Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці під час приготування та роздачі кормів

ІНСТРУКЦІЯ

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ   № __________

ПІД ЧАС ПРИГОТУВАННЯ ТА РОЗДАЧІ КОРМІВ

1. Загальні положення

1.1. Інструкція поширюється на працівників, зайнятих експлуатацією машин під час приготування та роздачі кормів на тваринницьких фермах.

1.2. До роботи на кормоприготувальних машинах і машинах для роздачі кормів допускаються особи, які не мають медичних протипоказань, пройшли виробниче навчання, склали іспити кваліфікаційній комісії, одержали відповідне посвідчення за фахом і I кваліфікаційну групу з електробезпеки, а також пройшли інструктажі: вступний і з охорони праці.

1.3. Всі згадані працівники залежно від професії забезпечуються спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно з Типовими нормами.

1.4. Для запобігання переохолодженню ніг на цементній (кам’яній) підлозі на робочих місцях встановлюють дерев’яні решітки.

1.5. Для запобігання вибухам і пожежам додержуйтесь таких вимог:

– систематично очищайте приміщення від горючих матеріалів;

– тримайте в чистоті обладнання і приміщення, не захаращуйте проходи і проїзди;

– регулярно проводьте вологе прибирання підлоги, стін, вікон і стелі приміщень кормоцехів;

– усувайте пилопроникність самопливів норій, аспіраційних трубопроводів та іншого обладнання;

– підтримуйте у справному стані електророзрядники, заземлюючі пристрої і захисні кожухи;

– застосовуйте прийоми праці, що виключають розпорошення продукту;

– виконуйте вимоги інструкцій з пожежної безпеки під час роботи на технологічному обладнанні;

– не застосовуйте лампи, потужність яких перевищує гранично допустиму для даного виду світильника.

1.6. Не приступайте до роботи на технічно несправних машинах (із знятими захисними пристроями, з несправними сигналізацією та контрольними приладами, з порушеним контуром заземлення тощо).

1.7. Під час роботи додержуйтесь правил особистої гігієни:

– тримайте у чистоті одяг, взуття та інші засоби захисту, коротко обрізайте нігті;

– замінюйте спеціальний одяг в міру його забруднення;

– змінюйте щоденно спецодяг під час роботи в господарствах, неблагополучних щодо захворювань тварин;

– відпочивайте, споживайте їжу і куріть під час встановлених перерв в спеціально відведених для цього місцях;

– перед споживанням їжі і перед відвіданням убиральні знімайте спеціальний одяг, мийте обличчя і руки водою з милом;

– при нездужанні, пошкодженні шкіри у вигляді ран, опіків, гнійників зверніться у медичний пункт, невеликі пошкодження обробіть антисептичним розчином і накладіть бинтову пов’язку.

1.8. Виконуйте тільки ту роботу, яка вам доручена (крім екстремальних та аварійних ситуацій), не допускайте на робоче місце сторонніх осіб, не передоручайте свою роботу іншим особам.

1.9. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту повинні відповідати умовам і характеру виконуваної роботи. Упевніться, що вони не мають пошкоджень, елементів, які звисають, не прилягають і можуть бути захоплені деталями, що обертаються або рухаються.

1.10. Не приступайте до роботи у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, а також у хворобливому або стомленому стані.

1.11. Не захаращуйте проїзди, під’їзди і підходи до пожежного інвентарю, обладнання і джерел води. Не використовуйте пожежний інвентар для інших потреб.

1.12. При виникненні несправностей обладнання, пристроїв, інструменту, а також при пожежі, аварії чи травмуванні працівників терміново повідомте про це керівника робіт.

1.13. Не усувайте самостійно несправностей електромережі і електрообладнання. Технічне обслуговування і ремонт електроапаратів дозволяється проводити електротехнічному персоналу з кваліфікаційною групою не нижче ІІІ.

1.14. Під час виконання робіт на працівників можуть діяти такі небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

1.14.1. Фізичні небезпечні і шкідливі виробничі фактори:

– машини і механізми, що рухаються; рухомі частини виробничого обладнання; вироби, заготовки, матеріали, що пересуваються; руйнівні конструкції;

– підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони;

– підвищена або знижена температура поверхонь обладнання, матеріалів;

– підвищена або знижена температура повітря робочої зони;

– підвищений рівень шуму на робочому місці;

– підвищений рівень вібрації;

– підвищений або знижений барометричний тиск у робочій зоні;

– підвищена або знижена вологість повітря;

– підвищена або знижена рухомість повітря;

– підвищена напруга в електричній мережі, замикання якої може пройти через тіло людини;

– підвищений рівень статичної електрики;

– підвищена напруженість електричного поля;

– відсутність або недостатність природного світла;

– недостатня освітленість робочої зони;

– підвищена яскравість світла;

– знижена контрастність;

– прямий і відбитий блискіт;

– гострі краї, задирки і шорсткість на поверхнях конструкцій, інструменту і обладнання;

– розміщення робочого місця на значній висоті відносно поверхні землі (підлоги).

1.14.2. Психофізіологічні небезпечні і шкідливі виробничі фактори:

– нервово-психічні перевантаження – монотонність праці, емоційні перевантаження;

– фізичні перевантаження – статичні, динамічні.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Робота на подрібнювачах грубих та соковитих кормів

2.1.1. Надіньте спецодяг.

2.1.2. Включіть освітлення і вентиляцію. Огляньте робоче місце. Перевірте наявність, справність і міцність перехідних містків, площадок, сходів і поручнів.

2.1.3. Звільніть проходи, підходи до рубильників, вимикачів від сторонніх предметів, сировини і відходів.

2.1.4. При змінній роботі прийміть робоче місце від змінника. Упевніться в справності машин, інструменту, обладнання.

2.1.5. Перевірте надійність кріплення машин, обладнання, захисних кожухів і огорож, заземлення, приводних частин (пасів, ланцюгів, шківів, валів, шестерінок, муфт), кришок, затворів, а також запірної арматури.

2.1.6. Впевніться у відсутності сторонніх предметів на подавальних транспортерах, в бункерах.

2.1.7. Перевірте наявність і комплектність засобів пожежогасіння, аптечки першої допомоги, справність засобів сигналізації.

2.1.8. Інструмент і пристрої розмістіть так, щоб було зручно використовувати їх.

2.1.9. Підготуйте необхідну кількість маси, яка підлягає подрібненню.

2.1.10. Для прибирання подрібненої маси від січкарні користуйтесь тільки дерев’яним інвентарем, застосовувати металеві вила, лопати тощо не дозволяється.

2.1.11. Під час запуску силосорізки спочатку включіть транспортер на зворотній хід, щоб викинути предмети, які випадково потрапили на нього.

2.1.12. Запустіть машину на холостому ходу, впевніться у відсутності сторонніх шумів, вібрації, нагріву підшипників, підтікання мастила з корпусів підшипників, прослідкуйте за роботою натяжних ланцюгів, перевірте роботу контрольних і сигнальних пристроїв.

2.1.13. Перевірте правильність заточування ножів барабана, їх кріплення і відрегулюйте необхідний зазор між протирізальною пластиною і ножами барабана.

2.1.14. Після ретельної перевірки усіх механізмів і випробовування, а також усунення несправностей, що виявлені під час випробовування, можете приступати до роботи.

2.2. Обслуговування машин і обладнання

для приготування кормів

2.2.1. Надіньте спецодяг.

2.2.2. Включіть освітлення і вентиляцію. Огляньте робоче місце. Перевірте наявність, справність і міцність перехідних містків, площадок, сходів і поручнів.

2.2.3. Звільніть проходи від сторонніх предметів, сировини і відходів.

2.2.4. Під час подрібнювання і перемелювання кормів перевірте кріплення ножів, молотків і протиріжучих пластин, справність і надійність кріплення кришки подрібнювальної камери, наявність захисних огороджень на передачах.

2.2.5. Під час огляду, змащування, заміни решіт, підтягання гайок, очищення магнітних сепараторів тощо машину зупиніть і відключіть від електромережі.

2.2.6. Не захаращуйте проходи навколо коренерізки, коренебульбомийки та інших машин коренебульбоплодами та іншими сторонніми предметами.

2.2.7. Перед роботою всі кормоприготувальні машини спочатку перевірте на холостому ходу.

2.2.8. Перед включенням двигуна машини проверніть вручну робочі органи машини і переконайтеся, що всередині закритих кожухів відсутні сторонні предмети.

2.2.9. Машини з реверсивними пристроями для пуску транспортерів спочатку включіть на зворотний хід, з тим щоб скинути сторонні предмети, які випадково потрапили на транспортер, а потім переключіть на робочий хід.

2.2.10. Перед пуском в роботу кормоприготувальних і кормоперероблювальних машин переконайтеся в їх комплектності, справності, міцності кріплення болтових з’єднань; наявності захисних і огороджувальних кожухів на зубових, ланцюгових, шарнірних і пасових передачах, на виступаючих кінцях обертаючих валів, з’єднувальних муфтах.

2.2.11. на холостому ходу машини переконайтеся у відсутності вібрації рами, сторонніх шумів і стукоту.

2.2.12. Переконайтеся, щоб корпуси електродвигунів, пускових приладів, машин і обладнання, які можуть попасти під напругу, були заземлені (занулені).

2.3. Запарювання та хімічна обробка кормів

2.3.1. Надіньте спецодяг.

2.3.2. Включіть освітлення і вентиляцію. Огляньте робоче місце. Перевірте наявність, справність перехідних містків, площадок, драбин, допоміжних пристроїв і інструменту. Звіль­ніть проходи від сторонніх предметів, сировини, сміття.

2.3.3. Перевірте наявність і готовність до використання води, вогнегасників та інших засобів пожежогасіння.

2.3.4. При змінній роботі прийміть робоче місце. Упев­ніться в справності машин, інструменту, обладнання. Ручки інструменту, корзин, відер тощо повинні бути цілими, без задирок і гострих частин. Не допускайте використання тари з виступаючими гвіздками, кінцями дроту, зломами дощок.

2.3.5. Перевірте відсутність підтікання в штуцерах, кранах, вентилях, люках.

2.3.6. Перевірте технічний стан елементів кормозапарника відповідно до інструкції заводу-виготовлювача щодо того, чи:

– вільно відкриваються і закриваються всі вентилі і засувки;

– справні запобіжні клапани;

– справний живильний насос;

– достатньо палива для розпалювання і роботи кормозапарника;

– справні водовказівні колонки.

2.3.7. Огляньте димохід.

2.3.8. Перевірте наявність і справність інвентарю.

2.3.9. Перевірте стан сигналізації.

2.3.10. Якщо виявите будь-які неполадки в котлі, то до роботи не приступайте. Про всі виявлені неполадки сповістіть керівника робіт

2.3.11. Перед запарюванням кормів у варильних котлах і запарниках-змішувачах огляньте водомір, манометр і термометр, впевніться в їх справності. На манометрі повинні бути пломба і клеймо з датою його перевірки, скло повинно бути цілим, на шкалі має бути червона риска або прикріплена до корпусу металева пластинка червоного кольору, що показує найбільший дозволений тиск. Стрілка манометра повинна повертатися в нульове положення під час сполучення внут­рішньої порожнини приладу з атмосферою.

2.3.12. В приміщенні термохімічної обробки соломи і приготування хімічного розчину перевірте роботу вентиляції, огляньте можливі місця витікання хімічного розчину з ємностей (штуцери, крани, вентилі, люки). Усувати підтікання аміачної води із ємності слід лише в протигазі.

2.3.13. Не користуйтесь відкритим вогнем, не куріть в приміщенні для приготування робочого хімічного розчину.

2.3.14. Переконайтеся у наявності води, мила, рушника у вмивальному приміщенні, питної води, а також укомплектованої аптечки першої допомоги.

2.4. Роздача кормів стаціонарними кормороздавачами

2.4.1. Перед початком роботи ознайомтеся із принципом дії, будовою і правилами експлуатації кормороздавача.

2.4.2. Надіньте спецодяг.

2.4.3. Перед початком роботи перевірте освітлення робочого місця. Огляньте і приведіть в порядок робоче місце, підготуйте і зручно розмістіть необхідний для роботи інструмент і пристосування.

2.4.4. Перевірте наявність, справність та міцність перехідних сходинок, площадок, містків, поручнів та огорож.

2.4.5. Приберіть з проходів всі сторонні предмети і залишки корму. Перевірте і впевніться у відсутності сторонніх предметів на транспортерах і в бункерах-дозаторах.

2.4.6. Старанно огляньте кормороздавальне обладнання, всі його вузли. Під час цього перевірте:

– надійність заземлення;

– справність електропроводки, кнопок керування і пускача;

– наявність захисних огороджень на рухомих елементах стаціонарних кормороздавачів всіх типів (приводних і натяжних пристроях, ланцюгових передачах, муфтах, які з’єднують електродвигун з редуктором, струмоведучих частинах електричної апаратури тощо), їх міцність і справність;

– наявність мастила в редукторах і каркасах підшипників;

– справність вузлів і механізмів кормороздавачів, кріплення з’єднань, натяг ланцюгів, стрічок транспортерів і дозуючих пристроїв.

2.4.7. У разі необхідності згідно з інструкцією з експлуатації проведіть змащування вказаних точок, також підтягніть кріплення механізмів, ослаблені з’єднання.

2.4.8. Якщо натяг ланцюгових передач і скребкового ланцюга ослаблений, необхідно їх підтягнути, дотримуючись правил безпеки. Під час натягування ланцюгових передач стежте, щоб не було перекосу вала натяжної зірочки. Натяг ланцюга виберіть згідно з інструкцією з експлуатації конкретного кормороздавача.

2.4.9. Під час огляду шнекових кормороздавачів прослід­куйте, щоб настил, встановлений для проходу працівника під час огляду шнека, був у справному стані, очищений від грязі. Під час запуску шнекового кормороздавача в проході не повинні знаходитись люди.

2.4.10. Якщо під час огляду кормороздавачів виявлені несправності, які не можна усунути, повідомте про це керівника робіт і до їх усунення до роботи не приступайте.

2.4.11. Після огляду і підготовки транспортер прокрутіть вручну, а потім здійсніть короткочасний пробний пуск на холостому ходу. У разі виявлення неполадок транспортер зупиніть, усуньте несправності i для контролю вдруге запустіть на холостому ходу.

2.4.12. Перед включенням обладнання слід упевнитись в тому, що його пуск нікому не загрожує.

2.4.13. Роботу обладнання, яке одночасно обслуговують кілька працівників, можна розпочинати тільки після подачі встановленого сигналу i надходження сигналу-відповіді.

2.4.14. Працюючим з пневмопроводом i компресорною установкою слід перевірити:

– стан доступних для огляду частин компресора i допоміжного обладнання установки, звернувши особливу увагу на міцність установки загороджень на рухомих і струмоведучих частинах компресора i допоміжного обладнання;

– справність манометрів, запобіжних, зворотних клапанів i термометрів компресорної установки;

– стан захисного заземлення, занулення електрообладнання;

– фільтри очищення повітря компресорної установки і наявність запобіжної сітки i захисного ковпака в місці забирання повітря;

– дію пристроїв пуску i зупинки, щоб уникнути самовільного включення компресорної установки, безвідмовність її зупинки;

– роботу компресора на холостому ходу. Проведіть змащення частин компресора i відкрийте крани трубопроводу охолоджувальної води компресора i холодильника;

– повiтрозабiрник i холодильник установки; якщо потрібно, продути для видалення з них масла, води i бруду;

– стан фланцевих з’єднань, засувок i кранів компресорної установки.

2.4.15. Про всі помічені несправності в компресорній установці терміново повідомте керівника робіт i без його дозволу не запускайте в роботу компресорну установку.

2.5. Роздача кормів мобільними кормороздавачами

2.5.1. Надіньте спецодяг.

2.5.2. Одержіть у керівника робіт завдання на виконання робіт, ознайомтесь зі схемою руху під час транспортування і роздачі кормів.

2.5.3. Перевірте, щоб на мобільних кормороздавачах всі ланцюгові передачі, карданні вали і бітери були закриті захисними кожухами.

2.5.4. Перед початком роботи вивчіть будову кормороздавача, призначення важелів і кнопок управління.

2.5.5. Перед експлуатацією мобільних електрифікованих кормороздавачів:

– звільніть проходи до рубильників, вимикачів та засобів пожежогасіння;

– перевірте надійність кріплення заземлюючих провідників, не експлуатуйте кормороздавачі без заземлення;

– перевірте наявність і справність захисних огороджень;

– перевірте наявність і справність інструменту та інвентарю;

– перевірте наявність і надійність кріплення кутників і упорів для кінцевих вимикачів на колії, не приступайте до роботи без кутників і упорів;

– перед вмиканням кормороздавача в роботу огляньте бункер і звільніть його від сторонніх предметів.

2.6. Роздача кормів наземними та підвісними вагонетками

2.6.1. Надіньте спецодяг.

2.6.2. Огляньте робоче місце, приберіть все, що може заважати під час роботи.

2.6.3. Перевірте освітленість робочих місць, не працюйте при недостатньому освітленні.

2.6.4. Перевірте справність інструменту і пристосувань, якими будете користуватись.

2.6.5. Перевірте стан вагонеток, надійність роботи запірних пристроїв вагонеток з кузовом, що перекидається.

2.6.6. Перевірте справність рейкової колії і кінцевих упорів. Якщо колія засмічена чим-небудь, очистіть її по всій довжині. Не допускайте захаращення проходів і колії дороги.

2.6.7. Упевніться у справності ходової частини вагонетки. Не приступайте до роботи, якщо вагонетка або колія несправна.

2.6.8. Огляньте місце навантаження кормів у вагонетки і місце вивантаження. Якщо на цих місцях виявляться сторонні предмети, негайно приберіть їх.

2.6.9. Якщо під час заступання на роботу ви виявили будь-які неполадки або виникає будь-яка неясність, до роботи не приступайте, сповістіть про це керівника робіт.

2.6.10. Перед користуванням підвісними вагонетками приведіть в належний стан місце (шлях), де рухається вагонетка, приберіть з проходу все зайве.

2.6.11. Перевірте чи надійно скріплені рейки між собою на стиках, а також кріплення кінцевих фіксаторів.

2.6.12. Огляньте стан вагонетки, надійність кріплення її на рейках, справність пристроїв, які фіксують навантажену вагонетку.

2.6.13. На початку роботи під час перевірки особливу увагу зверніть на стан рейок зовнішніх ділянок і на великих поворотах (закругленнях), особливо на виході з ферми.

2.6.14. Перевірте контур заземлення рейкового шляху.

2.6.15. Огляньте рухомі механізми вагонеток, очистіть їх.

2.6.16. Не приступайте до роботи і сповістіть керівника, якщо:

– виявлено будь-які несправності в підвісній монорейковій дорозі і вагонетках;

– в будь-якій частині установки обірваний заземлюючий контур;

– наявне недостатнє штучне освітлення;

– трапився розрив хоч одної ланки рейок підвісної дороги;

– ви захворіли або знаходитесь в нетверезому стані.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Робота на подрібнювачах грубих та соковитих кормів

3.1.1. На тваринницьких фермах і комплексах використовуються подрібнювачі грубих і соковитих кормів ИГК-30Б і РСС-6Б, “Волгарь 5А”, ИЗМ-5, ИКС-5М, КДУ-2,0. Обслуговування слід проводити відповідно до вимог інструкцій заводів-виготовлювачів.

3.1.2. Не проштовхуйте руками або будь-якими предметами перероблюваний корм під пресувальний барабан або горловину приймального бункера працюючої машини.

3.1.3. Під час роботи подрібнювачів не знаходьтеся напроти викидання маси, тому що в неї може попасти металевий предмет (частіше всього болт, гайка) і нанести травму.

3.1.4. Під час подрібнення соковитих кормів з викиданням їх через бокову горловину подрібнювальної камери не знаходьтеся в площині обертання ротора.

3.1.5. Не подавайте корм руками під пресувальний барабан, не відкривайте кришку подрібнювальної камери, не оглядайте і не прочищайте магнітне загородження і горловину приймального бункера.

3.1.6. Під час роботи коренебульбоподрібнювачів не опускайте руки в приймальний бункер, не очищайте руками або будь-якими предметами вихідні отвори для подрібненого продукту і стічний отвір для викидання грязі. Не стійте напроти викидного вікна, навіть коли машина працює вхолосту.

3.1.7. Не допускайте подрібнення соломи, трави, коренебульбоплодів та інших продуктів, якщо вони не очищені від металевих та інших сторонніх домішок.

3.1.8. Запустіть подрібнювач на холостому ходу і впевніться у відсутності сторонніх шумів, вібрації, тертя і нагрівання підшипників, а також працездатності контрольних і сигнальних пристроїв. Після виходу двигуна на номінальні оберти (визначається на слух, по тахометру або амперметру в залежності від конструкції машини) повільно відкрийте засувку на живильному бункері, включіть дозатор або постачальний транспортер, забезпечуючи рівномірність подання продукту, який буде подрібнюватись.

3.1.9. Продукти, які зависають в бункерах працюючих ма­шин та застрягли в приймальних горловинах, звільніть за допомогою проштовхувача довжиною не менше 1 м, виготовленого із дерева або пластмаси, що легко зруйнується у разі захоплення.

3.1.10. В процесі роботи слідкуйте за справністю і ефективністю роботи технологічного обладнання, аспіраційних і вентиляційних систем, ущільнювачів, електрообладнання, засобів контролю і сигналізації.

3.1.11. Очищення робочих органів подрібнювачів грубих і соковитих кормів від завалів технологічним матеріалом або сторонніми предметами проводьте після повної зупинки машин за допомогою спеціальних пристроїв (скребків, чистиків, щіток).

3.1.12. Під час зупинки електрифікованих подрібнювачів грубих та соковитих кормів для ремонту чи технічного обслуговування відключіть рубильник підведення електроенергії до магнітного пускача і вивісить плакат: “Не вмикати! Працюють люди”.

3.1.13. Під час зняття і ставлення ножів, а також очищення ріжучих частин барабана від залишків корму виключіть загальний рубильник, вийміть запобіжник і вивісить плакат: “Не вмикати! Працюють люди”.

3.1.14. Не дозволяється робота соломорізки із знятими втягуючими пальцями і огородженнями.

3.1.15. Трактор, що агрегатується з дробаркою-подрібнювачем, повинен відповідати їй за тяговим зусиллям і мати пневматичну систему управління гальмами.

3.1.16. Обслуговуйте подрібнювач, знаходячись з правого боку по ходу агрегату. Працюйте в захисній касці. Не працюйте поблизу викидного рукава подрібнювача. На час розрівнювання і ущільнення подрібненої маси машину зупиніть або відведіть направляючий рукав дефлектора в бік.

3.1.17. Знаходитися біля транспортера, телескопічного вала, на містку, опускатися і відкривати люки, днища можна лише при зупиненому двигуні трактора.

3.1.18. Перед транспортуванням дробарки-подрібнювача перевірте фіксацію причіпної петлі в гакові трактора, надійність кріплення запобіжних тросів телескопічного вала і повідка, а також шплінтовку вальців підвіски похилого транспортера. Навіть під час короткочасних переїздів переводьте похилий транспортер в транспортне положення, від’єднавши і закріпивши телескопічний вал на запобіжний трос.

3.2. Обслуговування машин і обладнання

для приготування кормів

3.2.1. Для приготування кормових сумішей на фермах і комплексах використовуються найбільш поширені машини: змішувач-запарник С-12; змішувачі С-6; СМ-1,7; 2СМ-1; змішувач-подрібнювач АПК-10; комплекти обладнання кормоцеху КОРК-1,5; КЦК-5,2. Обслуговування слід проводити відповідно до вимог інструкцій заводів-виготовлювачів.

3.2.2. Не проводьте технічне обслуговування машин і регулювання під час їх роботи, не підтягуйте болтові з’єднання.

3.2.3. Не торкайтесь до обертових і рухомих механізмів і передач, не відкривайте оглядові люки, не залишайте машину без догляду.

3.2.4. При виявленні будь-яких несправностей в електромережі або електрообладнанні викличте електромонтера. Якщо електромонтер відсутній, зупиніть машину, не усувайте неполадки самі.

3.2.5. При забиванні шнекових транспортерів, подрібнювальних камер, змішувальних ємностей, труб тощо машину зупиніть для очищення. Для цього необхідно виключити магнітний пускач електродвигуна, вимкнути рубильник і вивісити плакат: “Не вмикати! Працюють люди”.

3.2.6. Під час роботи на кормоприготувальних і кормоперероблюючих машинах слідкуйте за тим, щоб швидкість і напрям обертання робочих органів відповідали вказаним в експлуатаційній документації.

3.2.7. Подавайте корм в машину рівномірно, слідкуйте, щоб в машину разом з кормом не попали дріт, каміння, палки та інші сторонні предмети.

3.2.8. Не працюйте на обладнанні (шнеках, транспортері, привідних механізмах) без надійних справних огороджень і надійних площадок для їх обслуговування.

3.3. Запарювання та хімічна обробка кормів

3.3.1. Перед запуском в роботу обладнання кормоцеху переконайтесь в тому, що на ньому не проводяться будь-які роботи і подайте встановлений сигнал. Пустіть машини на холостий хід.

3.3.2. Подавайте корм в машину рівномірно. Слідкуйте, щоб в машину разом з кормом не потрапили палки, каміння та інші сторонні предмети.

3.3.3. Перевірте щільність закриття засувки вивантажувального шнека.

3.3.4. Після завантаження кормами ємності змішувача кормів (варильного котла) щільно закрийте навантажувальний люк.

3.3.5. Подачу пари проводьте при щільно закритих кришках горловини і люків, з постійним контролем тиску і герметичності.

3.3.6. Не залишайте працюючі запарники-змішувачі, варильні котли, транспортери без нагляду і не передоручайте нагляд за ними будь-кому без дозволу керівника робіт.

3.3.7. Перед відкриттям кришки запарників-змішувачів (варильних котлів) закрийте паровий вентиль на вході в ємність і скиньте тиск до атмосферного. Надіньте окуляри, рукавиці, фартух і прочистіть отвір для зливання конденсату, впевніться, що конденсат і пара виходять з нього без тиску. Відкривайте кришку обережно, при цьому стійте з того боку, в який вона не відкривається.

3.3.8. Під час зливання конденсату із запарника-змішувача впевніться, що напроти зливного отвору немає людей.

3.3.9. Слідкуйте за тим, щоб суміш не потрапляла на підлогу чи настил робочої площадки змішувача. Розсипану кормову суміш терміново приберіть, а слизьку підлогу необхідно посипати піском або тирсою і прочистити.

3.3.10. Під час інтенсивного пароутворення в період вивантаження кормів із запарників-змішувачів і варильних котлів забезпечуйте інтенсивну вентиляцію, аспірацію.

3.3.11. Працюйте всередині ємностей змішувачів (варильних котлах) тільки з дозволу керівника робіт по наряду-допуску, при цьому вжийте заходів, що виключають пуск змішувача: вийняти запобіжник, зняти ремінь (ланцюг), виключити муфту приводу змішувача і повісити плакат: “Не вмикати! Працюють люди”.

3.3.12. Під час роботи транспортерів, запарників-змішувачів не допускайте їх перевантаження, а також попадання на них сторонніх предметів і інструменту.

3.3.13. Під час приготування робочого хімічного розчину 2–3%-ної аміачної води та під час завантаження соломи і вивантаження готового корму із камери термохімічної обробки включайте в роботу витяжну вентиляцію.

3.3.14. Слідкуйте за тим, щоб оброблений корм не розсипався на підлогу. Розсипаний корм терміново приберіть.

3.3.15. Регулярно оглядайте резервуари хімічного розчину і арматури (вентилі, клапани, водомірні труби) і візуально перевіряйте їх герметичність.

3.3.16. Пролиті на підлогу вода, мастило, паливо та інші продукти виводьте або посипайте нейтралізаторами чи поглинаючими речовинами (пісок, тирса тощо) з подальшим прибиранням.

3.3.17. Прибирання пролитих кислот, лугів, приготування дезінфекційних розчинів проводьте у фільтруючих протигазах з коробкою “В”.

3.3.18. Вантажно-розвантажувальні роботи виконуйте механізованим способом за допомогою вантажопідйомних машин і механізмів. Під час виконання роботи використовуйте вантажопідйомні машини, стропувальні і вантажозахоплювальні засоби, тару, що пройшли технічний огляд, відповідають виду робіт і справні на час початку їх експлуатації.

3.3.19. Вантаження чи розвантаження проводьте під ке­рівництвом старшого. Не стійте і не проходьте під піднятим вантажем і в місцях можливого падіння предметів.

3.3.20. Під час відкривання бортів кузова транспортного засобу (автомобіля, причепа) переконайтеся в безпечному розміщенні вантажу і людей.

3.3.21. Вантажно-розвантажувальні роботи, які виконують вручну, проводьте з дотриманням граничних норм підіймання і переміщення важких речей:

– при виконанні робіт жінками дозволяється піднімати і переміщувати вантажі при чергуванні з іншою роботою (до 2 разів за годину), маса яких не перевищує 10 кг, піднімати і переміщувати вантажі постійно протягом робочої зміни – 7 кг. Сумарна вага вантажу, який переміщується протягом кожної години робочої зміни, не повинна перевищувати: з робочої поверхні – 350 кг, з підлоги – 175 кг. У вагу вантажу, що переміщується, включається вага тари і упаковки. При переміщенні вантажу на візках або у контейнерах докладене зусилля не повинно перевищувати 10 кг. Рівнем робочої поверхні вважається робочий рівень конвеєра, стола, верстата тощо (згідно з ГОСТ 12.2.032-78 та ГОСТ 12.2.033-78).

3.3.22. Граничні норми підіймання та переміщення вантажів підлітками під час короткочасної та тривалої роботи:

підліткам віком 14 років:

при короткочасній роботі: юнакам – 5 кг; дівчатам – 2,5 кг;

при тривалій роботі: юнакам – 0 кг; дівчатам – 0 кг;

підліткам віком 15 років:

при короткочасній роботі: юнакам – 12 кг; дівчатам – 6 кг;

при тривалій роботі: юнакам – 8,4 кг; дівчатам – 4,2 кг;

підліткам віком 16 років:

при короткочасній роботі: юнакам – 14 кг; дівчатам – 7 кг;

при тривалій роботі: юнакам – 11,2 кг; дівчатам – 5,6 кг;

підліткам віком 17 років:

при короткочасній роботі: юнакам – 16 кг; дівчатам – 8 кг;

при тривалій роботі: юнакам – 12,6 кг; дівчатам – 6,3 кг.


Примітки:

1) Короткочасна робота – це 1–2 підняття та переміщення вантажу; тривала – більше ніж 2 підняття та переміщення протягом 1 год. робочого часу, зазначеного у п. 5 цих норм.

2) Календарний вік визначається як число повних років, що відраховуються від дати народження.

3) Докладене м’язове зусилля при утриманні або переміщенні вантажу з використанням засобів малої механізації не повинно перевищувати граничної норми ваги вантажу, його тривалість – не більше 3 хв., подальший відпочинок – не менше 2 хв.

Граничні норми сумарної ваги вантажу для підлітків у розрахунку на 1 год. робочого часу:

– підліткам віком 14 років:

з рівня робочої поверхні: юнакам – 10 кг; дівчатам – 5 кг;

з підлоги: юнакам – 7 кг; дівчатам – 3,5 кг;

– підліткам віком 15 років:

з рівня робочої поверхні: юнакам – 48 кг; дівчатам – 12 кг;

з підлоги: юнакам – 24 кг; дівчатам – 6 кг;

підліткам віком 16 років:

з рівня робочої поверхні: юнакам – 160 кг; дівчатам – 40 кг;

з підлоги: юнакам – 80 кг; дівчатам – 20 кг;

підліткам віком 17 років:

з рівня робочої поверхні: юнакам – 272 кг; дівчатам – 72 кг;

з підлоги: юнакам – 130 кг; дівчатам – 32 кг.

Примітки:

1) Сумарна вага вантажу дорівнює добутку ваги вантажу на кількість його підйомів (переміщень).

2) Висота підіймання не повинна перевищувати 1 м.

3) Відстань переміщення вантажу вручну не повинна перевищувати 5 м.

3.3.23. Граничні норми підіймання та переміщення вантажів для вантажників (чоловіків):

– якщо вага вантажу (кожного місця окремо) перевищує 50 кг, то підіймання вантажу на спину вантажника і знімання вантажу зі спини вантажника повинні проводитись за допомогою інших вантажників;

– якщо вага вантажу перевищує 50 кг, то перенесення вантажу одним вантажником допускається на відстань не більше 60 м;

– при відстані, яка перевищує 60 м, повинні установлюватися зміни (виставки) або повинні надаватися пристрої для переміщення вантажу.

3.3.24. Скляну тару з агресивними рідинами переміщуйте в надійних корзинах з двома ручками, використовуючи при цьому засоби захисту (окуляри, рукавиці, фартух, чоботи, протигаз).

3.4. Роздача кормів стаціонарними кормороздавачами

3.4.1. Під час роботи стаціонарних кормороздавачів не допускайте їх перевантаження та попадання на них разом з кормом сторонніх предметів.

3.4.2. Під час роботи не відволікайтесь сторонніми розмовами.

3.4.3. Під час роботи кормороздавачів переходити через них можна за наявності містка з поручнями.

3.4.4. При забиванні кормороздавача кормами очищення його проводьте при вимкненому електродвигуні і вивішеному плакаті: “Не вмикати! Працюють люди”, з застосуванням чистика з ручкою довжиною не менше 1 м.

3.4.5. Не пускайте тварин в приміщення під час роботи кормороздавача.

3.4.6. Не допускайте сторонніх осіб в зону роботи кормороздавача.

3.4.7. В разі попадання в транспортер вил, лопат та інших предметів і заклинювання його терміново зупиніть транспортер за допомогою комутаційного апарата, приберіть сторонні предмети.

3.4.8. Під час роздавання сипучих кормів стежте за герметичністю обладнання та ефективністю вентиляції, своєчасно повідомляйте керівника робіт про несправність загальної вентиляції виробничого приміщення.

3.4.9. Пневматичні установки для роздавання рідкого корму експлуатуйте тільки за наявності і справності манометрів на продувальній ємності і ресивері.

3.4.10. Завантажувальний люк пневмоустановки відкривайте тільки після припинення подачі стиснутого повітря і зниження тиску до атмосферного.

3.4.11. Не допускайте роботи кормороздавачів із знятими або пошкодженими засобами захисту (кожухами, заземленням, блокуючими пристроями тощо).

3.5. Роздача кормів мобільними кормороздавачами

3.5.1. Перед початком руху з місця і включенням робочих органів кормороздавача подайте попереджувальний сигнал і впевніться у відсутності сторонніх осіб.

3.5.2. Перевірте роботу гальмової системи кормороздавача.

3.5.3. Під час навантаження кормороздавача дотримуйтесь таких вимог безпеки:

– виконуйте вказівки тракториста-машиніста, що виконує вантаження кормороздавача;

– не допускайте попадання сторонніх предметів в кузов кормороздавача;

– не навантажуйте кормороздавач кормами зверху норм вантажопідйомності, встановлених заводом-виготовлювачем.

3.5.4. Перед навантаженням перевірте кормороздавач, щоб в ньому випадково не опинилися сторонні предмети. Не допускайте навантажування кормороздавача неподрібненим або замерзлим кормом.

3.5.5. Під час в’їзду в тваринницьке приміщення і при виїзді з нього впевніться, що брама повністю відкрита і зафіксована, на шляху руху агрегату не знаходяться люди, тварини і сторонні предмети.

3.5.6. Перед роботою кормороздавача в тваринницькому приміщенні з молокопроводом уважно перевірте можливість проїзду агрегату без пошкодження молокопроводу.

3.5.7. Під час роботи з електрифікованими кормороздавачами:

– негайно зупиніть кормороздавач у разі виникнення вогню або диму в електродвигуні, проводах пускорегулювальної або захисної апаратури, при сильній вібрації, появі напруги на обладнанні. Відключіть привід кормороздавача від електричної мережі і повідомте про це керівника робіт;

– при припиненні подачі електроенергії відключіть кормороздавач від електричної мережі;

– не ремонтуйте самостійно електрообладнання і електропроводку. При виявленні несправностей виключіть кормороздавач з мережі і викличте електрика;

– для бункерних кормороздавачів огляд внутрішньої поверхні бункера і нагляд за змішуванням проводьте тільки з драбини.

3.6. Роздача кормів наземними та підвісними вагонетками

3.6.1. Не перевантажуйте вагонетки під час завантаження їх кормом.

3.6.2. Не стійте спереду і збоку під час руху вагонетки.

3.6.3. Не їздіть на вагонетці і не ставайте на неї під час її руху.

3.6.4. Під час гальмування вагонетки не підкладайте під її колеса палиці, каміння та інші предмети, користуйтесь тільки спеціальними гальмовими пристроями.

3.6.5. Не розганяйте вагонетку, особливо на поворотах; пересувайте спокійно, без поштовхів зі швидкістю не більше 6 км/год. Намагайтеся, щоб рух вагонетки був плавний.

3.6.6. Розміщуйте вантаж у вагонетці рівномірно, по всьому кузові.

3.6.7. Не розвантажуйте корм із вагонетки на рейкових коліях і між ними, не захаращуйте проходи і проїзди, розвантаження проводьте тільки на спеціально відведених місцях. Під час вивантаження вагонетки з перекидним кузовом стійте тільки з торця вагонетки.

3.6.8. Якщо навантажена вагонетка зійшла з колії, спочатку звільніть її кузов від корму, потім з допомогою працівників, що працюють поруч, поставте вагонетку на колію.

3.6.9. Якщо у вагонетці виникли несправності (деталей, пристроїв тощо), припиніть роботу, викличте слюсаря для проведення ремонту. Не ремонтуйте самі з метою запобігання нещасному випадку.

3.6.10. Не допускайте до роботи з використанням вагонеток сторонніх осіб.

3.6.11. Систематично слідкуйте за справністю підвісок і кріплення їх до балок, за кріпленням рейок до підвісок. При виявленні порушень, кріплень і розходжень рейок в місцях стикування роботу припиніть до повного усунення несправностей і повідомте про це керівника робіт.

3.6.12. Не ремонтуйте і не регулюйте вагонетки, завантажені кормом.

3.6.13. Не транспортуйте на вагонетках інші вантажі (гній, сміття, інші матеріали і відходи).

3.6.14. Навантажену підвісну вагонетку, яка зіскочила з рейок, не піднімайте самі, покличте на допомогу будь-кого.

3.6.15. Під час руху підвісної вагонетки не розганяйте її і не дозволяйте нікому стояти спереду вагонетки по ходу її руху.

3.6.16. Котіть вагонетку тільки від себе, плавно, без поштовхів.

3.6.17. Не торкайтесь відкритих струмоведучих частин, які знаходяться під напругою.

3.6.18. Не чіпляйтесь за підвісну вагонетку і не дозволяйте чіплятися іншим за неї під час руху.

3.6.19. Під час розвантаження підвісної вагонетки стійте тільки біля її торця.

3.6.20. Не працюйте на монорейковому роздавачі кормів за допомогою вагонетки в нічний час при недостатньому освітленні.

3.6.21. Не проводьте самостійно жодних робіт по ремонтуванню вагонеток і шляхів монорейки, а також всіх електроустановок і їх заземлюючих пристроїв. Для проведення цих робіт викличте слюсаря і електромонтера.

3.6.22. Систематично один раз на добу проводьте дезинфекцію кузова вагонеток 10%-ним розчином вапна.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи на кормоприготувальних ма­шинах відключіть електроживлення систем подавання продуктів, перекрийте парову магістраль, подачу пального, хімічного розчину. Обладнання, що працює під тиском, перевірте за показаннями приладів на наявність залишкового тиску і забезпечте зниження його до атмосферного відкриттям клапана.

4.2. Після закінчення роботи дробарки-подрібнювача стеблових кормів виробіть масу, що знаходиться в бункері, рукоятку гідродроселя переведіть в середнє положення і виключіть привід обертання бункера.

4.3. Після повного зупинення двигунів очистіть машини і робоче місце від залишку продукту, приміщення – від залишків кормів і пилу. Мокру або слизьку підлогу посипте піском, тирсою або іншими матеріалами, які потім приберіть.

4.4. Повідомте змінника про особливості або недоліки в роботі обладнання.

4.5. Інструмент і пристрої, інвентар (проштовхувачі, чистики тощо) приберіть в шафу, здайте на зберігання або зміннику.

4.6. Зніміть спецодяг і засоби індивідуального захисту, очистіть, здайте на обслуговування або на зберігання. Прийміть душ.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку аварійної ситуації (появі сторонніх шумів під час роботи обладнання, запаху горілого, диму, виявленні несправностей, іскрінні електрообладнання, появі електричної напруги на деталях, підвищеному нагріванні поверхні підшипників, редукторів, інших частин машин, порушенні цілісності захисних пристроїв, бункерів, ємностей, при забиванні вихідних отворів горловин тощо) зупиніть роботу машин і обладнання в порядку, передбаченому правилами їх експлуатації, в першу чергу, відключивши подачу електроенергії, пари, води, пального, хімічного розчину.

5.2. При наявності загрози здоров’ю і життю покиньте небезпечну зону, попередивши працівників, що знаходяться поблизу неї.

5.3. Не проводьте ремонт, не усувайте несправності в аварійній ситуації без зупинки машин і обладнання. Після аварійної зупинки і при повторному запуску машина повинна бути звільнена від продукту переробки.

5.4. При нещасних випадках в першу чергу усувається небезпечний фактор (перекрийте подачу пари, хімрозчину, відключіть електроенергію, зупиніть механізми, що рухаються, і т.п.), надайте потерпілому долікарську допомогу і від­правте його в медичний заклад. По можливості, зберігайте до розслідування на робочому місці обстановку і стан обладнання такими, якими вони були на момент випадку (якщо це не загрожує життю і здоров’ю оточуючих і не порушує безперервність технологічного процесу).

5.5. При виникненні пожежі чи загоранні необхідно терміново повідомити про це (по телефону, через посильного) керівника робіт, пожежно-сторожову охорону, пожежну частину, підняти тривогу звуковим сигналом (сирена, радіостанція, дзвінок), приступіть до гасіння пожежі наявними засобами (вогнегасник, пожежний кран, пісок тощо).

5.6. Під час гасіння пожежі ізолюйте горючу речовину від кисню, повітря, охолоджуючи до температури, що перешкоджає горінню, і при цьому слідкуйте за тим, щоб не з’явились інші небезпечні фактори (вибухи, обвали, замикання електропроводів тощо). Великі об’єми горючого матеріалу розтягуйте і гасіть кожну частину окремо.

5.7. Легкозаймисті рідини (пальне) гасять вогнегасником, направляючи струмінь під основу полум’я, або закидають горючу поверхню піском, землею чи накривають мокрим брезентом.

5.8. Вибухові речовини (кормовий і борошняний пил, вибухонебезпечна концентрація аміаку) рясно поливають розпиленим струменем води із гідранта.

5.9. Більшість твердих горючих речовин (сіно, солома тощо) гасять водою, накривають кошмою, закидають піском або землею.

5.10. При загоранні пересувної машини по можливості відбуксируйте її в безпечне для інших об’єктів місце, подайте сигнал пожежної тривоги і приступіть до гасіння.

5.11. При відключенні кормороздавального обладнання в аварійних ситуаціях дотримуйтесь застережних заходів для запобігання нещасним випадкам – не торкайтеся проводів, металевих частин технологічного обладнання при підозрі появи електричної напруги на ньому або пошкодженні проводів, не підходьте близько до небезпечних механізмів, технологічних матеріалів або інших предметів, застосовуйте засоби захисту (рукавиці, гумове взуття, вогнегасники тощо). Проводити ремонт і усувати несправності в аварійній ситуації без зупинки машин і обладнання не дозволяється.

5.12. При загорянні електропроводів слід негайно від’єднати лінію від струму, вимкнувши рубильник. Якщо це зробити неможливо, потрібно сокирою або лопатою з сухою дерев’яною ручкою перерубати проводи по одному попереду місця їх загоряння. При цьому необхідно стати на суху дерев’яну підставку або гумовий килимок і надіти гумові рукавиці чи ізолювати руки вовняною тканиною (шарфом, картузом тощо). Гасити проводи електрообладнання необхідно тільки сухим піском.

________________________  ________________  _________________

(посада керівника підрозділу    (особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

/організації/ - розробника

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)

служби охорони

праці підприємства                ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт                      ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Головний технолог                ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)