Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з вимог безпеки під час роботи на силосозбиральних, кукурудзозбиральних, бурякозбиральних, картоплезбиральних та зернових комбайнах

Інструкція з вимог безпеки під час роботи на силосозбиральних, кукурудзозбиральних, бурякозбиральних, картоплезбиральних та зернових комбайнах

1.Загальні вимоги

1.1  До роботи на комбайнах допускаються лише спеціально підготовлені особи не молодші 18 років, які пройшли інструктаж з вимог безпеки, оволоділи безпечними прийомами роботи і мають посвідчення тракториста-машиніста з талонами попередження і відповідними кате­горіями:

С—має право працювати на зерно — і кукурудзозбиральних машинах;

Д — самохідні кормозбиральні машини;

Е — самохідні машини для збирання картоплі, буряків.

1.2. Комбайнер, помічник    комбайнера    повинні    бути    забезпечені спецодягом: костюмом з пилонепроникної тканини або комбінезоном, комбінованими рукавицями, захисними окулярами.

1.3. Не дозволяється передавати управління комбайном стороннім осо­бам, встановлювати на комбайн додаткові сидіння.

1.4. Не допускається пускати в хід несправний комбайн. До початку роботи всі комбайни перевірити на відповідність вимогам безпеки, їх технічний стан повинен відповідати вимогам інструкції № 29.

1.5.  Комбайнера треба забезпечити повним комплектом справного інструменту, який повинен зберігатися в спеціальному ящику. Запасні сегменти ножів повинні бути зв'язані і зберігатися окремо.

1.6. Для відпочинку необхідно відвести місця за межами поля. Не дозво­ляється відпочивати на ділянках, де працюють комбайни, в копицях, на валках, під комбайнами.

1.7. Агрегат з причіпними машинами має бути обладнаний двосторон­ньою діючою сигналізацією.

1.8. Не можна дозволяти стороннім особам перебувати на машинах як під час роботи, так і при переїздах.

1.9. Не допускається керування комбайнами, тракторами після вжи­вання алкогольних напоїв.

1.10. У випадках недомагання необхідно припинити роботу, попередити посадову особу, звернутися у лікарню.

1.11. На кожному комбайні має бути невеличка аптечка. Працівники повинні бути навчені прийомам надання долікарської допомоги.

1.12. Зернові комбайни обладнуються засобами пожежегасіння: двома вогнегасниками, двома штиковими лопатами, мітлами, гумови­ми хлопавками для збивання полум'я, рядном розміром 2x3 та ємкістю з водою.

двома вогнегасниками, двома штиковими лопатами, мітлами, гумови­ми хлопавками для збивання полум'я, рядном розміром 2x3 та ємкістю з водою.

1.13.  Під час грози роботу комбайна зупиняють, після дощу переїжджають через канави, рухаються вздовж схилів, на поворотах тільки на першій передачі.

1.14. До початку збирання зернових поле повинно бути підготовлено згідно Інструкції № 32. Прокоси, обкоси необхідно робити в денний час.

2. Заходи безпеки до початку робіт

2.1 Одягти комбінезон, волосся прибрати під головний убір. Не дозво­ляється переодягатися біля обертаючих деталей механізмів.

2.2. Перевірити загальний стан комбайна, звернувши увагу на наявність огороджень, захисних кожухів, які передбачені заводом-виготовачем. При їх відсутності комбайн вважається несправним і працювати на ньому не дозволяється.

2.3.  Перевірити технічний стан органів управління, сигналізації, освітлення, які забезпечують безпеку експлуатації комбайнів "Херсонець-200", РКС-6, гичкозбиральної машини БМ-6 (БМ-6А), систему автоматич­ного водіння при включеному двигуні. Решту перевірок проводити тільки при виключеному двигуні.

2.4. Підтягнути болтові кріплення вузлів і деталей, не застосовувати при цьому надставки до ключів. При відсутності навіть одного болта кріплення дисків чи ободів коліс забороняється експлуатувати комбайн.

2.5. Особливу увагу при роботі з причіпними комбайнами звернути на справність карданної передачі, на наявність захисного кожуха.

2.6. У зернових комбайнів перевірити у мотовилі кріплення променів, якість обертання в підшипниках, паралельність вала і різального апа­рату. Ніж необхідності підрихтувати спинку ножа, замінити деформовані пальці.

2.7. Під час приєднання корпуса жатки працівнику не можна знаходи­тись на похилій камері, а також між камерою і жаткою.

2.8. Необхідно перевірити кріплення бичів і деки молотильного бараба­на, корпусів підшипників барабана, приймального і відбійного бітерів. Молотильний барабан повинен бути відбалансований, бичі барабана і деки міцно затягнуті.

2.9. У комбайна КСК перевірити кріплення ексцентрика на валу, пальця кривошипа — в ексцентрику, кріплення до ланцюгів планок вивантажуючого транспортера та жатки.

2.10. Звернути увагу на зрівноваження подрібнюючого барабана комбай­на "Херсонець-200", закріплення ножів.

2.11. Вищерблені та деформовані ножі замінити на нові, пам'ятаючи, що замінивши один ніж, необхідно замінити протилежний.

2.12. Перевірити у спец комбайнів наявність шплінтів та штопорів.

2.13. Готуючи комбайн "Херсонець-200" до роботи , потрібно послідовно перевірити справність гідросистеми керування механізмами комбайна (муфти зчеплення, зчіпки причіпного комбайна, привода буксирного при­строю, повороту труби подрібнювача, піднімання і опускання жатки). Перевірку здійснюють при працюючому двигуні періодичним включенням механізмів керування систем. Неполадки в гідросистемах приводять до травмування працівників.

2.14.  Всі механізми повинні рухатися плавно, без ривків. Ручки роз­поділювачів при їх відпущенні повинні автоматично повертатись з робочо­го положення в нейтральне.

Повне повернення напрямних коліс з крайнього положення в інше має відбуватися за 4-5 його обертів.

Добре відрегульована система полегшує працю комбайнера і створює безпеку при його робот і.

2.15. При працюючому двигуні перевіряють системи сигналізації. При набиранні двигуном нормальної частоти обертання (повні оберти) світлові і звукові сигнали повинні зникнути,

2.16. Отримати від керівника робіт завдання і маршрут руху комбайна, ознайомитися з рельєфом ділянки, з місцями поворотів.

2.17.  Перед пуском силосозбирального, кукурудзозбирального ком­байнів муфту привода робочих органів виключити

2.18.  Переконатися у відсутності людей на комбайні, подати сигнал, запустити двигун (комбайнер), перевірити роботу механізмів на всіх ре­жимах. Не дозволяється заводка буксуванням комбайна чи скочуванням з гори.

2.19.Перед початком руху переконатися, що це нікому не загрожує, дати сигнал і почати рух

3. Вимоги безпеки під час роботи спеціальних комбайнів

3.1.  Не передавати керування комбайном особам, не закріпленим за даною машиною.

3.2. Під час руху комбайна забороняється сходити з-агрегату і сідати на ходу, ходити перед комбайном або трактором при роботі з причіпною машиною.

3.3. При зупинці потрібно переконатися, що важіль переключення пере­дач і педалі керування швидкістю руху встановлено у нейтральне поло­ження, виключити вал відбору потужності, включити стоянкове гальмо. Забороняється залишати працюючий комбайн з працюючим двигуном, якщо стоянкове гальмо не включене.

3.4. Очищення, мащення, надівання пасів, ланцюгів, регулювання вузлів агрегату, ремонт слід проводити при заглушеному двигуні. Невиконання цього правила призводять до нещасних випадків, особливо часто при само включенні комбайнів "КСК-100". "Херсонець-200" в роботу.

3.5. При зупинці агрегату, при роботі з причіпним комбайном тракто­рист зобов'язаний приводити в рух агрегат по сигналу комбайнера.

3.6. Не слід роз'єднувати шланги, якщо вони знаходяться під тиском. Затягувати з'єднання маслопроводу і гідроагрегата після переконання, що гідросистема не знаходиться під тиском.

3.7. Перед проведенням ремонтних робіт під жаткою комбайна вона повинна бути встановлена на надійні підставки.

3.8. Не можна відкривати і закривати кришку подрібнюючого барабану до повної його зупинки.

3.9. При заточуванні ножів треба стояти збоку комбайна, а не позаду. Не дозволяється просовувати руки або вводити інструмент у камеру.

3.10. Не дозволяється виключати тумблер ("Вкл" і "Гудок") на передній панелі блока сигналізації до повного виключення муфти привода робочих органів. Виключаючи муфту, не можна відпускати важіль цієї муфти, доки не припиняться звукові сигнали.

3.11. При виключенні від електромережі системи автоматичного ведення комбайна відразу ж повинно почати діяти рульове керування. Якщо воно не діє, негайно треба зупинити комбайн і виявити причину несправності.

3.12. Під час підтягування лебідкою причепа не дозволяється знаходи­тися між ним і комбайном. Не слід працювати з іржавим та спрацьованим тросом лебідки.

3.13. Не можна знаходитися під силосопроводом, якщо комбайн працює.

3.14. Якщо температура масла у гідроприводі перевищує 80°С роботу необхідно припинити.

3.15. Роботу в загінці починати після того, як подрібнювальний барабан почне обертатися з номінальною частотою. Якщо з'явилися ознаки заби­вання, агрегат негайно зупинити, працювати без навантаження. При заби­ванні протягу вальних пальців у комбайнів "Херсонець-200" очищення їх крючками проводити після виключення двигуна. Невиконання цієї вимоги може привести до тяжкого травмування працівника, бо можливий захват його ніг подавальними ланцюгами.

3.16. Забороняється залишати з працюючим двигуном комбайн, якщо стоянкове гальмо не включене.

3.17. При порушенні нормальної роботи системи автоматичного контро­лю робочих органів та сигналізації роботу треба негайно припинити.

3.18. Якщо під час роботи спадають ланцюги з зірочок подавальних, з бокових конвейєрів необхідно виключити двигун, виявити причину та усунути їх. При обриві подавального ланцюга не дозволяється застосову­вати з'єднувальні ланки.

3.19. У кукурудзяних комбайнів при неправильному виборі швидкості агрегату трапляється забивання приймальної частини батареї очисних вальців по причині перевантаження агрегату. При їх очищенні є випадки травмування. Дотримання орієнтовних робочих швидкостей наведених у таблиці, усуває цю небезпеку.

Комбайн

При врожайності качанів, ц/га

-  50

75

100

125

150

200

"Херсонець-200, км/год

6,5

5,5

4,5

4

3,5

2,5

"Херсонець-7" з тракто­ром Т-150К, км/год

9,5

9,0

4,1

3,5

2,5

2,0

"Нива" з приставкою ШІК-4, км/год

8,0

6,5

5,0

4,0

3,5

2,5

3.20. Уважно стежать за роботою гідросистеми. Під час роботи не допу­скаються сторонні шуми, підтікання масла, засмоктування повітря, вібрація трубопроводів.

3.21 На поворотах і розворотах швидкість комбайна зменшують до 3-4 км/год

4. Вимоги безпеки при роботі на бурякозбиральних машинах

4.1. Особливу обережність слід проявляти під час очищення і загострю­вання ножів комбайна.

4.2. Не працювати при знятому захисному кожусі карданної передачі приводу гичкозбиральної машини БМ-б.

4.3.  Забороняється буксувати коренезбиральну машину з включеною передачею коробки швидкостей.

4.4.Не дозволяється знаходитися позаду гичкозбиральної машини, ко­ли вона працює.

5. Вимоги безпеки при роботі на картоплезбиральних комбайнах

5.1.Особливо обережним необхідно бути при переводі комбайна із транспортного у робоче положення, і навпаки, а також під час заміни ширини колії. Під балку ходових коліс слід підставляти дерев'яний брус, який фіксує положення піддомкраченого комбайна Невиконання цих вимог приводить до травмування працівників.

5.2.  Механізм регулювання підкопування, важіль переключання кон­вейєра домішок, важелі бункера повинні вільно перемішуватися і надійно фіксуватися у відповідних положеннях.

5.3. Під час руху агрегату не дозволяється перебувати у кузові транс­портного засобу і розрівнювати картоплю. Не можна знаходитися у при­чет для збирання бадилля.

6. Вимоги безпеки під час роботи на зернозбиральних комбайнах

6.1.  Не передавати керування комбайном особам не закріпленим за даним комбайном.

6.2.  Не допускати знаходження будь-кого, в тому числі і помічника комбайнера, на комбайні під час руху.

6.3. Перевіряти і регулювати робочі органи і механізми, надівати і натя­гувати паси, ланцюги, усувати несправності, проводити змащування, очи­щати ріжучий апарат, молотильний барабан, копнувач тільки при заглушеному двигуні. Перед виконанням цих робіт на рульовому колесі вивішують табличку "Не включати! "Працюють люди!".

6.4. Забороняється керувати комбайном стоячи. Постійно стежити за місцями жатки і комбайна, де намотується солома. Очищення проводити спеціальними крючками і обов'язково в рукавицях.

6.5.  При вивантаженні зерна в машину обслуговуючому персоналу не можна сидіти на бортах автомобіля, знаходитись під вивантажуючим шнеком, зерно в бункері не можна проштовхувати руками чи ногами, для цього необхідно використовувати дерев'яні лопати.

6.6. Під час транспортування зерна забороняється знаходження людей у кузові.

6.7. Місце відпочинку повинно бути відмічено видимими віхами, а при настанні темряви — освітлюватися.

6.8. Очищати ріжучий апарат слід спеціальними чистиками.

6.9. Заміну ножа проводити при заглушеному двигуні..

7. Заходи безпеки при роботі в нічний час

7.1. При підготовці комбайна до роботи в нічний час перевіряється справність освітлення, проводиться його регулювання, для забезпечення освітлення фронту роботи і робочих органів, перевіряється освітлення щитка вимірювальних приладів.

7.2.У разі вимушеної заправки в нічний час користуватися переносною електролампою або освітлення від іншого комбайна, автомобіля.

8. Заходи безпеки при транспортних переїздах

8.1. Перед переїздом на слідуюче поле визначається маршрут руху. При перегоні кількох комбайнів незалежно від відстані перегону, призна­чається старший по колоні.

8.2. Перед переїздом через дорогу слід зупинитись і впевнитись в тому, що шлях безпечний і немає поблизу транспорту.

8.3. При русі по шляхах у денний час кінці жатки позначають поперед­жуючими червоними прапорцями, а в нічний час — червоними сигнальними лампочками. Вивантажуючий шнек повинен бути встановлений у транс­портне положення.

8.4. При наближенні до охороняємого залізничного переїзду необхідно керуватися попереджуючими знаками "За пізничний переїзд", "Стережись поїзда", сигналами світлофора, звуковими сигналами, положенням шлаг­баума та вказівками чергового по перєїзду. При закритому положенні шлагбаума чи червоному світлі світлофора зупинитись не ближче 5 м до шлагбаума.

8.5. При наближенні до неохороняємого залізничного переїзду, знизити швидкість руху. Не доїжджаючи 10 м найближчої рейки залізничної до­роги, зупинитись і впевнитись у відсутності поїзда. Переїжджати через переїзд слід з швидкістю 3-4 км/год. При цьому переключати передачу під час руху не дозволяється.

8.6. Не можна проїжджати під лінією електропередач, якщо відстань від найвищої точки комбайна до електропровода менше 2 м.

8.7. При русі комбайнів у колоні інтервал між ними повинен бути не менше ЗО м. На підйомах і спусках інтервал збільшують до 50 м, Триматися, правої сторони і стежити, щоб відстань між зустрічними машинами і крайніми виступами комбайна була не менше 2 м.

8.8.  Обганяти транспорт, що рухається з швидкістю понад 10 км/год забороняється.

8.9. При зупинці комбайна ставити його на узбіччі дороги, залишаючи достатньо місця для проїзду. У нічний час габарити комбайна повинні бути позначені червоними лампочками.

8.10.  На спусках і підйомах слід рухатися на першіій передачі при мінімальних обертах двигуна. Максимально допустимий спуск не повинен перевищувати 15°. Підчас спуску з гори і при підйомі не можна виключати муфти зчеплення і переключати передачу. На випадок вимушеної зупинки включити гальма, зафіксувати їх, під колеса підкласти упори.

8.11. Рух заднім ходом, а також розвороти і повороти виконувати на малій швидкості, подавши сигнал і впевнившись у відсутності людей на шляху руху. При русі заднім ходом ногу тримати на педалі гальм.

8.12.  Переїжджати вбрід можна тільки у виключних випадках, при підготовленому з'їзді, в місцях з піщаним дном і при умові, що рівень води в місцях переїзду не перевищує 0,5 м. В'їзд і виїзд повинні бути пологими. Рухатись через брід слід на першій передачі, з постійною швидкістю, без гальмування, зупинок і різкої зміни числа обертів двигуна.

8.13.  При переїздах через мости керуватися установленими біля них знаками вантажопідйомності шириною проїжджої частини.

8.14.  При русі на слизькій дорозі проявляти обережність, не можна різко гальмувати та міняти напрямок руху. Гальмувати слід плавно, без виключення муфти зчеплення.

8.15. У тумані, а також під час дощу при недостатній видимості (менше 20 м) включати освітлення і періодично подавати звуковий сигнал.

8.16. При буксуванні не можна підтримувати і підштовхувати руками чи ногами підкладені під колеса, предмети.

9. Заходи безпеки в аварійних ситуаціях

9.1. При появі посторонніх шумів, диму, несправності, іскрінні електро­обладнання, підвищеному нагріві підшипників, редукторів, інших частин негайно зупинити комбайн.

9.2. При загоранні, по-можливості, відвезти комбайн від хлібного маси­ву, подати сигнал пожежної тривоги і приступити до гасіння.

9.3  На випадок травми вжити заходів по наданню долікарської допо­моги потерпілому, при необхідності відправити його в медпункт. Місце нещасного випадку слід зберегти непорушним до повного розслідування нещасного випадку комісією. При неможливості його збереження зробити детальну схему розміщення всіх предметів і самого потерпілого.

10. Заходи протипожежної безпеки при роботі на комбайні

10.1. Систематично перевіряти щільність з'єднання колектора з головкою двигуна і вихлопною трубою. Не допускати підтікання палива і масла, особливо біля двигуна.

10.2. Слідувати, щоб електропроводка була надійно закріплена, не мала провисань і не торкалась рухомих частин комбайна.

10.3. Не допускати перегріву двигуна.

10.4. Не можна заправляти паливний бак комбайна при працюючому двигуні. Не допускати розливання масла і палива.

10.5. Заправляти комбайн і ставити на стоянку в неробочий час можна тільки на майданчику, очищеному від стерні, сухої трави. Стоянка ком­байнів повинна розміщуватись не ближче 80-100 м від жилих приміщень, хлібних масивів. Відстань між комбайнами повинна бути не менше 10 м.

10.6. Заправку комбайна в полі дозволяється проводити тільки закри­тим способом. Забороняється використовувати відра, лійки та інший інвентар, що не забезпечує закритої заправки.

10.7. Швидкість руху заправочного агрегата при під'їзді до комбайна не повинна перевищувати 5 км на годину. Заправочний агрегат слід зупиняти не ближче 3 м від комбайна.

Забороняється мати на комбайні додаткові ємкості з паливно-мас­тильними матеріалами.

10.8.   При заправленні і замірі рівня палива не можна користуватися відкритим вогнем.

10.9. Пробки паливних баків не можна відкривати ударами металевих предметів.

10.10. Зварювальні роботи в загінці проводити тільки при крайній не­обхідності. При цьому комбайн повинен виїхати з загінці на віддаль не менше ЗО м від масиву, майданчик, де будуть виконуватися зварювальні роботи, очистити від стерні.

10.11. Комбайн, особливо двигун і електропроводку, вали прийому відбійних бітерів необхідно очищати від соломистої маси. Поблизу агре­гатів не можна розпалювати вогнищ.

10.12.  На комбайнах і біля них(на стерні, на полі, на якому не зібраний урожай, біля валків, копиць соломи) не можна курити.

10.13.  Промащений обтиральний матеріал слід збирати в металевий ящик з кришкою.

10.14.    Комбайнер повинен знати будову і вміти користуватись вогнегас­ником. На вогнегасник не можна вішати одяг, класти зайві предмети.

11. Вимоги безпеки після закінчення роботи

11.1. Поставити комбайн на місце стоянки, опустити жатку, загальмува­ти і під колеса підкласти упор.

11.2.        Оглянути, очистити комбайн, привести в порядок робоче місце.

УЗГОДЖЕНО:

Інженер з охорони праці (відповідальний

за охорону праці)                                                       ______________________________

Головний спеціаліст                                                   ______________________________