Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки посадових інструкцій Посадова інструкція інструктора по лікувальній фізкультурі

Посадова інструкція інструктора по лікувальній фізкультурі

Посадова інструкція інструктора по лікувальній фізкультурі

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інструктора по лікувальній фізкультурі.

1.2  Інструктор по лікувальній фізкультурі відноситься до категорії фахівців.

1.3  Інструктор по лікувальній фізкультурі призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом керівника медичної установи.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

завідувачеві відділенням

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

‑‑‑

1.4.3

Віддає розпорядження

‑‑‑

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена у встановленому порядку

1.4.5

Працівник заміщає

‑‑‑

 1. Кваліфікаційні вимоги до інструктора по лікувальній фізкультурі:

2.1.

Освіта*

середня фізкультурна

2.2.

Досвід роботи

не менш 1 року

2.3.

Знання

Основи фізіології і патофізіології організму.

Методику проведення занять по лікувальній фізкультурі для хворих з різними захворюваннями.

Показання і протипоказання до проведення занять по лікувальній фізкультурі.

Основи проведення лікувального масажу.

Правила особистої гігієни, санітарно-гігієнічні норми при проведенні занять.

Законодавство про працю й охорону праці.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

спеціальна підготовка по ЛФК

 1. Документи, які регламентують діяльність інструктора по лікувальній фізкультурі

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут медичної установи, Накази і розпорядження керівника медичної установи (завідувача відділенням); Положення про відділення, Посадова інструкція інструктора по лікувальній фізкультурі, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки інструктора по лікувальній фізкультурі

Інструктор по лікувальній фізкультурі:

4.1. Здійснює контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, пропонованих до організації роботи залів для групових і індивідуальних занять лікувальною фізкультурою, кабінетів механотерапії, тренажерів, басейнів лікувального плавання, спортмайданчиків, маршрутів пішохідних прогулянок і інших спортивних споруджень (пристрій, розміри, освітлення. вентиляція приміщень, температура повітря, температура води в басейні й ін.).

4.2. Готує пацієнтів до занять лікувальною фізкультурою, здійснює контроль за станом пацієнтів під час проведення процедури.

4.3. Проводить індивідуальні і групові заняття лікувальною і гігієнічною гімнастикою.

4.4. Проводить функціональні проби з фізичним навантаженням.

4.5. Проводить оцінку фізичного розвитку, фізичної працездатності людини, функції зовнішнього подиху, серцево-судинної системи, нервово-м'язового апарата при заняттях лікувальною фізкультурою.

4.6. Використовує приватні методики лікувальної фізкультури при різних захворюваннях опорно-рухового апарата, нервової системи, внутрішніх органів, обміну речовин, при травмах, при вагітності, хворобах сечостатевої системи, лор-органів, при міопії у дітей, перед- і післяопераційний період восстановлюючого лікування в хірургії в їх сполученні з фізіотерапевтичними процедурами, витяжінням, мануальною терапією, програмами етапної фізичної реабілітації хворих.

4.7. Використовує методику лікувальної фізкультури для дітей і осіб в літньому віці.

4.8. Проводить демонстрацію фізичних вправ.

4.9. Дає рекомендації по проведенню фізичних вправ і плаванню в басейні, пішохідним прогулянкам, теренкуру, туризму, ходьбі на лижах, веслуванні, велосипеду, спортивним іграм, заняттям на тренажерах і механоапаратах, трудотерапії.

4.10. Дотримує вимоги охорони праці, техніки безпеки, гігієни праці, протипожежної безпеки при експлуатації приміщень, устаткування й оснащення, що використовується для занять лікувальною фізкультурою.

4.11. Забезпечує інфекційну безпеку пацієнтів і медичного персоналу, виконує вимоги інфекційного контролю у відділенні лікувальної фізкультури.

4.12. Вчасно і якісно веде медичну документацію; проводить реєстрацію пацієнтів і проведених досліджень.

4.13. Дотримується морально-правових норм професійного спілкування, виконує вимоги трудової дисципліни.

4.14. Проводить санітарно-просвітню роботу.

4.15. Надає долікарську допомогу при невідкладних станах.

 1. Права інструктора по лікувальній фізкультурі

Інструктор по лікувальній фізкультурі має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність інструктора по лікувальній фізкультурі

Інструктор по лікувальній фізкультурі несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи інструктора по лікувальній фізкультурі

Режим роботи інструктора по лікувальній фізкультурі визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці інструктора по лікувальній фізкультурі визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3  Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом керівника медичної установи.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00