Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки інструкцій з охорони праці Інструкція з охорони праці для машиніста гідропідйомників і телескопічних вишок

Інструкція з охорони праці для машиніста гідропідйомників і телескопічних вишок

ІНСТРУКЦІЯ

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ   № __________

ДЛЯ  МАШИНІСТІВ  ГІДРОПІДЙОМНИКІВ

І  ТЕЛЕСКОПІЧНИХ  ВИШОК


1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.2. За даною інструкцією машиніст інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж).

Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці», в журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, та машиніста.

1.3. Власник  повинен  застрахувати  машиніста  від  нещасних  випадків  та   професійних захворювань.

В разі пошкодження здоров'я машиніста з вини власника, він (машиніст) має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

1.4. За невиконання даної  інструкції машиніст несе    дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.5. До управління гідропідйомником і телескопічною вишкою допускаються особи, які мають посвідчення на право водіння автомобілем відповідної категорії, пройшли спеціальне навчання і мають посвідчення водія-машиніста гідропідйомника (телескопічної вишки), пройшли вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці та інструктаж з питань пожежної безпеки.

1.6. Машиніст повинен:

1.6.1. Знати будову та правила безпечної експлуатації гідропідйомника (телевишки).

1.6.2. Знати загальні правила охорони праці та правила безпеки при виконанні робіт з вишок.

1.6.3. Пройти перевірку знань з Правил технічної експлуатації електроустановок та Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів з присвоєнням групи з електробезпеці не нижче ІІ.

1.6.4. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.6.5. Не допускати в робочу зону сторонніх осіб.

1.6.6. Виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівником і по якій проінструктований.

1.6.7. Пам'ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці та відповідальність за товаришів по роботі.

1.6.8. Не виконувати вказівок, які суперечать правилам охорони праці.

1.6.9. Вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках.

1.6.10. Вміти користуватись первинними засобами пожежогасіння.

1.7. При виконанні роботи машиніст крім даної інструкції повинен виконувати інструкцію заводу-виробника гідропідйомника (телескопічної вишки).

1.8. Основні шкідливі та небезпечні виробничі фактори, які діють на машиніста:

- машини і механізми, що рухаються;

- незадовільні метеорологічні умови;

- емоційні перевантаження;

- падіння предметів.

1.9. Машиніст забезпечується спецодягом та спецвзуттям:

- полукомбінезон бавовняний;

- рукавиці комбіновані;

- черевики шкіряні.

1.10. За водієм-машиністом наказом по підприємству закріплюється конкретний гідропідйомник (телескопічна вишка).

1.11. У водія-машиніста повинен бути журнал, в якому ведеться облік техоглядів і випробувань, відомості про ремонт, вказане прізвище і посада особи, відповідальної за справний стан, прізвище водія-машиніста, який допущений до роботи на механізмі та дозвіл відповідальних осіб.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Установити гідропідйомник (ГП), телескопічну вишку (ТВ) на рівній горизонтальній поверхні. При необхідності, під башмаки гідроопору повинні бути підкладені підкладки з дашок товщиною 40-50 мм.

2.2. Забороняється застосовувати, як підкладки, випадкові речі, а також установлювати ГП і ТВ на краю траншей, котлованів та інше, де можливе обвалювання ґрунту.

2.3. При невисунутих гідроопорах робота на ГП і ТВ забороняється.

2.4. Перед початком роботи водій-машиніст повинен перевірити всі робочі рухи ГП і ТВ до крайніх положень і дію приладів безпеки.

Перевірку слід виконувати без робітників в колисках (кошиках) при управлінні з нижнього пульта.

Підйом робітників в колисках (кошиках) і використання дистанційного управління дозволяється тільки після вказаної вище перевірки.

2.5. В холодну погоду до початку роботи необхідно дати гідронасосу попрацювати 5 хвилин, а потім декілька раз зробити всі рухи колін щогли крайніх положень штоків у циліндрах, щоб очистити їх від загустілого охолодженого мастила.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Працювати дозволяється тільки на справних ГП і ТВ.

3.2. До підйому і роботі в колисках (кошиках) допускаються робітники, які пройшли спеціальне навчання і інструктаж з охорони праці на робочому місці. Підйом робітників в колисках (кошиках) допускається тільки водієм-машиністом. Забороняється виконувати цю операцію іншим робітникам.

3.3. Робітники, які піднімаються в колисках (кошиках), повинні застосовувати захисні каски і запобіжні пояса.

3.4. В кожній колисці (кошику) ГП і ТВ можуть знаходитись тільки по одному робітнику, а сумарне навантаження не повинно перевищувати величину, указану в табличці, вивішеної на колисці (кошику). Величина максимального навантаження колиски (кошика) заноситься в табличку з паспорта заводу-виробника гідропідйомника (телескопічної вишки).

3.5. Додаткові навантаження на щоглу і колиски (кошики) гідропідйомників (телескопічних вишок) не допускається.

3.6. Під час роботи небезпечна зона повинна бути позначена сигнальними огородженнями висотою не менше 0,8 м.

Водій-машиніст повинен слідкувати за тим, щоб під час роботи ГП і ТВ в небезпечній зоні не знаходились люди.

З.7. Виконувати роботи на ГП і ТВ в темний час дозволяється тільки при достатньому освітленні робочої зони.

3.8. Під час виконання робіт робітники повинні стояти на підлозі колисок (кошиків). Забороняється сидіти і стояти на бортах колисок (кошиків).

3.9. Водій-машиніст може піднімати колиску (кошик) в робоче положення тільки впевнившись, що робітник закріпився карабіном запобіжного пояса за поручень колиски (кошика).

3.10. Підйом і опускання колисок (кошиків) виконувати тільки по сигналу робітника, який знаходиться в колисці (кошику). Якщо сигнал незрозумілий, водій-машиніст повинен отримати від робітника чіткого його повторення.

Спосіб сигналізації водію-машиністу повинен бути відомий до початку роботи.

3.11. Під час роботи колиска (кошик) ГП і ТВ не повинна торкатися дротів, електрокабелів, металевих чи залізобетонних опор повітряних ЛЕП, заземлених (занулених) конструкцій, частин будівель (споруд).

3.12. Підйом колиски (кошика) до граничної висоти, а також поблизу дротів (кабелів), які знаходяться під напругою, слід виконувати на пониженій швидкості (малих обертах двигуна).

3.13. Роботу в охоронній зоні ЛЕП дозволяється виконувати під безпосереднім керівництвом ІТП, відповідального за  безпеку  виконання  робіт, за наявності письмового дозволу організації-власника лінії та наряду-допуску, який обумовлює безпечні умови роботи.

3.14. Забороняється прив'язувати до колиски (кошика) поліспасти, блоки, канати.

3.15. Спуск і підйом інструмента, матеріалів дозволяється виконувати тільки за допомогою вірьовок, один кінець якої повинен знаходитись у особи, яка працює в колисці (кошику), а другий - у стоячого на землі.

3.16. Короткі переїзди по рівній місцевості території будівельного майданчика з ухилом не більше 6° і при швидкості не більше 20 км/год. дозволяється виконувати з опущеним телескопом без укладання його в транспортне положення.

3.17. Проїзд під спорудами з габаритом менше 5 м (мости, тунелі та ін.) дозволяється з укладеною в транспортне положення і закріпленою телескопічною щоглою.

3.18. При експлуатації ГП і ТВ забороняється:

3.18.1. Працювати на висоті при швидкості вітру більше 10 м/с.

3.18.2. Виконувати роботи під час грози, снігопаду і сильного туману.

3.18.3. Переїжджати з висуненим телескопом.

3.18.4. Їздити з людьми, які знаходяться в колисці (кошику).

3.18.5. Знаходитись під час роботи ГП чи ТВ в зоні можливого падіння інструмента чи вантажу з колиски (кошика).

3.19. При роботі монтерів при піднятій вишці водій-машиніст повинен вести постійний нагляд за працюючими і за станом вишки. Відлучатися в цей час від машини забороняється.

3.20. Опір ізоляції кошика телескопа повинен перевірятися один раз на 6 місяців і повинен бути не менше 2 МОм.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Опустити колиску (кошик) в крайнє нижнє положення.

4.2. Очистити колиску (кошик) від залишків матеріалів, забрати інструмент і покласти у відведене для нього місце.

4.3. Провести огляд ГП чи ТВ і перевести в транспортне положення і закріпити.

4.4. Зробити відповідний запис в журналі обліку роботи механізму.

4.5. Зняти спецодяг, очистити від бруду і покласти у відведене для них місце, помити обличчя, руки з милом; при можливості прийняти душ.

4.6. Доповісти керівнику робіт про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Аварійна ситуація та нещасні випадки можуть виникнути в разі: падіння предметів, падіння з висоти, не застосувавши запобіжний пояс, ураження електрострумом та інше.

5.2. В  разі виникнення такої ситуації необхідно опустити колиску (кошик), припинити роботу; огородити небезпечну зону; не допускати в неї сторонніх осіб; повідомити про те, що сталося, керівника робіт.

5.3. Якщо стався нещасний випадок, надавати потерпілому першу медичну допомогу; при необхідності, викликати швидку медичну допомогу.

5.4. Надання першої медичної допомоги.

5.4.1. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

При уражені електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані оживлення починати необхідно негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу.

5.4.2. Перша допомога при пораненні.

Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язочний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав'язати її бинтом.

Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т. ін. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька крапель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.

5.4.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.

При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.

При переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку.

При підозріванні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався з метою уникнення ушкодження спинного мозку.

При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.

5.4.4. Перша допомога при опіках кислотами і лугами.

У разі попадання кислоти або лугу на шкіру необхідно ретельно промити місце ураження водою на протязі 15-20 хвилин, після цього пошкоджену кислотою поверхню обмити 5 %- ним розчином питної соди, а обпечену лугом - 3%-ним розчином борної кислоти або 3 %- ним розчином оцтової кислоти.

У разі попадання на слизову оболонку очей кислоти або лугу необхідно очі ретельно промити водою на протязі 15-20 хвилин, обмити 5 %- ним розчином питної соди (у разі попадання кислоти), а обпечену лугом - З %- ним розчином борної кислоти або 3 %- ним розчином оцтової кислоти.

У разі попадання на слизову оболонку очей кислоти або лугу необхідно очі ретельно промити водою на протязі 15-20 хвилин, після цього промити 2 %- ним розчином питної соди (у разі попадання кислоти), а у разі ураження очей лугом - 2 %- ним розчином борної кислоти.

При опіках порожнини рота лугом необхідно полоскати рот  3 %- ним розчином оцтової кислоти або 3 %- ним розчином борної кислоти, при опіках кислотою - 5 %- ним розчином питної соди.

У разі попадання кислоти в дихальні шляхи необхідно дихати розпиленим за допомогою пульверизатора 10 %- ним розчином питної соди, при попаданні лугу - розпиленням 3 %- ним розчином оцтової кислоти.

5.4.5. Перша допомога при кровотечі.

5.4.5.1. Підняти поранену кінцівку вверх.

5.4.5.2. Рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин. Якщо кровотеча зупинилася, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском).

5.4.5.3. У разі сильної кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, при допомозі згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою. У разі великої кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

5.5. При виникненні пожежі викликати пожежну частину та приступити до гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння.

5.6. В усіх випадках виконувати вказівки керівника.

________________________  ________________  _________________

(посада керівника підрозділу    (особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

/організації/ - розробника

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)

служби охорони

праці підприємства                ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт                      ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Головний технолог                ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)


 

Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или авторизируйтесь пожалуйста на сайте.

Помощь специалисту