Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці при сушіння насіння зернових, бобових, овочевих, баштанних та інших культур

Інструкція з охорони праці при сушіння насіння зернових, бобових, овочевих, баштанних та інших культур

 

1. Загальні вимоги

1.1. До роботи по обслуговуванню сушарок для сушіння насіння сільськогосподарських культур допускаються особи, які досягли 18 років, пройшли спеціальне навчання, перевірку знань і навичок безпечного виконання робіт при обслуговуванні сушильних апаратів згідно “Правилам технічної експлуатації електроустановок споживачів”, а також пройшли медичний огляд та інструктаж вступний та на робочому місці з охорони праці. Дозвіл на самостійне виконання робіт (після перевірки знань і навичок) дає керівник робіт.

1.2. Виконуйте тільки ту роботу, яка доручена керівником робіт, не допускайте на робоче місце сторонніх осіб і не передоручайте свою роботу іншим особам.

1.3. Виконуйте правила внутрішнього розпорядку господарства.

1.4. Не дозволяється працювати несправним інструментом, використовувати пожежний інвентар не за призначенням.

1.5. Палити дозволяється тільки в спеціально відведених для цього місцях, які повинні мати напис “Місце для паління”.

2. Небезпечні і шкідливі фактори та заходи по їх упередженню

Небезпеки та шкідливості

Запобіжні заходи

перед початком роботи

під час роботи

1.

Травмування рухомими органами сушарки

Перевірте наявність і надійність захисних огороджень рухомих частин сушарки, приводів, місць набігання ланцюгів на зірочки транспортерів, муфт зчеплення, відкритих кінців всмоктувальних патрубків вентиляторів.

Під час роботи сушарки не виконуйте технічний догляд, не усувайте несправності, не знімайте захисні огородження. Всмоктувальні патрубки вентиляторів повинні бути обладнані запобіжними сітками з вічками розміром не більше як 25х25 мм

2.

Ураження електрострумом

Огляньте струмоведучий кабель до сушарки. Він повинен бути захищений від механічних пошкоджень. Огляньте заземлення. Впевніться, що заземлюючі провідники не обірвані і забезпечено надійний контакт їх з корпусом сушарки. Перевірте правильність підключення всіх електродвигунів.

Обслуговування пульта управління, електроустановок і електричних мереж, а також усунення всіх видів пошкоджень електроприладів проводиться тільки електромонтерами. Регулярно перевіряйте захисне заземлення і показники напруги. Технічне обслуговування і ремонт проводьте при вимкненому рубильнику і вивішеній табличці “Не вмикати: працюють люди”. Щоб запобігти коротким замиканням електродвигунів, на них встановлюють автоматичні вимикачі або запобіжники.

3.

Травмування при усуненні несправностей та очистці робочих органів

Перевірте наявність та справність спеціальних пристосувань: гачків, скребків, дерев’яних лопат

Усунення несправностей, очищення, регулювання і мащення рухомих частин обладнання виконуйте тільки при повній зупинці сушарки. Технічне обслуговування всередині сушарки проводьте при повністю закритих заслінках для подавання і випускання насіння. на пускових пристроях електродвигунів і випускних пристроях сушарок зніміть напругу і вивісьте табличку: “Не відкривати: працюють люди”, “Не вмикати: в сушарці працюють люди”. Догляд за верхньою головкою норії проводьте з площадки, огородженої перилами висотою не менше як 1,2 м. Перед очищенням норії від насіння, вимкніть привід, відкрийте люк в нижній головці і спеціальними скребками (а не руками) вигребіть насіння.

4.

Отруєння топковим газом (чадним газом)

Перевірте герметичність повітропроводу, стан топки, міцність цегельної кладки, ліквідуйте тріщини, нещільності, щоб не дати можливості проникнути топковим газам у виробничі приміщення.

Технічне обслуговування та учення тріщин і нещільностей виконуйте тільки при повній зупинці сушарки і охолодженні нагрітих її частин до 450С.

5.

Опіки

Огляньте систему подачі палива до форсунки. Впевніться, що паливопроводи з’єднані герметично. Огляньте топку, на ній не повинно бути сторонніх предметів. Впевніться, що теплоізоляція справна, всередині немає патьоків палива, оглядові отвори оснащені самозакриваючими кришками. Огляньте контрольно-вимірювальні прилади, всі механізми транспортерів, калорифери і включайте їх в дію лише при умові повної справності. Перевірте наявність первинних засобів пожежегасіння, спеціальних гачків для відкривання оглядових отворів.

Перед подачею палива до форсунки треба провентилювати топку, включивши вентилятор сушильного барабана. Якщо полум’я потухло в топці або зірвався факел топки, то треба перекрити подачу палива, ліквідувати несправність і після продування топки протягом 10-15 хвилин знову повторити розпал. Постійно підтримуйте заданий технологічний режим роботи сушильної камери, слідкуйте за температурою теплоносія і насіння шляхом відбору проб через кожні 2 год. Уважно спостерігайте за роботою вивантажувального пристрою, щоб не допустити його зупинки. Не допускайте подавання в сушарку зерна, засміченого соломою. Слідкуйте, щоб контрольно-вимірювальна апаратура освітлювалася і була зручною для спостереження, гарячі повітропроводи були ретельно ізольовані або добре відгороджені запобіжними екранами і сітками. Ретельно і своєчасно змащуйте їх підшипники, ролики, запобігаючи їх перегріванню та іскрінню. При обслуговуванні топки роботу виконуйте в захисних окулярах і рукавицях. Не заливайте водою вогонь в топці. При відкриванні оглядових отворів, знаходьтеся від них з боку на відстані витягнутої руки. Відкривання оглядових отворів здійснюйте спеціальними гачками. Очищайте обладнання, робочі місця від пилу, зернових відходів 2 рази в зміну.

 

3. Дії в аварійних ситуаціях

3.1. У випадку загорання зерна (насіння0 в першу чергу виключіть всі вентилятори і топку. Закрийте всі заслінки в припливних і витяжних повітропроводах. Виявивши осередок загорання. Ліквідуйте його із сушарки через люки завантажувальних і вивантажувальних камер.

3.2. При появі напруги на корпусі сушарки вимкніть загальний рубильник.

3.3. У випадку виникнення пожежі прийміть заходи до її ліквідації, при необхідності викличте пожежну команду та повідомте керівника робіт.

3.4. При травмуванні надайте самодопомогу або взаємодопомогу, повідомте керівника робіт, при необхідності організуйте доставку потерпілого в медпункт.


4. Вимоги безпеки по закінченні роботи

4.1. Зупиніть сушарку (відключіть двигуни, вентилятори, топку. Вимкніть струмоведучий кабель).

4.2. Приведіть в порядок робоче місце (очистіть від пилу, зернових відходів, обладнання. Площадки, приміщення). сміття винесіть в спеціально відведене місце.

4.3. Передайте зміннику обладнання, вказуючи на можливі несправності в їх роботи.

4.4. Зніміть спецодяг, очистіть від пилу та бруду, здайте на зберігання.

4.5. Помийте руки, при можливості прийміть душ.

5.Відповідальність за порушення вимог інструкції

Особи, винні за порушення вимог даної інструкції, несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

 

Розробив:

Погодив:


 

Помощь специалисту