діючої схеми.

3.4. Цеглу-сирець приймати з рук помічника садчика парами, обережно,не допускаючи травмування  рук і ніг.

3.5. Садку проводити на вагонетки з горизонтальною поверхністю, цим буде забезпечена якісна, рівна, стійка садка.

3.6. Не допускайте транспортування вагонеток із перекошеною укладкою цегли.

3.7. Вагонетки з нерівною поверхнею направляти на ремонт.

3.8. Утримуйте шляхи переміщення і засоби транспортування, що обслуговуються, в чистоті і стежте, щоб підлога в експедиції була рівною, і не захаращуватись випадковими предметами.

3.9. Постійно виконувати змінні завдання, цим забезпечити правильний режим роботи тунельної печі.

3.10. Записувати в робочий журнал про всі неполадки, які трапилися на зміні і передавати при закінченні зміни.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

4.1. Провести уборку робочого місця.

4.2. Очистити площадку від цегли і уламків.

4.3. При передачі зміни проінформувати змінника про всі несправності і неполадки в роботі і доповісти майстру.

4.4. Прийняти душ, спецодяг скласти в шафу.

5. Вимоги безпеки в аврійних ситуаціях.

5.1. Аварійною ситуацією є обставини, розвиток, яких може призвести до серйозних поломок, руйнуванні будівельних конструкцій, пожежам, травмуванню або загибелі людей.

5.2. При нещасних випадках з травмуванням людини повідомте безпосереднього керівника робіт, викличте “Швидку допомогу”.

5.3. Надайте першу (долікарську) допомогу потерпілому згідноз інструкцією з надання першої допомоги.

5.4. При обставинах, що загрожують життю та здоров’ю – пожежа, вибух, руйнація споруди необхідно вийти через евакуаційний вихід до визначених місць.

5.5.  При виникненні пожежі викликати пожежну охорону, доповісти майстру і приступити до гасіння наявними засобами пожежегасіння.

Виконуйте інструкцію з охорони праці – цим збережете себе і інших від нещасного випадку.

РОЗРОБИВ