Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Положення про забійний цех

Положення про забійний цех

1. Загальні положення

1.1. Забійний цех – структурний підрозділ ТОВ ”_________________”, на який покладаються обов'язки забою і переробки худоби яка надходить на Підприємство.

1.2. Забійний цех взаємодіє з усіма службами та підрозділами Підприємства.

1.3. Забійний цех  створюється і ліквідується наказом директора Підприємства

2. Структура забійного цеху

2.1. Керівництво забійним цехом здійснює начальник забійного цеху, який безпосередньо підпорядкований заступнику директора, напряму начальнику виробництва та директору Підприємства.

2.2. Забійний цех поділяється за напрямами роботи на цеха:

2.2.1. Цех забою і обробки великої рогатої худоби та свиней;

2.2.2. Цех обробки і виготовлення натуральної кишкової оболонки;

2.2.3. Цех посолу, сортування та зберігання шкур;

2.2.4. Цех обробки шерстних і слизових субпродуктів;

2.2.5. Цех витопки жиру.

2.3. Роботою цехів керують бригадири цехів.

2.4. Цех забою і обробки великої рогатої худоби та свиней підпорядковується бригадиру цеху, безпосереднім начальником якого є начальник забійного цеху. Прямими начальниками – прямі та безпосередні начальники начальника забійного цеху згідно п.2.1.

2.4.1. До штату забійного цеху входять:

 • Бригадир заійного цеху, що підпорядковується безпосередньо начальнику забійного цеху та його прямим начальникам;
 • 17 забивачів худоби;
 • 2 прибиральниці виробничих приміщень;
 • 2 слюсара по обслуговуванню забійного цеху, які безпосередньо підпорядковані начальнику забійного цеху, напряму головному інженеру і директору підприємства.

2.5. Цех обробки і виготовлення натуральної кишкової оболонки підпорядковується бригадиру цеху, безпосереднім начальником якого є начальник забійного цеху. Прямими начальниками – прямі та безпосередні начальники начальника забійного цеху згідно п.2.1.

2.5.1. До штату входять:

 • 10 виготовлювачів натуральної натуральної кишкової оболонки.

2.6. Цех посолу, сортування та зберігання шкур підпорядковується бригадиру цеху, безпосереднім начальником якого є начальник забійного цеху. Прямими начальниками – прямі та безпосередні начальники начальника забійного цеху згідно п.2.1.

2.6.1. До штату входять:

 • 1 сортувальник шкур;
 • 3 робітника.

2.7. Цех обробки шерстних і слизових субпродуктів підпорядковується бригадиру цеху, безпосереднім начальником якого є начальник забійного цеху. Прямими начальниками – прямі та безпосередні начальники начальника забійного цеху згідно п.2.1.

2.7.1. До штату входять:

 • 7 робітників.

2.8. Цех витопки жиру підпорядковується бригадиру цеху, безпосереднім начальником якого є начальник забійного цеху. Прямими начальниками – прямі та безпосередні начальники начальника забійного цеху згідно п.2.1.

2.8.1. До штату входять:

 • 2 робітників.

3. Функції та обов'язки середнього та молодшого складу забійного цеху

3.1. Начальник забійного цеху в своїй роботі керується законодавством України та внутрішніми нормативними документами Підприємства і несе повну відповідальність за роботу цеха в цілому, в тому числі за експлуатацію та ремонт оброблювальних машин, за пожежну безпеку, безпеку праці працівників цехів та осіб задіяних на роботах, що діють на Підприємстві працівниками цехів.

3.2. Бригадир цеху в своїй роботі керується законодавством України та внутрішніми нормативними документами Підприємства і несе відповідальність за:

3.2.1. Експлуатацію оброблювальних машин;

3.2.2. Облік робочого часу своїх підлеглих та несе відповідальність за дотримання ними трудової та технологічної дисципліни;

3.2.3. Забезпечує належний порядок і пожежну безпеку у виробничих приміщеннях;

3.2.4. Проводить навчання та стажування робітників;

3.2.5. Несе відповідальність за безпеку праці працівників цеху;

3.2.6. Своєчасне обслуговування та ремонт оброблювальних машин;

3.2.7. Додержання технологічних вимог щодо якості продукції;

3.2.8. Підтримувати дбайливе ставлення до матеріальний цінностей, спостерігати за використанням енергетичних ресурсів (вода, пар, електроенергія).

4. Заключні положення

4.1. Внесення змін і доповнень у дане положення затверджується директором Підприємства

Начальник забійного цеху     _________________________


 

Помощь специалисту