Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Програма проведення стажування на робочому місці для машиніста бульдозера

Програма проведення стажування на робочому місці для машиніста бульдозера

Стажування проводиться під безпосереднім керівництвом досвідчених та кваліфікованих працівників і спеціалістів підприємства,що призначаються наказом по підприємству.

Працівник в процесі стажування повинен вивчити:

1. Будову, принцип роботи, технічні характеристики, монтаж і демонтаж бульдозера та навісного устаткування до нього.

2. Причини виникнення, способи виявлення та усунення несправностей.

3. Правила розробляння та переміщання ґрунтів різних категорій на різній глибині, у різних умовах, у тому числі в складних обмежених умовах виробництва.

4. Правила шарового відсипання насипів та розробляння виїмок, відсипання насипів і планування площ, у тому числі на схилах, за визначеними профілями та відмітками згідно з робочими кресленнями та позначками майстра.

5. Режими змащування.

6. Норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії.

7. Слюсарну та електротехнічну справу.

Працівник в процесі стажування, під керівництвом кваліфікованого працівника освоює:

1. Керує бульдозером з тяговим зусиллям до 3 т потужністю до 43 кВт з одним видом робочого устаткування під час розробляння, переміщення чи планування ґрунтів при улаштуванні котлованів під будівлі та споруди, виїмок і насипів, резервів, кавальєрів і банкетів у ході будівництва та ремонту автомобільних і залізничних доріг, зрошувальних і судноплавних каналів, гребель, захисних земляних дамб, траншей для підземних комунікацій, опор ліній електропередач і контактної мережі, водовідвідних кюветів, нагірних і забанкетних канав та інших аналогічних за складністю виконання споруд; проходки гірничих виробок підземним способом тощо.

2. Виконує зачищання, планування ґрунтів під час підготовчих та опоряджувальних робіт у ході будівництва об'єктів різного призначення, озеленення території, транспортування ґрунтів автомобільними самоскидами, землевозними візками, скреперами, гідромеханізованим способом шляхом намивання.

3. Застосовує змінне робоче устаткування: робочі органи, розширювачі, козирки, відтулки, зуби, стабілізуючі пристрої різання ґрунтів тощо.

4. Виконує щозмінне технічне обслуговування бульдозера, бере участь у його плановому запобіжному ремонті.

5. Виконує відповідні підготовчі та завершальні роботи на початку і в кінці робочого дня (зміни).

6. Раціонально і ефективно організовує працю на робочому місці.

7. Додержує норм технологічного процесу.

8. Виконує технічне обслуговування та ремонт засобів виробництва.

9. Застосовує способи і прийоми попередження відмов технологічних систем і виникнення браку.

10. Використовує в разі необхідності засоби попередження і усунення природних та непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

Крім цього програма стажування включає в себе ознайомлення працівника:

 • З робочим місцем.
 • Прилеглою до робочого місця територією.
 • Наявним обладнанням,пристроями ,інструментом ,що використовується в роботі.
 • Інструкціями з вимог безпеки заводів виготовачів обладнання на якому буде працювати працівник.
 • Основними виробничими факторами,що виникають при цьому технологічному процесі.
 • Небезпечними зонами машин,механізмів на участку.
 • Інструкціями підприємства з охорони праці.
 • Інструкціями підприємства з пожежної бехпеки.
 • Інструкціями підприємства з електробезпеки.
 • Наявними засобами індивідуального та колективного захисту.
 • Вимогами внутрішнього трудового розпорядку.
 • Місцем знаходження та наявними засобами пожежогасіння.
 • Місцем знаходження медичної аптечки.
 • Місцями аварійного вимкнення обладнання від електромережі.
 • Вимогами безпеки при поботі з вантажо-розвантажувальними засобами.

Працівник при стажуванні також повинен :

 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи підготовки робочого місця до роботи.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи в процесі виконання робіт.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи після закінчення основної роботи.
 • Вивчити та засвоїти безпечні прийоми та методи своїх дій при винекненні пожежі та аварійних ситуацій.
 • Вивчити за засвоїти безпечні методи та прийоми звільнення потерпілого від дії електроструму та надання першої медичної

допомоги .

 • Вивчити будову та засвоїти принципи роботи первинних засобів пожежогасіння та навчитись користуватись ними.
 • Практично засвоїти безпечні прийоми та методи праці без порушень вимог охорони праці.

Крім того програма стажування включає в себе вивчення працівником,що проходить стажування по цій профессії


{module 43}
  {module 28}