Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки посадових інструкцій Посадова інструкція машиніста тістомісильних машин

Посадова інструкція машиніста тістомісильних машин

Посадова інструкція машиніста тістомісильних машин

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність машиніста тістомісильних машин.

1.2  Машиніст тістомісильних машин відноситься до категорії фахівців.

1.3  Машиніст тістомісильних машин призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

Керівнику відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до машиніста тістомісильних машин:

2.1.

Освіта*

Професійно-технічна освіта.

2.2.

досвід роботи

Не меньш 1 року за суміжною професіею

2.3.

знання

рецептури, технології приготування тіста для різних сортів печива, тортів;

вимоги до якості тіста, методи контролю;

правила регулювання технологічного режиму та визначення готовності тіста;

принцип роботи тістомісильних машин різних конструкцій, дозуючих пристроїв та контрольно-вимірювальних приладів;

правила      регулювання      роботи устаткування.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

Для машиніста тістомісильних машин 5-го розряду

Вимоги для машиніста тістомісильних машин:

2-го розряду: Професійно-технічна  освіта або  повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-го розряду: Професійно-технічна освіта. Підвищенні кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста тістомісильних машин 2 розряду - не менше 1 року.

 1. Документи, які  регламентують діяльність машиніста тістомісильних машин

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (керівника відділу виробництва борошняних виробів); Положення про відділ виробництва борошняних виробів, Посадова інструкція машиніста тістомісильних машин, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки машиніста тістомісильних машин

4.1. Веде процес замішування тіста для бісквітів, вафель, віденських та інших виробів на тістомісильних машинах періодичної або безперервної дії.

4.2. Контролює якість первинної обробки (просіювання, проціджування) сировини, регулює подачу її у тістомісильну машину за допомогою дозаторів.

4.3. Визначає за показанням контрольно-вимірювальних приладів температуру тіста та емульсії, швидкість вимішування.

4.4. Органолептичне визначає консистенцію, вимішування, дозрівання тіста.

4.5. Контролює роботу транспортних пристроїв, дозаторів та інших приладів.

4.6. Регулює режими роботи устаткування.

4.7. Подає тісто на формування.

 1. Права машиніста тістомісильних машин

Машиніст тістомісильних машин має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших фахівців інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати фахівців усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність машиніста тістомісильних машин

Машиніст тістомісильних машин відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи машиніста тістомісильних машин

Режим роботи машиніста тістомісильних машин визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці машиніста тістомісильних машин визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00