Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з вимог безпеки при роботі на зерноочисних агрегатах типу ЗАВ, КЗС

Інструкція з вимог безпеки при роботі на зерноочисних агрегатах типу ЗАВ, КЗС

Загальні вимоги безпеки

1. До роботи оператором зерноочисних машин допускаються особи не молодші 18 років, що пройшли медичний огляд, навчання і мають не нижче другої групи допуску по електробезпеці та пройшли інструктаж по охо­роні праці на робочому місці.

2. Оператор повинен знати, де знаходяться засоби пожежогасіння і вміти користуватися ними.

3. Перед допуском до самостійної роботи працівник на протязі 2-5 днів проходить стажування під керівництвом досвідченого оператора. Допуск до самостійної роботи оформляється завідуючим током чи бригадиром в журналі інструктажу по техніці безпеки.

4. Слід дотримуватись внутрішнього трудового розпорядку. Не допу­скається: присутність в робочій зоні сторонніх, куріння, робота в нетвере­зому стані.

Оператор повинен виконувати тільки ту роботу, по якій пройшов інструктаж і на виконання якої отримав наряд. Не можна передоручати виконання своєї роботи іншим.

5.  Основні небезпечні фактори: можливість потонути в зерні, поява вуглекислого газу в бункерах, приямках норій, особливо при заповненні їх вологим зерном; можливість бути засипаним зерном в завальній ямі.

6. Бункери, приямки норій повинні закриватись суцільним перекрит­тям з влаштуванням лазових люків. Завальна яма на всю поверхню облад­нується захисною решіткою, в якій також передбачається лазовий люк. Всі лазові люки в бункери, приямки норій обладнуються запасними решітками з розміром вічок не більше 250x75 мм, розмішують їх не глибше 60 мм від поверхні підлоги. Всі решітки люків виконуються на петлях і закриваються на замок або кріпляться на болтах.

7. Електролампочки повинні бути обладнані скляними ковпаками.

8. Запуск і включенння агрегата, усунення несправностей проводить оператор. Усунення несправностей електрообладнання проводить тільки електрик.

9. Для обслуговування верхньої частини обладнання слід користува­тися надійною драбиною, кінці якої повинні оббиті матеріалом, що не дає можливості просковзування.

Заходи безпеки перед початком робіт

1. Перевірити засоби індивідуального захисту та наявність медап-течки.

2. Перевірити наявність засобів пожежогасіння. Пожежний щит по­винен бути укомплектований вогнегасниками 2 шт., сокирами 2 шт., баг­рами 2 шт., лопатами 2 шт., ломами 2 шт., відрами 2 шт., бочкою з водою, ящиком з піском, приставною драбиною.

3. Перевірити наявність спеціальних крючків для відкривання огля­дових люків.

4. Перевірити контрольне-вимірювальні прилади. Перед пуском агре-гата в роботу, розвантаженням автомобіля подавати звуковий сигнал. При в'їзді автомобіля під бункер в кузові не повинно бути людей.

При підйомі платформи підіймача не допускати знаходження людей в кузові чи кабіні автомобіля, який підіймають водії автомобіля при розвантаженні підіймачем повинні:

5. Заїжджати на платформу автомобілерозвантажувача з швидкістю не більше 3 км/год.

6. Після заїзду на платформу автомобіль повинен бути загальмований і включається задня передача.

7. Обслуговуючому персоналу забороняється знаходитись позаду роз­вантажуваного через задній борт автомобіля при піднятій платформі автомобілерозвантажувача.

8. При неповному розвантаженні зерна з кузова, його очищення можна проводити тільки довгими скребками, при цьому працюючий не повинен знаходитись в кузові автомобіля.

9.    Ремонтні    роботи    під    піднятою    платформою    авто­мобілерозвантажувача допускається проводити тільки після надійного її підпору з допомогою стояка або колод діаметром не менше 200 мм з-металічними бандажними кільцями. Для проведення ремонтних робіт по­винен бути письмовий дозвіл особи відповідальної за безпечне проведення робіт.

10. Працювати на авторозвантажувачі слід при умові його справності і заземлення.

1.Пускова апаратура повинна бути закрита, проводка заізольована.

Заходи безпеки під час роботи

1. Спецодяг, волосся повгінно бути ретельно заправлені, щоб не було розвіваючих кінців.

2. Не можна працювати з відкритими оглядовими люками бункерів і норій та знятими захисними кожухами механізмів, що рухаються.

3. У випадку забивання гіорій не можна вигрібати зерно руками.

4. Очищення наладку проводять тільки при зупиненій машині, вико­ристовуючи сйеіїіалші крючки, щітки і т.д.

5. Перед пуском маїшін в роботу необхідно пересвідчитись в тому, що її пуск не створить небезпеки для працюючим і подати звуковий сигнал.

6.  При внутріпіньому огляді машин, їх реммонті вони повинні бути відключені від мережі електроживлення, а при трансмісійному приводі зняті приводні паси. На місці пуску обладнання повинні вивішуватись таблички "Не включати — працюють люди!"

7. Проби зерна з гарячої камери зерносушарки повинні відбиратись спеціальним совком з дерев'яною. ручкою.

8. Спуск в бункер може  проводитись у вкключених, випадках в при­сутності завідуючого током; при наявності наряду-допуска на виконання робіт, затвердженого головним Ідженером.

9.  Спуск людей в  силос і бункери висотою більше З м з допомогою вірьовочних складних драбин забороняється, можна проводити тільки у допомогою спепіальної лебідки.

10. До спуску в силос, бункер, обслуговування лебідок з рятувальним канатом допускаються особи навчені безпечним методам роботи. Той, хто безпосередньо спускається в бункер, повинен мати  дозвіл  лікаря по стану здоров'я на виконання робіт на висоті і. спуск в силоси. Крім того повинна бути і письмова згода цієї особи  на спуск в бункер.

11. Спуск проводиться в п'ятьох чоловік інструктується другий працює на лебідці (при висоті  менше 3 м повинен бути біля крюка), третій чоловік повинен на протязі всієї роботи «находитись біля місця спуску для надання яри необхідності допомоги.

Наглядач повинен стежити за шлангом протигаза і не випускати з рук застережний канат, закріплений другим кінцем за рятувальний пояс особи і допускається в бункер поступово відпускаючи мотузку і шланг вниз спуску і вибираючи при підніманні працюючого.

12 Під час перебуванні! людини в ІІІлюзз (бункері) відходити від люка особам, ще беруть участе у цих роботах забороняється. Відпускання каната повинно проводитись через непорушну опору, круг якої канат повинен обвиватись не менше ніж на 360°. Працюючому, що опускається в силос, бункер забороняється відв'язувати запобіжний качат від пояса. Другому працівнику, що держить кінець каната, заборо­няється випускати його з рук за еесь час спуску і знаходження працюю­чого в бункері.

13. Перед спуском в силос (бункер, приямок норій) необхідно ретельно провірити їх, після чого провести аналіз повітря на наявність вуглекислого газу. При неможливості зробити аналіз, спуск без шлангового протигаза забороняється.

14. Шланговий протигаз слід також приміняти при виконанні робіт в запилених умовах, наприклад, при обмітанні стін силосів бункерів.

15. Під час перебування чюдини в силосі, бункері, повинні бути виклю­чені випадковівипуек і впуск зерна. На впускному і випускному пристроях вивішують плакат "Не відкривати, в силосі (бункері) працюють люди!"

16. Відповідальний за проведення робіт (зав. током, бригадир) повинен особисто перевірити стан лебідки, тросів, каната, пояса, протигаза і сте­жити за дотриманням кожним працюючим всіх вимог безпеки при підготовці до спуску і виконанні робіт в букері.

17. При спуску для роботи в силосах і бункерах І при доступі в силоси і бункери через нижній люк, працюючі повинні одягати монтажні каски для захисту голови від випадково падаючих з висоти предметів.

Зачищати силос методом "підкопу" забороняється.

18. Допускається освітлення бункерів і сплоеів при виключених ме­ханізмах переносними світильниками напругою не більше 12 В в ме­талічних, місткостях і 42 В в залізобетонних і дерев'яних місткостях.

19. Під час роботи слід своєчасно змітати розсипи зерна з підлоги.

Заходи, безпеки в аварійних ситуаціях

1. При появі несправності негайно зупинити агрегат.

2 При пожежі подати сигнал тривоги і прис тупити до гасіння.

3.При нещасному випадку необхідно подати допомогу потерпілому і повідомити завідуючому током, адміністрації та профкомітету підприємства.

УЗГОДЖЕНО:

Інженер з охорони праці (відповідальний

за охорону праці)                                                       ______________________________


 

Помощь специалисту