Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці при роботі з персональним комп'ютером

ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ №

ПРИ РОБОТІ З ПЕРСОНАЛЬНИМ КОМП’ЮТЕРОМ (ПК)

1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства  та встановлює загальні вимоги з охорони праці, яких необхідно дотримуватися при роботі з персональним комп’ютером (ПК).

1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", ДНАОП 0.00-4.12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони праці", ДНАОП 0.00-1.31-99 “Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальної техніки”.

1.3. Інструкція з охорони праці є обов’язковою для всіх працівників, які постійно виконують роботи або періодично використовують  персональний комп’ютер у своїй діяльності, далі- користувачі ПК.

1.4. За даною інструкцією користувач персонального комп’ютеру інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 6 місяців (повторний інструктаж).

Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці», в журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, та користувача.

1.5. За порушення вимог цієї інструкції користувач несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну і кримінальну відповідальність згідно нормативних актів, що діють на підприємстві та чинним законодавством.

1.6. До самостійної роботи на комп’ютерах допускаються особи, які:

- пройшли вступний інструктаж та інструктаж з питань охорони праці, пожежної безпеки при виконанні роботи на ПК з записом в журналах інструктажів;

- пройшли попередній та періодичний медичний огляди  та за станом здоров’я допущені до виконання робіт на ПК;

- знають правила надання першої допомоги потерпілим.

-  інструктаж і перевірку знань з електробезпеки.

1.7. Користувач повинен:

- виконувати правила внутрішнього трудового розпо­рядку.

- не допускати в робочу зону сторонніх осіб.

- не виконувати вказівок, які суперечать правилам охорони праці.

- пам'ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці та безпеку товаришів по роботі.

- вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим від нещасних випадків.

- вміти користуватись первинними засобами пожежегасіння.

- виконувати правила особистої гігієни.

1.8.Основним обладнанням робочого місця користувача ПК є: ВДТ, системний блок, клавіатура, друкуючий пристрій (принтер), зовнішні пристрої пам’яті, сканер, "миша", блок безперервного живлення, робочий стіл, стілець та інше; допоміжним – шафи, полиці, сейф та ін.

1.9. Основні шкідливі фактори, пов’язані з працею на ПК є:

-      напруга зорових органів і пов’язана з нею втома та побічні ефекти;

-      значне навантаження на пальці та кисті рук;

-      довге перебування в одному і тому самому положенні, що викликає застійні явища в організмі;

-      нервово-емоційне напруження при роботі на ПК;

-      випромінювання різного виду при використанні відео моніторів на електронно-променевих трубках;

-      механічні шуми, які виникають при роботі електромеханічного принтера та вентиляторів.

1.9. Необхідно виконувати роботу, доручену безпосереднім керівником, та проводити її з виконанням наведених вимог.

Загальні вимоги до обладнання робочого місця з ПК.

1. Робоче місце для працюючих з відео терміналами необхідно необхідно розташувати таким чином, щоб до поля зору працюючого не потрапляли вікна, освітлювальні прилади, поверхні які мають властивість віддзеркалювання. Поверхня робочого столу не повинна бути полірованою. Для попередження відблисків на екрані відео моніторів, особливо влітку та у сонячні дні, екран відео монітора слід розміщувати так, щоб світло від вікна падало збоку, бажано зліва.

2.Екран  відео монітору ПК повинен знаходитись від очей користувача (надалі оператора)

на відстані не менше 500 – 700 мм. Кут зору в межах 10-40 градусів. Найбільш раціональним є розташування екрану перпендикулярно до лінії зору оператора.

3. ПК повинен розташовуватися на відстані не ближче 1 метра від джерела тепла.

4. Клавіатура повинна розміщуватися на поверхні столу або спеціальній підставці на відстані 100-300 мм від краю, повернутого до користувача. Кут нахилу панелі клавіатури до горизонтальної поверхні повинен бути в межах від 5 до 15 градусів.

5. Висота робочої поверхні стола повинна бути в межах 680-800 мм.

6. Крісло повинно забезпечувати операторові зручні умови праці та фізіологічну раціональну робочу позу в процесі праці. Крісло повинно забезпечувати можливість регулювання висоти поверхні сидіння, кут нахилу спинки та висоту спинки.

7. Для захисту від прямих сонячних променів, які створюють відблиски на екрані відео монітора на вікнах повинні бути встановлені сонцезахисні пристрої. Екран відео монітора повинен розміщуватись так, щоб світло від вікна падало на робоче місце збоку, бажано зліва.

8. Як джерело штучного освітлення в приміщеннях, де встановлено ПК, бажано використовувати люмінесцентні лампи. Можливе застосування ламп розжарювання в світильниках місцевого освітлення. Освітленість робочого місця  у горизонтальній площині на висоті 0,8 м від рівня підлоги повинна бути не менш 400 лк. Вертикальна освітленість у площині екрану не більше 200 лк. Для зменшення напруженості зору необхідно забезпечити достатньо рівномірне розподілення яскравості робочої поверхні відео монітора та навколишнього простору.

9. У приміщеннях для роботи ПК необхідно проводити щоденне вологе прибирання та регулярне провітрювання протягом робочого дня. Видалення пилу з екрану необхідно проводити не рідше 1 разу на день.

10. Для захисту оператора від електромагнітних випромінювань і електростатичних полів, які створює відео монітор необхідно використовувати захисні екрани.

11. Згідно ГОСТ 12 1 005-85 “Воздух робочей зони. Общин санитарно-гигиенические требования”  температура навколишнього середовища повинна бути в межах 18-22 градусів С , відносна вологість повітря близько 55 % швидкість руху повітря – 0,1-0,2 м сек.

12. Користувачам ПК слід носити одежу з природніх матеріалів або комбінованих природних і штучних волокон.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1. Перед початком роботи працівник повинен зовнішнім оглядом перевірити цілісність корпусів системного блоку, відео монітора, принтера, клавіатури.

2.2. Перевірити цілісність кабелів живлення, місць їх підключення (розеток електромережі, продовжувачів електромережі, розгалужувальних коробок, штепсельних вилок).

2.3. Підготувати своє робоче місце, прибравши речі, які можуть заважати при виконанні роботи.

2.4. Ввімкнути живлення ПК.

2.5. У випадку, якщо після ввімкнення ПК не проходить загрузка або  комп’ютер не виходить на робочий режим, працівник повинен повідомити керівника чи спеціаліста відділу інформаційних технологій.

2.6. При виявленні ушкодження або яких-небудь інших недоліків повідомити безпосереднього керівника. Не приступати до роботи без його вказівки.

3. Вимоги безпеки під час роботи.

3.1. Необхідно стійко розташувати всі складові пристрої на столі, в тому числі і клавіатуру. Разом з тим повинна бути передбачена можливість переміщення клавіатури. ЇЇ розташування і кут нахилу повинні відповідати побажанням користувача ПК. Якщо в конструкції клавіатури не передбачений простір для опору долонь, то її слід розташовувати на відстані не менше 100 мм від краю столу в оптимальній зоні моніторного поля. При роботі на клавіатурі слід сидіти прямо, не напружуватись.

3.2. Для зменшення несприятливого впливу на  користувача пристроїв типу  "миша" (вимушена поза, необхідність постійного контролю за якістю дій) слід забезпечити вільною більшу площу поверхні столу для переміщення "миші" і зручного упору ліктьового суглоба.

3.3.Не припустимі сторонні розмови, роздратовуючи шуми тощо.

3.4.Періодично при вимкнутому ПК слід видаляти злегка зволоженою мильним розчином хлопко-паперовою салфеткою пил з поверхонь апаратури. Екран і захисний екран протирають ватою, зволоженою спиртом.

Не дозволяється використовувати рідинні або аерозольні засоби чистки поверхонь ПК.

3.5. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- самостійно ремонтувати апаратуру, в яких кінескоп та інші елементи можуть знаходитись під високою напругою (до 25 кВ0.)

- класти будь-які речі на апаратуру ПК, бутерброди та напої на клавіатуру або поруч з нею. Це може вивести її з ладу;

- затуляти вентиляційні отвори в апаратурі, це може призвести до її перегріву і виходу з ладу.

3.6. Для зменшення негативного впливу на стан здоров’я працівників різних факторів ризику, пов’язаних з роботою на ПК, передбачаються додаткові регламентовані перерви для відпочинку користувачів ПК:

-                 через кожний час безперервної роботи – 10 хвилин;

-                 через кожні 2 години – 15 хвилин.

При можливості слід чергувати зміну діяльності з іншою, не пов’язаною з роботою на ПК.

3.7. З метою зменшення негативного впливу монотонності доцільно застосовувати чергування операцій введення тексту і введення  даних (зміна змісту і темпу роботи ) і т.п.

3.8.При роботі на лазерних принтерах:

3.8.1.Розташовувати принтер необхідно поряд з системним блоком так, щоб з’єднувальні   шнури не були натягнуті. Забороняється ставити принтер на системний блок.

3.8.2.Перш,  ніж програмувати роботу принтера, впевніться, що він знаходиться в режимі зв’язку з системним блоком.

3.8.3.Для досягнення високоякісного, чистого, з високою роздільною здатністю зображення щоб не зіпсувати апарат, потрібно використовувати папір, марка якого вказана в інструкції до принтера (найчастіше папір вагою 60-135 г/кв.м., типу Canon або Xerox 4024).

Обрізання країв паперу повинно бути виконаним гострим лезом ножа, без заусенців – це зменшить вірогідність загинання паперу.

3.9. При виконанні роботи (більше 20 хвилин), коли втручання користувача в роботу програми не потрібне, бажано вимикати живлення відео монітора.

3.10. Для підтримки загального тонусу м’язів, профілактики кістково-м’язових порушень, зорового дискомфорту та інших несприятливих суб’єктивних почуттів під час регламентованих перерв необхідно виконувати комплекси рекомендованих вправ для очей, для хребта, для рук.

Кількість мікро пауз до 1-2 хвилин слід визначити індивідуально. Форма та зміст перерв можуть бути різними виконання допоміжних робіт, не пов’язаних з роботою ПК , приймання їжі, виконання рекомендованих вправ.

Виконання фізичних вправ протягом дня рекомендується індивідуально, залежно від почуття втоми. Гімнастика повинна біти на корекцію вимушеної пози покращення кровообігу, часткову компенсацію, дефіциту рухової активності.

3.11. Про виявлені несправності (іскріння, пробоїв, запаху гару, ознак горіння тощо) негайно припинити роботу, відключити все обладнання від електромережі і терміново повідомити безпосереднього керівника або спеціаліста по ремонту ПК.

4.Вимоги безпеки при закінчення роботи на ПК.

4.1. Закінчити і зберегти в пам’яті ПК файли, які  знаходились у роботі. Виконати всі дії для коректного завершення роботи в оперативній системі.

4.2.Вимкнути принтер та інші периферійні пристрої, вимкнути системний блок. При наявності пристрою безперебійного живлення (ПБЖ) вимкнути його живлення.

4.3.Вимкнути ПК кнопкою «POWER” (ПИТАНИЕ) та вийняти штепсельну вилку кабелю живлення з розетки

4.4.Накрити клавіатуру кришкою для попередження попадання в неї пилу.

4.5.Навести порядок на робочому місці.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Якщо після ввімкнення ПК відчувається запах горілого або при доторканні до металевих частин ПК відчувається дія електричного струму, потрібно негайно відключити ПК від електромережі та повідомити про це своєму керівникові.

5.2. У випадку виникнення пожежі негайно розпочати гасіння наявними засобами пожежогасіння і повідомити  за телефоном 101 (міська пожежна охорона) та начальнику ДПД підприємства. Пам`ятайте, що загашувати електроустановки слід вуглекислотними вогнегасниками, сухим піском, щоб уникнути ураження електричним струмом.

5.3. При отриманні травми  припинити роботу, надати першу медичну допомогу, викликати швидку медичну допомогу за телефоном 103,  при необхідності  доставити в лікарняний заклад.

5.4.Послідовність надання першої допомоги:

n усунути вплив на організм небезпечних та шкідливих чинників, які погрожують здоров»ю та життю постраждалого (звільнити від впливу електричного струму, винести із зараженої атмосфери, погасити одяг, що горить, тощо);

n визначити характер та тяжкість травми, найбільшу загрозу для життя постраждалого та заходів щодо його врятування;

n виконати необхідні заходи щодо врятування постраждалого за порядком терміновості (відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, іммобілізувати місце перелому, накласти пов»язку тощо);

n підтримувати основні життєві функції постраждалого до прибуття медичного працівника;

n викликати швидку медичну допомогу або лікаря, або прийняти заходи для транспортування постраждалого у найближий лікарський заклад.

Допомога постраждалому, яка надається не медичними працівниками, не повинна замінювати допомогу з боку медичного персоналу та повинна надаватися лише до прибуття лікаря.

5.5.Конкретні дії щодо надання першої допомоги постраждалому при різних ураженнях описані в інструкції № 03-ОП «Про надання першої ( долікарської) медичної допомоги при нещасних випадках», яка вивчається  робітниками підприємства при проходженні первинного та послідуючих інструктажів з питань охорони праці.

5.6. У разі виникнення інших аварійних ситуацій слід припинити роботу і повідомити про це керівника робіт.

РОЗРОБИВ:

Начальник відділу інформаційних технологій

УЗГОДЖЕНО:

Інженер з охорони праці

Начальник юрвідділу