Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з вимог безпеки при виготовленні трав'яного борошна на агрегатах типу АВМ та СБ

Інструкція з вимог безпеки при виготовленні трав'яного борошна на агрегатах типу АВМ та СБ

Загальні вимоги безпеки.

1. До роботи на агрегаті допускаються особи, що пройшли спеціальні курси по підготовці машиністів для цих агрегатів, пройшли навчання, інструктаж по техніці безпеки і мають кваліфікаційне посвідчення на право роботи на агрегаті.

2. До обслуговування електрообладнаня агрегата допускаються елек­тромонтери з кваліфікаційною групою не нижче третьої.

3.  Решта осіб, обслуговуючих агрегат повинна пройти навчання, інструктаж по техніці безпеки і протипожежній охороні.

4.  Обслуговуючий персонал повинен дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, не допускати присутності в робочій зоні сторонніх, розлиття спиртних напоїв, куріння, роботи в стані алко­гольного чи наркотичного сп'яніння.

5. Працюючий повинен виконувати тільки ту роботу, по якій отримав інструктаж і на яку видано завдання, не передоручати свою роботу іншим особам.

6. Працюючі повинні знати місце знаходження і вміти користуватися засобами сигналізації і пожежогасіння, щоденно перевіряти наявність і готовність протипожежного інвентаря.

7. При виявленні несправностей обладнання, інструменту, при виник­ненні пожежі, порушень норм безпеки, аварії чи травмуванні працюючих негайно повідомляти про це керівника робіт.

8.  Необхідно знати і приміняти способи усунення небезпечностей і надання першої (долікарської) допомоги потерпілому.

9. Забороняється самостійне усунення несправностей електропровод­ки і електрообладнання. Технічне обслуговування і ремонт електрооблад­нання дозволяється проводити електротехнічному персоналу.

1.Не допускається робота на несправній або зі знятими захисними пристроями машині, а також при несправній сигналізації і контрольних приладах та з відключеним заземленням.

12. Відпочивати , вживати їжу і курити під час перерви слід тільки в спеціально відведених для цього місцях.

13. Корпуси електрошафи і металоконструкції агрегата повинні бути надійно заземлені, а нульовий провід приєднаний до болта заземлення на корпусі електрошафи.

14. Дверки електрошафи повинні бути завжди замкнуті на ключ.

15. Електрообладнання повинно бути захищено від пилу, електродви­гуни — закритого, обдуваємого або продуваємого виконання, електропро­водка — в стальних трубах.

16. Роботи по ремонту електрошафи і іншого електрообладнання про­водяться при повністю знятій напрузі. Під час ремонту необхідно виклю­чити рубильник вводу і повісити на ньому плакат: "Не включати — працюють люди!"

Вимоги безпеки перед початком роботи.

1. Перевірити чи надійно закрита дверка дробарки, чи поставлені на місце всі захисні огородження.

2.Переконатися, що пуск агрегата в роботу нікому не загрожує.

3.Перед пуском агрегата в роботу подати звуковий сигнал.

Вимоги під час роботи.

1.Під час роботи забороняється очищати дозатори, гвинтовий транс­портер, транспортер і вивантажуючий шнек руками, змащувати і ремон­тувати агрегат без зупинки.

2.Слід пам'ятатидцо після виключення агрегата вентилятори цик­лонів деякий час крутяться по інерції і спроба очищення дозатора при­зводить до травм.

3.Забороняється під час роботи знімати огородження і працювати без них, а також відкривати дверку дробарки.

4.Машиністу забороняється залишати робоче місце.

Заходи безпеки в аварійних ситуаціях та протипожежна безпека.

1. При виявленні несправності слід зупинити агрегат. Аварійна зупин­ка проводиться по сигналу любого працівника, що виявив несправність.

2. При загоранні сухої маси машиніст повинен негайно зупинити агре­гат, закрити заслінку вихлопної труби вентилятора сухої маси, періодично прокручивати барабан, відкрити дверки завантажуючої гор-ловинії дробарки, виждати поки припиниться горіння в барабані, включити електродвигуни приводу барабана вентилятора циклона сухої маси та його дозатора і дати випасти продукту та попелу через завантажну горловину дробарки. Для запобігання повторного винекнення пожежі не­обхідно відділити 150 кг маси, що вийшла з барабана до моменту загоран­ня і не менше 200 кг маси, що ьийшла з барабана після загорання і на протязі 48 годин зберігати окремо в безпечному місці. Після видалення з барабана загорівшої маси необхідно погасити і видалити її в безпечне місце.

Прочистити і змастити всі вузли, через які пройшла горівша маса.

3.  Після виготовлення трав'яне борошно на протязі 48 годин слід зберігати окремо і тільки після цього занести в склад.

4. В сушильному барабані не можна залишати висушену трав'яну масу, бо при слідуючому пуску агрегата в роботу вона загориться.

5. Підводні паливопроводи повинні бути металічними. Не можна з'єднувати їх гумовими муфтами, шлангами та іншими згораємими тру­бопроводами.

6.Для швидкого припинення подачі палива при пожежі чи аварії необхідно на паливопроводі ставити перекривні крани: один біля місткості з паливом, другий — біля підігрівника теплогенератора.

Заходи безпеки по закінченню робіт.

Після закінчення роботи дати можливість видалити трав'яну масу з сушильного барабана і виключити агрегат. Навести порядок на робочому місці.

УЗГОДЖЕНО:

Інженер з охорони праці (відповідальний

за охорону праці)                                                       ______________________________