Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Примеры документов обучения по охране труда и ПБ Програма проведення стажування на робочому місці для столяра

Програма проведення стажування на робочому місці для столяра

Програма проведення стажування на робочому місці для столяра

Стажування проводиться під безпосереднім керівництвом досвідчених та кваліфікованих працівників і спеціалістів підприємства,що призначаються наказом по підприємству.

Працівник в процесі стажування повинен вивчити:

- типи і конструкції виготовлених столярних виробів;

- правила читання креслень;

- основні механічні та фізико-механічні властивості деревини і її пороки;

- правила заточення і налагодження столярного інструмента;

- пристрій механічних вайм і вайм з обігрівом ТВЧ;

- вимоги, пропоновані до якості виробів і матеріалів;

- технічні умови на обробку деталей;

- прийоми роботи при струганні, зачищенні деталей і намазуванні клеєм;

- види, властивості клею і способи його готування;

- види столярних з'єднань;

- складальні і лицювальні роботи;

- вимоги, пропоновані до якості роботи;

- вимоги до використання засобів захисту;

Працівник в процесі стажування, під керівництвом кваліфікованого працівника освоює:

—  виконує весь комплекс робіт з виготовлення столярної конструкції по кресленням і ескізам;

—  здійснює стругання, зачищення і шліфування заготівель виробів;

—  виконує усі види робіт на основних деревообробних верстатах;

—  підготовляє і встановлює на клеї і шурупах деталі до необроблених вузлів і виробів;

—  зачищає патьоки клею з деталей з масиву;

—  підготовляє поверхні деталей різних виробів до облицювання;

—  робить наклейку на вироби оббивних матеріалів;

—  зачищає і шліфує облицьовані деталі і вузли;

—  здійснює припасування і кріплення на клеї і шурупах деталей до вузлів і виробів в обробленому виді;

—  установлює кріпильну фурнітуру у вузлах і деталях;

—  робить ремонт деталей і вузлів чи поверхонь виробів, ремонт і реставрацію зібраних виробів;

—  виконує родинні по змісту обов'язки;

—  виконує чищення деревообробних верстатів;

—  здійснює прибирання робочого місця;

—  забирає відходи у встановлене місце;

—  здає робоче місце.

Крім цього програма стажування включає в себе ознайомлення працівника:

 • З робочим місцем.
 • Прилеглою до робочого місця територією.
 • Наявним обладнанням,пристроями ,інструментом ,що використовується в роботі.
 • Інструкціями з вимог безпеки заводів виготовачів обладнання на якому буде працювати працівник.
 • Основними виробничими факторами,що виникають при цьому технологічному процесі.
 • Небезпечними зонами машин,механізмів на участку.
 • Інструкціями підприємства з охорони праці.
 • Інструкціями підприємства з пожежної бехпеки.
 • Інструкціями підприємства з електробезпеки.
 • Наявними засобами індивідуального та колективного захисту.
 • Вимогами внутрішнього трудового розпорядку.
 • Місцем знаходження та наявними засобами пожежогасіння.
 • Місцем знаходження медичної аптечки.
 • Місцями аварійного вимкнення обладнання від електромережі.
 • Вимогами безпеки при роботі з вантажо-розвантажувальними засобами.

Працівник при стажуванні також повинен :

 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи підготовки робочого місця до роботи.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи в процесі виконання робіт.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи після закінчення основної роботи.
 • Вивчити та засвоїти безпечні прийоми та методи своїх дій при винекненні пожежі та аварійних ситуацій.
 • Вивчити за засвоїти безпечні методи та прийоми звільнення потерпілого від дії електроструму та надання першої медичної

допомоги .

 • Вивчити будову та засвоїти принципи роботи первинних засобів пожежогасіння та навчитись користуватись ними.
 • Практично засвоїти безпечні прийоми та методи праці без порушень вимог охорони праці.

Крім того програма стажування включає в себе вивчення працівником,що проходить стажування по цій профессії


 

Помощь специалисту