Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інструктора по лікувальній фізкультурі

Посадова інструкція інструктора по лікувальній фізкультурі

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інструктора по лікувальній фізкультурі.

1.2  Інструктор по лікувальній фізкультурі відноситься до категорії фахівців.

1.3  Інструктор по лікувальній фізкультурі призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом керівника медичної установи.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

завідувачеві відділенням

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

‑‑‑

1.4.3

Віддає розпорядження

‑‑‑

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена у встановленому порядку

1.4.5

Працівник заміщає

‑‑‑

 1. Кваліфікаційні вимоги до інструктора по лікувальній фізкультурі:

2.1.

Освіта*

середня фізкультурна

2.2.

Досвід роботи

не менш 1 року

2.3.

Знання

Основи фізіології і патофізіології організму.

Методику проведення занять по лікувальній фізкультурі для хворих з різними захворюваннями.

Показання і протипоказання до проведення занять по лікувальній фізкультурі.

Основи проведення лікувального масажу.

Правила особистої гігієни, санітарно-гігієнічні норми при проведенні занять.

Законодавство про працю й охорону праці.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

спеціальна підготовка по ЛФК

 1. Документи, які регламентують діяльність інструктора по лікувальній фізкультурі

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут медичної установи, Накази і розпорядження керівника медичної установи (завідувача відділенням); Положення про відділення, Посадова інструкція інструктора по лікувальній фізкультурі, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки інструктора по лікувальній фізкультурі

Інструктор по лікувальній фізкультурі:

4.1. Здійснює контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, пропонованих до організації роботи залів для групових і індивідуальних занять лікувальною фізкультурою, кабінетів механотерапії, тренажерів, басейнів лікувального плавання, спортмайданчиків, маршрутів пішохідних прогулянок і інших спортивних споруджень (пристрій, розміри, освітлення. вентиляція приміщень, температура повітря, температура води в басейні й ін.).

4.2. Готує пацієнтів до занять лікувальною фізкультурою, здійснює контроль за станом пацієнтів під час проведення процедури.

4.3. Проводить індивідуальні і групові заняття лікувальною і гігієнічною гімнастикою.

4.4. Проводить функціональні проби з фізичним навантаженням.

4.5. Проводить оцінку фізичного розвитку, фізичної працездатності людини, функції зовнішнього подиху, серцево-судинної системи, нервово-м'язового апарата при заняттях лікувальною фізкультурою.

4.6. Використовує приватні методики лікувальної фізкультури при різних захворюваннях опорно-рухового апарата, нервової системи, внутрішніх органів, обміну речовин, при травмах, при вагітності, хворобах сечостатевої системи, лор-органів, при міопії у дітей, перед- і післяопераційний період восстановлюючого лікування в хірургії в їх сполученні з фізіотерапевтичними процедурами, витяжінням, мануальною терапією, програмами етапної фізичної реабілітації хворих.

4.7. Використовує методику лікувальної фізкультури для дітей і осіб в літньому віці.

4.8. Проводить демонстрацію фізичних вправ.

4.9. Дає рекомендації по проведенню фізичних вправ і плаванню в басейні, пішохідним прогулянкам, теренкуру, туризму, ходьбі на лижах, веслуванні, велосипеду, спортивним іграм, заняттям на тренажерах і механоапаратах, трудотерапії.

4.10. Дотримує вимоги охорони праці, техніки безпеки, гігієни праці, протипожежної безпеки при експлуатації приміщень, устаткування й оснащення, що використовується для занять лікувальною фізкультурою.

4.11. Забезпечує інфекційну безпеку пацієнтів і медичного персоналу, виконує вимоги інфекційного контролю у відділенні лікувальної фізкультури.

4.12. Вчасно і якісно веде медичну документацію; проводить реєстрацію пацієнтів і проведених досліджень.

4.13. Дотримується морально-правових норм професійного спілкування, виконує вимоги трудової дисципліни.

4.14. Проводить санітарно-просвітню роботу.

4.15. Надає долікарську допомогу при невідкладних станах.

 1. Права інструктора по лікувальній фізкультурі

Інструктор по лікувальній фізкультурі має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність інструктора по лікувальній фізкультурі

Інструктор по лікувальній фізкультурі несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи інструктора по лікувальній фізкультурі

Режим роботи інструктора по лікувальній фізкультурі визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці інструктора по лікувальній фізкультурі визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3  Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом керівника медичної установи.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


 

Помощь специалисту