Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Примеры документов обучения по охране труда и ПБ Програма проведення стажування на робочому місці для приймальника сортувальник живої птиці

Програма проведення стажування на робочому місці для приймальника сортувальник живої птиці

Програма проведення стажування на робочому місці для приймальника сортувальник живої птиці

Стажування проводиться під безпосереднім керівництвом досвідчених та кваліфікованих працівників і спеціалістів підприємства,що призначаються наказом по підприємству.

Працівник в процесі стажування повинен вивчити:

державні стандарти на живого птаха ;

вимоги до якості прийнятого птаха ;

порядок заповнення й оформлення документів;

правила й норми охорони роботи, виробничої санітарії й протипожежного захисту

Працівник в процесі стажування, під керівництвом кваліфікованого працівника освоює:

4.1       Приймає живого птаха й  на переробку за кількістю, масою, угодованістю із приймального відділення.

4.2       Не допускає травматичних ушкоджень птаха й кролів, прийом непросидженого птаха, а також із брудним і мокрим пером.

4.3       Сортує прийнятого птаха за віком, видами, однорідністю птаха за розмірами й щільністю пера для визначення відповідних технологічних режимів обробки птаха й роботи устаткування поточно-механизованих  ліній.

4.4       Забезпечує безперервну роботу конвеєрних ліній у цехи вибою й обробки птаха  в заданому ритмі.

4.5       Веде встановлений облік.

4.6       Дотримується правил і норм охорони роботи, виробничої санітарії й протипожежного захисту.

Крім цього програма стажування включає в себе ознайомлення працівника:

 • З робочим місцем.
 • Прилеглою до робочого місця територією.
 • Наявним обладнанням,пристроями ,інструментом ,що використовується в роботі.
 • Інструкціями з вимог безпеки заводів виготовачів обладнання на якомубуде працювати працівник.
 • Основними виробничими факторами,що виникають при цьому технологічному процесі.
 • Небезпечними зонами машин,механізмів на участку.
 • Інструкціями підприємства з охорони праці.
 • Інструкціями підприємства з пожежної безпеки.
 • Інструкціями підприємства з електробезпеки.
 • Наявними засобами індивідуального та колективного захисту.
 • Вимогами внутрішнього трудового розпорядку.
 • Місцем знаходження та наявними засобами пожежогасіння.
 • Місцем знаходження медичної аптечки.
 • Місцями аварійного вимкнення обладнання від електромережі.
 • Вимогами безпеки при роботі з вантажо-розвантажувальними засобами.

Працівник при стажуванні також повинен :

 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи підготовки робочого місця до роботи.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи в процесі виконання робіт.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи після закінчення основної роботи.
 • Вивчити та засвоїти безпечні прийоми та методи своїх дій при винекненні пожежі та аварійних ситуацій.
 • Вивчити за засвоїти безпечні методи та прийоми звільнення потерпілого від дії електроструму та надання першої медичної допомоги .
 • Вивчити будову та засвоїти принципи роботи первинних засобів пожежогасіння та навчитись користуватись ними.
 • Практично засвоїти безпечні прийоми та методи праці без порушень вимог охорони праці.
 • Крім того програма стажування включає в себе вивчення працівником,що проходить стажування по цій профессії