Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Примеры документов обучения по охране труда и ПБ Програма проведення стажування на робочому місці для машиніста бульдозера

Програма проведення стажування на робочому місці для машиніста бульдозера

Програма проведення стажування на робочому місці для машиніста бульдозера

Стажування проводиться під безпосереднім керівництвом досвідчених та кваліфікованих працівників і спеціалістів підприємства,що призначаються наказом по підприємству.

Працівник в процесі стажування повинен вивчити:

1. Будову, принцип роботи, технічні характеристики, монтаж і демонтаж бульдозера та навісного устаткування до нього.

2. Причини виникнення, способи виявлення та усунення несправностей.

3. Правила розробляння та переміщання ґрунтів різних категорій на різній глибині, у різних умовах, у тому числі в складних обмежених умовах виробництва.

4. Правила шарового відсипання насипів та розробляння виїмок, відсипання насипів і планування площ, у тому числі на схилах, за визначеними профілями та відмітками згідно з робочими кресленнями та позначками майстра.

5. Режими змащування.

6. Норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії.

7. Слюсарну та електротехнічну справу.

Працівник в процесі стажування, під керівництвом кваліфікованого працівника освоює:

1. Керує бульдозером з тяговим зусиллям до 3 т потужністю до 43 кВт з одним видом робочого устаткування під час розробляння, переміщення чи планування ґрунтів при улаштуванні котлованів під будівлі та споруди, виїмок і насипів, резервів, кавальєрів і банкетів у ході будівництва та ремонту автомобільних і залізничних доріг, зрошувальних і судноплавних каналів, гребель, захисних земляних дамб, траншей для підземних комунікацій, опор ліній електропередач і контактної мережі, водовідвідних кюветів, нагірних і забанкетних канав та інших аналогічних за складністю виконання споруд; проходки гірничих виробок підземним способом тощо.

2. Виконує зачищання, планування ґрунтів під час підготовчих та опоряджувальних робіт у ході будівництва об'єктів різного призначення, озеленення території, транспортування ґрунтів автомобільними самоскидами, землевозними візками, скреперами, гідромеханізованим способом шляхом намивання.

3. Застосовує змінне робоче устаткування: робочі органи, розширювачі, козирки, відтулки, зуби, стабілізуючі пристрої різання ґрунтів тощо.

4. Виконує щозмінне технічне обслуговування бульдозера, бере участь у його плановому запобіжному ремонті.

5. Виконує відповідні підготовчі та завершальні роботи на початку і в кінці робочого дня (зміни).

6. Раціонально і ефективно організовує працю на робочому місці.

7. Додержує норм технологічного процесу.

8. Виконує технічне обслуговування та ремонт засобів виробництва.

9. Застосовує способи і прийоми попередження відмов технологічних систем і виникнення браку.

10. Використовує в разі необхідності засоби попередження і усунення природних та непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

Крім цього програма стажування включає в себе ознайомлення працівника:

 • З робочим місцем.
 • Прилеглою до робочого місця територією.
 • Наявним обладнанням,пристроями ,інструментом ,що використовується в роботі.
 • Інструкціями з вимог безпеки заводів виготовачів обладнання на якому буде працювати працівник.
 • Основними виробничими факторами,що виникають при цьому технологічному процесі.
 • Небезпечними зонами машин,механізмів на участку.
 • Інструкціями підприємства з охорони праці.
 • Інструкціями підприємства з пожежної бехпеки.
 • Інструкціями підприємства з електробезпеки.
 • Наявними засобами індивідуального та колективного захисту.
 • Вимогами внутрішнього трудового розпорядку.
 • Місцем знаходження та наявними засобами пожежогасіння.
 • Місцем знаходження медичної аптечки.
 • Місцями аварійного вимкнення обладнання від електромережі.
 • Вимогами безпеки при поботі з вантажо-розвантажувальними засобами.

Працівник при стажуванні також повинен :

 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи підготовки робочого місця до роботи.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи в процесі виконання робіт.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи після закінчення основної роботи.
 • Вивчити та засвоїти безпечні прийоми та методи своїх дій при винекненні пожежі та аварійних ситуацій.
 • Вивчити за засвоїти безпечні методи та прийоми звільнення потерпілого від дії електроструму та надання першої медичної

допомоги .

 • Вивчити будову та засвоїти принципи роботи первинних засобів пожежогасіння та навчитись користуватись ними.
 • Практично засвоїти безпечні прийоми та методи праці без порушень вимог охорони праці.

Крім того програма стажування включає в себе вивчення працівником,що проходить стажування по цій профессії