Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці для електромеханіка торгівельного та холодильного устаткування

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 14

ДЛЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА ТОРГІВЕЛЬНОГО ТА ХОЛОДИЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ

  1. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.    До роботи електромеханіком з торговельного та холодильного обладнання допускаються особи, що досягли 18-річного віку, пройшли:

- медичний огляд і не мають медичних протипоказань;

- вступний і первинний інструктаж з охорони праці, інструктаж з пожежної та електробезпеки;

- з групою електробезпеки не нижче 2 (другої);

- стажування і перевірку знань з питань охорони праці.

1.2.    Електромеханік торговельного та холодильного устаткування, далі «електромеханік» зобов'язаний:

- дотримуватись режиму праці і відпочинку, встановлений законодавством, правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, трудової дисципліни, виконувати вимоги охорони праці, правила особистої гігієни;

- дотримуватися вимог пожежної безпеки, знати порядок дій при пожежі, вміти застосовувати первинні засоби пожежогасіння. Палити дозволяється тільки в спеціально призначених для куріння місцях;

- інструмент, запасні частини зберігати в спеціально відведених для цього місцях і переносити їх у спеціальних ящиках з ручками (для працівників, зайнятих ремонтними роботами);

- працювати тільки на справному обладнанні;

- не допускати сторонніх осіб на своє робоче місце;

- утримувати робоче місце у чистоті, не захаращувати його;

- про несправності устаткування та інших зауваженнях, виявлені у процесі роботи, повідомляти безпосередньому керівнику.

1.3.    Працівник повинен бути забезпечений спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (далі - ЗІЗ). Електромеханіку повинні бути видані наступні ЗІЗ.

Калоші діелектричні

чергові

Рукавички діелектричні

чергові

Черевики шкіряні

12

Костюм х/б

12

Рукавиці комбіновані

чергові

При обслуговуванні холодильних камер додатково:

Куртка х/б на утеплювальній прокладці

чергові

1.4. Електромеханіку заборонено появу на робочому місці в стані алкогольного, наркотичного та токсичного сп'яніння, а також розпивання спиртних напоїв, вживання наркотичних, токсичних і психотропних речовин в робочий час і за місцем роботи.

1.5. Електромеханік повинен виконувати тільки ту роботу, яка передбачена його обов'язками або яку йому доручив його безпосередній керівник, не допускати сторонніх осіб на своє робоче місце.

1.6. В процесі роботи на електромеханіка можуть впливати наступні небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

- рухомі частини виробничого обладнання, рухомі машини і механізми;

- перевищення напруги в електричному ланцюзі, замикання якої може відбутися через тіло людини;

- підвищена напруженість електричного і магнітного полів;

- виникнення електричної дуги при перемиканнях в електроустановках або в аварійних ситуаціях;

- підвищена або знижена температура повітря робочої зони, а також поверхонь обладнання, матеріалів;

- виконання робіт на висоті;

- недостатня освітленість робочої зони;

- підвищена або знижена вологість повітря робочої зони;

- обмежені умови роботи при ремонті, регулюванню вузлів і систем;

- руйнування конструкцій та елементів обладнання в процесі виконання роботи;

- гострі кромки, задирки та шорсткість на поверхні заготовок, інструментів, обладнання;

- підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони.

1.7. У разі виявлення несправності обладнання, пристосувань, інструментів, порушень технологічного процесу, а також виявлення порушень норм і правил охорони праці, пожежі, аварії або травмування працівника, слід негайно припинити роботу і повідомити про це безпосереднього керівника.

1.8. Електромеханік повинен вміти надавати першу (долікарську) допомогу потерпілому при нещасному випадку; знати, де знаходиться аптечка, і при необхідності забезпечити супровід потерпілого в лікувальну установу.

1.9. Електромеханік зобов'язаний надавати сприяння і співпрацювати з роботодавцем у справі забезпечення здорових і безпечних умов праці, негайно сповіщати свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу наймача про несправності устаткування, інструмента, пристосувань, транспортних засобів, засобів захисту, про погіршення стану свого здоров'я.

1.10. За невиконання даної інструкції електромеханік несе відповідальність згідно з законодавством України.

2. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Оглянути і одягти спецодяг. Застебнути його на всі ґудзики, не допускаючи звисання кінців одягу. Заколювати одяг шпильками, голками, не тримати в кишенях одягу гострі, що б'ються предмети забороняється.

2.2. Електромеханік повинен перевірити перед початком роботи:

- достатність освітлення робочої зони;

- отримати завдання на виконання роботи від безпосереднього керівника;

- підготувати необхідні для роботи матеріали та інструмент;

- перевірити комплектність і справність використовуваного в роботі устаткування, електричних приладів, інструменту;

- перевірити своє робоче місце на відповідність вимогам безпеки.

2.3. Про виявлені при огляді порушення і недоліки доповісти безпосередньому керівнику і до їх усунення до роботи не приступати.

3. ВИМОГИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ ВИКОНАННІ РОБОТИ

3.1. При виконанні робіт електромеханік зобов'язаний:

- здійснити необхідні відключення і вжити заходів, що перешкоджають подачі напруги на місце роботи внаслідок помилкового чи самовільного включення комутаційної апаратури;

- вивісити попереджувальні та розпорядчі плакати, обгородити, за необхідності, робоче місце;

- на приводах ручного і на ключах дистанційного керування комутаційною апаратурою вивісити заборонні плакати «Не вмикати! Працюють люди»;

- тимчасові огородження завдати або зміцнити написи: «Стій! Напруга»;

- не прибирати попереджувальні та розпорядчі плакати і огородження, встановлені під час підготовки робочих місць до повного закінчення роботи.

3.2. При розбиранні та складанні вузлів в обладнанні, в яких є пружини, застосовувати пристосування, які виключають можливість раптової дії пружини, що може призвести до удару чи поранення.

3.3. Матеріал, інструмент, що використовується в роботі, не повинен розміщуватися в проходах до робочих місць.

3.4. Матеріал, інструмент, що використовується в роботі, повинні розміщуватися в зоні максимальної досяжності рук електромеханіка.

3.5. При зніманні або установці деталей і вузлів обладнання, користуватися інструментом, передбаченим для виконання даного виду робіт. Застосування випадкових предметів забороняється.

3.6. При виконанні роботи електромеханіку забороняється:

- застосовувати покажчик напруги без повторної перевірки, після його падіння;

- користуватися стаціонарними світильниками в якості ручних переносних ламп;

- користуватися контрольними лампами для визначення напруги в електромережі;

- застосовувати свердла з забитим зношеним хвостовиком;

- утримувати вироби під час обробки руками в рукавицях. Необхідно застосовувати лещата;

- видаляти стружку з просвердлюваного отвору у виробі при виконанні роботи на свердлильних верстатах руками;

- працювати на заточувальних верстатах, не мають подручників і захисних екранів, з пошкодженим наждаковим колом;

- торкатися до рухомих частин обладнання при їх роботі і автоматичної зупинки;

- застосовувати гайкові ключі великих розмірів, ніж це потрібно;

- виконувати роботу в одязі з короткими або засуканими рукавами.

3.6. При виробництві робіт на висоті, електромеханік повинен виконувати Правила охорони праці під час виконання роботі на висоті, затверджені в Міністерства юстиції України  від 04 червня 2007 року № 573/13840.

3.7. Застосовуваний у роботі слюсарний інструмент повинен бути міцно закріплений на дерев'яних чи пластмасових рукоятках.

3.8. При користуванні ручним електрифікованим інструментом забороняється:

- залишати без нагляду інструмент, приєднаний до мережі;

- передавати інструмент особам, які не мають права на користування ним;

- перевищувати гранично допустиму тривалість роботи, зазначену в технічному паспорті інструментів;

- зупиняти руками рухомі після відключення від електромережі частини інструменту;

- експлуатувати несправний інструмент;

- використовувати електроінструмент без захисних пристроїв, що були встановлені.

3.9. При роботі поблизу займистих матеріалів, вибухонебезпечних парів або пилу застосовувати тільки спеціальний електроінструмент.

3.10. При виникненні небезпеки травмування очей використовувати захисні окуляри.

3.11. При роботі з фреоном не допускається:

- використання балонів, що не відповідають вимогам експлуатаційних документів організації-виробника;

- падіння, удари і нагрівання балонів.

4. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. По закінченні роботи електромеханік повинен:

- привести в порядок місце провадження робіт; зібрати всі матеріали, інструмент, засоби захисту, оперативну документацію та інструкції в призначене для цього місце;

- зняти попереджувальні знаки, огородження (якщо роботи закінчені);

- зняти спецодяг і спецвзуття у спеціально відведеному місці;

- зробити запис у журналі про здачу зміни і стан обладнання, виявлені дефекти й несправності;

- доповісти про виконану роботу, режимі і терміни ремонтних робіт, недоліки, виявлених при роботах, керівнику робіт.

4.2. Вимити руки водою з миючим засобом, при можливості прийняти душ.

5. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. Електромеханік зобов'язаний припинити провадження робіт у наступних випадках:

- виникнення пожежі поблизу місця виробництва робіт;

- порушення робочого режиму, аварії;

- нещасного випадку.

5.2. При виникненні пожежі поблизу місця виробництва робіт електромеханік повинен:

- знеструмити електроустаткування;

- вжити заходів щодо оприлюднення та виведення людей з небезпечної зони;

- вжити заходів по ліквідації пожежі наявними засобами пожежогасіння (при необхідності викликати пожежну команду);

- повідомити про подію безпосередньому керівнику робіт або особі.

5.3. При нещасному випадку (ураженні електричним струмом, травмуванні, отруєнні, раптовому захворюванні) електромеханік зобов'язаний надати долікарську допомогу потерпілому відповідно до Інструкції по наданню першої допомоги потерпілому.

Розробив:

Старший технік з

ремонту та холодильного устаткування

Погодили:

Інженер з охорони праці

Начальник юридичного відділу