Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці для агента торговельного

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ  №

ДЛЯ АГЕНТА ТОРГОВЕЛЬНОГО

1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи торговельного відділу підприємства.

1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці".

1.3. За даною інструкцією агент торговельний (далі агент) інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 6 місяців (повторний інструктаж) .

Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці», в журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, та агента.

1.4. За невиконання даної інструкції агент несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.5. До виконання робіт по професії агент допускаються особи, які пройшли медичний огляд, вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж на робочому місці.

1.6. Під час роботи агент проходить періодичний медичний огляд.

1.7. Агент повинен знати та виконувати:

-  правила внутрішнього трудового розпорядку;

-  тільки ту роботу, за якою він проінструктований, і яка доручена керівником;

- надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках.

1.8. Не виконувати вказівок і розпоряджень, які суперечать правилам охорони праці.

1.9. Пам`ятати про особисту відповідальність за виконанням правил охорони праці та безпеку товаришів по роботі.

1.9. Під час роботи на агента можуть впливати небезпечні і шкідливі виробничі чинники:

- фізичні перевантаження;

- в осінньо-зимовий період негативні погодні умови: дощ, сніг, хуртовина, понижена температура, посилений вітер та ін..;

- необхідно враховувати, що за мінусових температур погіршуються умови руху, управління автотранспортом.

1.10. Для забезпечення пожежної безпеки курити  дозволяється тільки у відведених для цього місцях.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. В установлений час прибути в офіс на місце відведене для зборів відділу.

2.2. Отримати від керівника завдання та інструктаж по безпечному виконанню робіт, розписатися в книзі нарядів.

2.3. При виявленні незрозумілих питань повідомити безпосереднього керівника. Не приступати до роботи без їх вирішення.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Переміщатися тільки по маршруту, прописаному керівником.

Знаходячись у торгівельній точці агент повинен:

3.2. Переміщення обладнання та тари з торгівельних точок не проводити самостійно.

3.3. При особистому перерахунку товарного запасу в торговельній точці (на складі, місці продажу) бути обережним та пам΄ятати:

- про гострі кромки, задирки, шорсткість інвентарю, тари, інших товарів;

- падіння товарів з висоти.

3.4. Для підіймання  на висоту  користуватися лише стандартними стрем’янками, драбинами і при участі представника торговельної точки. Використання нестандартних засобів підмощування забороняється.

3.5. У разі виникнення спірних питань з представником торгівельної точки або з іншими сторонніми особами вести себе коректно, не піддаючись на приведення до конфліктної ситуації. Негайно повідомити керівника по телефону.

3.6. Не слід здійснювати проїзд на автотранспорті з незнайомими людьми.

3.7. Припинити роботи у разі погіршення стану свого здоров΄я та негайно повідомити керівника.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. В установлений час прибути в офіс на місце відведене для зборів відділу.

4.2. Про всі виявлені недоліки в роботі повідомити  безпосереднього керівника  робіт чи іншу посадову особу.

4.3. Розписатися в книзі нарядів про вихід додому.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виникнення аварійних ситуацій, перешкоджаючих виконанню роботи, потрібно припинити роботу і повідомити про це керівника.

5.2. Якщо є потерпілі надати їм першу медичну допомогу; при необхідності викликати швидку медичну допомогу за тел.103.

5.3. Надати потерпілому першу медичну допомогу у послідовності:

- припинити дію на організм факторів, що спричинили нещасний випадок, які загрожують здоров'ю чи життю потерпілого (звільнити від дії електричного струму , винести з ураженої зони, загасити полум'я на одязі, що спалахнув) і оцінити його стан;

- визначити характер і важкість травми;

- вжити необхідних заходів щодо рятування потерпілого в порядку першочерговості (відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, накласти пов'язку, тощо);

- викликати швидку медичну допомогу чи лікаря;

- підтримувати основні життєві функції потерпілого до прибуття медичної допомоги.

5.4. Конкретні дії надання першої допомоги постраждалому при різних ураженнях описані в інструкції №03-ОП «Про надання першої ( долікарської) медичної допомоги при нещасних випадках», яка вивчається робітниками підприємства при проходженні первинного та послідуючих інструктажів з питань охорони праці.

5.5. У разі виникнення пожежі, викликати пожежну охорону за тел.101.

Розробив:

Заступник директора                                              ________________

УЗГОДЖЕНО:

Інженер з охорони праці                                         ______________

Начальник  юрвідділу