Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція контролера у виробництві електроізоляційних матеріалів

Посадова інструкція контролера у виробництві електроізоляційних матеріалів

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність контролера у виробництві електроізоляційних матеріалів .

1.2  Контролер у виробництві електроізоляційних матеріалів  відноситься до категорії технічних виконавців.

1.3  Контролер у виробництві електроізоляційних матеріалів  призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства за поданням начальника відділу.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

---

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до контролера у виробництві електроізоляційних матеріалів :

2.1.

Освіта*

Повна або базова загальна середня освіта Професійно-технічна освіта.

2.2.

досвід роботи

Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.

2.3.

знання

методи контролю та випробування прийнятої продукції;

застосовуване для контролю та випробування  устаткування та установки, способи їх налагодження та регулювання;

технологічним процес виготовлення електроізоляційних матеріалів;

методику розрахунку усадки міканітів;

правила оформлення приймальних актів та складання актів.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

5- й розряд

*  - Для контролера у виробництві електроізоляційних матеріалів  3-го розряду  потрібна повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

- Для контролера у виробництві електроізоляційних матеріалів  4-го розряду  потрібна повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.

 1. Документи, які  регламентують діяльність контролера у виробництві електроізоляційних матеріалів

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника відділу);

Положення про відділ виробництва, Посадова інструкція контролера у виробництві електроізоляційних матеріалів , Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки контролера у виробництві електроізоляційних матеріалів

4.1.                       Приймає та контролює колекторні міканіти, фольговані матеріали та кістяки вводів з твердою ізоляцією.

4.2.                       Визначає приріст тангенсу кута діелектричних втрат у кістяках вводів високовольтними мостами та вібраційними гальванометрами.

4.3.                       Контролює геометричні параметри кістяків вводів складними контрольно-вимірювальними інструментами згідно з кресленням:.

4.4.                       Підготовляє взірці колекторних міканітів та сталевих прокладок до випробувань.

4.5.                       Випробовує колекторні міканіти на сумарну усадку на гідравлічних пресах.

4.6.                       Розраховує усадку міканітів у гарячому та холодному стані після дії тиску.

4.7.                       Приймає та контролює сировинні матеріали.

4.8.                       Виконує роботу з профілактики браку.

4.9.                       Складає паспорти на прийняту продукцію та оформляє приймальні акти.

 1. Права контролера у виробництві електроізоляційних матеріалів

Контролер у виробництві електроізоляційних матеріалів  має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність контролера у виробництві електроізоляційних матеріалів

Контролер у виробництві електроізоляційних матеріалів  відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи контролера у виробництві електроізоляційних матеріалів

Режим роботи контролера у виробництві електроізоляційних матеріалів  визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці контролера у виробництві електроізоляційних матеріалів  визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00