Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція агента по замовленням населення на перевезення

Посадова інструкція агента по замовленням населення на перевезення

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність агента по замовленням населення на перевезення.

1.2  Агент по замовленням населення на перевезення відноситься до категорії технічних виконавців.

1.3  Агент по замовленням населення на перевезення призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора агенства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

директору агентства

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

‑‑‑

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена у встановленому порядку

1.4.5

Працівник заміщає

‑‑‑

 1. Кваліфікаційні вимоги до агента по замовленням населення на перевезення:

2.1.

Освіта*

середня професійна

2.2.

Досвід роботи

не менш 3 місяців

2.3.

Знання

порядок прийому замовлень, тарифи на послуги агентства;

форми і правила оформлення документації по транспортно-експедиційному обслуговуванню населення;

схему відповідної транспортної мережі і маршрути транспорту; організацію вантажно-розвантажувальних робіт і перевезення вантажів (майна);

порядок складання звітності;

первинну облікову документацію;

положення про матеріальну відповідальність робітників та службовців;

правила внутрішнього трудового розпорядку;

основи наукової організації праці;

правила і норми охорони, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту;

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

спеціальна підготовка

 1. Документи, які регламентують діяльність агента по замовленням населення на перевезення

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут агентства, Накази і розпорядження директора агентства; Положення про транспортно-експедиційне агентство по обслуговуванню населення, Посадова інструкція агента по замовленням населення на перевезення, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки агента по замовленням населення на перевезення

Агент по замовленням населення на перевезення виконує наступні обов'язки:

4.1. Приймає замовлення від населення на експедирування (транспортування) вантажів чи майна в прямому і змішаному сполученні різними видами транспорту й інші послуги, що надаються транспортно-експедиційним агентством.

4.2. Оформляє провізні документи й організує розрахунки з замовниками по діючим тарифах.

4.3.  Передає прийняті замовлення по доставці на виконання в диспетчерську агентства.

4.4. У територіально відособлених приймальних пунктах організує роботу закріплених за ними вантажних автомобілів і вантажників по навантаженню і доставці придбаних товарів.

4.5. Забезпечує своєчасне і якісне виконання прийнятих замовлень на внутріміські і міжміські перевезення автотранспортом.

4.6.  Щодня складає звіти про роботу і використання бланків строгої звітності за зміну й у встановлений термін здає їх у бухгалтерію агентства.

4.7. Забезпечує схоронність бланків строгої звітності.

 1. Права агента по замовленнях населення на перевезення

Агент по замовленнях населення на перевезення має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність агента по замовленням населення на перевезення

Агент по замовленням населення на перевезення несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи агента по замовленням населення на перевезення

Режим роботи агента по замовленням населення на перевезення визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці агента по замовленням населення на перевезення визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора агентства

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


 

Помощь специалисту